Živnostníci, ktorí v dôsledku pandemických opatrení museli prerušiť alebo obmedziť svoju činnosť, môžu za mesiac marec 2022 žiadať o príspevok. Upozornilo na to ministerstvo práce. Finančná pomoc im bude po splnení všetkých podmienok vyplatená z projektu určeného špeciálne pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO). Tento projekt sa ale netýka spoločností s ručením obmedzeným.


Podmienky poskytovania pomoci sú nastavené podobne ako v prípade podpory v čase skrátenej práce pre zamestnávateľov. Žiadať môžu živnostníci, ktorým poklesli tržby najmenej o 40 percent a ktorí prevádzkujú svoju činnosť nepretržite najmenej 24 mesiacov pred podaním žiadosti. Súčasne musí byť splnená podmienka platenia nemocenského a dôchodkového poistenia v rovnakom trvaní.

Príspevok je vo výške 60 percent vymeriavacieho základu, z ktorého živnostník platí sociálne odvody. Najviac však v sume 810 eur. Ak je niekto popri podnikaní aj zamestnaný, suma čistého príjmu z tejto činnosti sa odpočíta od výšky príspevku. Živnostníci však musia po prijatí príspevku pokračovať v zárobkovej činnosti najmenej dva mesiace. Žiadosti za marec musia predložiť do 30. apríla 2022.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému:

(Inzercia)