V pondelok Národná banka Slovenska vydala Správu o finančnej stabilite, v ktorej konštatuje, že väčšina ľudí nemá napriek nárastu úrokových sadzieb problémy so splácaním hypoték. Len o dva dni neskôr vláda schválila návrh zákona, ktorý hypotekárnym dlžníkom má pomôcť so splácaním týchto úverov.

„V súvislosti s nárastom úrokových sadzieb pri úveroch na bývanie sa zvyšuje finančné zaťaženie najmä nízkopríjmových domácností. Vzhľadom na to domácnosti by mali pravdepodobne problém so zabezpečením dôstojnej životnej úrovne a následne by bola nevyhnutná pomoc zo strany štátu,“ uviedlo ministerstvo financií v predkladacej správe k novému zákonu.

Podľa ministerstva je preto potrebné „prijať také opatrenia, ktoré by podporili schopnosť osôb riadne a včas splácať splátky úveru a súčasne si zabezpečiť dôstojný život.“ Navrhuje preto, aby parlament schválil zákon, ktorým sa zavedie nový daňový bonus, ktorý si budú môcť uplatniť ľudia, ktorým vzrástla splátka hypotéky.

Ako bude pomoc pre hypotekárnych dlžníkov vyzerať?

Nový daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky si budú môcť dlžníci uplatniť už v daňovom priznaní alebo ročnom zúčtovaní za rok 2023. Vo forme daňového bonusu si budú môcť dlžníci odpočítať z daní 75 percent vypočítaného rozdielu v splátke, maximálne 1 800 eur ročne. Daňový bonus sa odpočítava priamo z daní. Maximálna výška tohto bonusu nesmie prekročiť výšku vypočítanej dane.

Daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky bude určený len pre ľudí, ktorých mesačný príjem neprekračuje 1,6-násobok priemernej mzdy. Druhou podmienkou je, že daná nehnuteľnosť musí slúžiť ako trvalé bývanie daného daňovníka, ten ju teda nesmie prenajímať. Uplatniť si tento daňový bonus môže každý len na jednu nehnuteľnosť.

Mladí ľudia, ktorí doteraz mali nárok na daňový bonus na zaplatené úroky, sa budú môcť rozhodnúť. Buď využijú tento pôvodný bonus alebo si z daní odpočítajú nový bonus. Nebudú si teda môcť uplatniť obidva bonusy naraz.

Zároveň sa od 1. januára má zmeniť aj pôvodný daňový bonus na zaplatené úroky. Jeho maximálna výška vzrastie zo 400 na 1 200 eur ročne. Zvýši sa aj maximálny príjem žiadateľa z 1,3-násobku priemernej mzdy na 1,6-násobok. Týkať sa to bude len nových zmlúv, ktoré budú uzatvorené od roku 2024.

Kto bude mať nárok na maximálny daňový bonus?

Uplatniť si daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky budú môcť ľudia, ktorých priemerný mesačný príjem za rok 2023 nie je vyšší ako 1,6-násobok priemernej mzdy z roku 2022. To znamená, že v tomto roku nesmú zarábať viac ako 2 086,40 eura.

Maximálny daňový bonus vo výške 1 800 eur si môžu uplatniť len tí ľudia, ktorým mesačná splátka vzrástla hneď od januára tohto roku. Ak niekomu mesačná splátka hypotéky stúpla až v priebehu tohto roku, má nárok len na pomernú časť daňového bonusu v maximálnej výške 150 eur za každý mesiac, v ktorom platil vyššiu splátku.

Najvyšší daňový bonus získajú ľudia, ktorým mesačná splátka narástla minimálne o 200 eur. Ak napríklad niekomu stúpla mesačná splátka od augusta tohto roku o 200 eur, bude si môcť za august až september odpočítať z daní po 150 eur mesačne. Spolu tak na daniach ušetrí 750 eur. V prípade, že niekomu splátka stúpla už v januári tohto roku a nárast predstavuje minimálne 200 eur, bude si môcť z daní odpočítať celých 1 800 eur.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: