Celkovo z pomoci v hmotnej núdzi aktuálne žije 143 163 obyvateľov Slovenska. Upozornilo na to Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR). Ide o počet poberateľov spolu s príslušníkmi domácností, v ktorých poberatelia žijú. Štatistiky ústredia práce ale ukázali, že v apríli klesal počet poberateľov medzimesačne o 230 osôb a medziročne až o 9 585 osôb.


Tento trend má podľa ústredia práce pravdepodobne súvis s opatreniami prijatými vládou v poslednej dobe pre nízkopríjmové skupiny obyvateľstva, ale súvisí aj s rastom rodinných dávok.

Od vlaňajšieho septembra pritom počty ľudí odkázaných na pomoc v hmotnej núdzi rástli. Oproti októbru 2022 je tak počet poberateľov stále vyšší.

Úrady práce ale v máji prijímať aj žiadosti o poskytnutie inflačnej dotácie. Jednorazová dávka vo výške sto eur je príspevkom pre domácnosti s nízkym príjmom, ktorým vlani nebola poskytnutá inflačná pomoc. Na konci mája evidovali úrady už 3 500 žiadostí o inflačnú pomoc.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: