Podiel cyklodopravy na celkovej preprave na Slovensku je takmer zanedbateľný, tvorí odhadom iba päť percent. Napĺňať sa nedarí ani cyklostratégiu, keďže chýbajú dáta o mobilite a infraštruktúre, ktoré by pomohli pri monitorovaní, vyhodnocovaní a plánovaní nových cyklotrás. Tvrdí to Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR.


Podľa kontrolórov je riešením situácie trvanie na dôslednom plnení opatrení z cyklostratégie vrátane systematického zberu a vyhodnocovania dát o stave a rozvoji infraštruktúry. Nevyhnutné je tiež nastaviť realistické ciele a aktívne pôsobiť na ich dosahovanie.

Z celkovo 39 670 kilometrov miestnych komunikácií tvorili vlani na Slovensku miestne komunikácie pre cyklistov päť percent. Z toho cyklistické komunikácie určené výhradne pre cyklistov, respektíve chodcov mali podiel len na úrovni 1,9 percenta. Cieľom politiky podpory cyklodopravy ako alternatívy k využívaniu individuálnej automobilovej dopravy je podľa NKÚ dosiahnuť podiel cyklistickej dopravy na úrovni 10 percent z celkovej prepravy.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: