Kto a kedy (ne)musí platiť daň z nehnuteľnosti?

Kto a kedy (ne)musí platiť daň z nehnuteľnosti?

Daň z nehnuteľností je miestnou daňou, ktorá sa platí mestu alebo obci. Rozhoduje o tom miesto, kde sa nehnuteľnosť nachádza. Obec si vždy určí vo svojom všeobecne záväznom nariadení podrobnosti o výške dane, znížení alebo oslobodení od dane a možnosti podať daňové...
Ako priznať zárobok z predaja nehnuteľnosti

Ako priznať zárobok z predaja nehnuteľnosti

Podať daňové priznanie pri predaji nehnuteľnosti a zaplatiť daň musí v tomto roku každý, kto v minulom roku zarobil na predaji pozemku, bytu či domu. Takýto príjem sa zdaňuje v prípade, že pred predajom nehnuteľnosť vlastnil menej ako päť rokov. Nezáleží na tom, či...