Veľké podniky z vybraných okresov Trenčianskeho a Košického samosprávneho kraja môžu od konca septembra tohto roka žiadať o nenávratný finančný príspevok. Informovalo o tom ministerstvo hospodárstva. Ide o regióny prechádzajúce transformáciou, ktorá ich podľa ministerstva vystavuje zvýšenému ohrozeniu a zraniteľnosti voči negatívnym ekonomickým, environmentálnym a sociálnym vplyvom, vrátane negatívneho vplyvu na zamestnanosť.


Oprávneným žiadateľmi sú firmy na území okresov Prievidza, Partizánske, Košice I., Košice II., Košice III., Košice IV., Košice-okolie a Michalovce, pričom rozhodujúce je miesto realizácie projektu, nie sídlo žiadateľa. Na podporuje je vyčlenená suma v celkovej výške 36,01 milióna eur, pričom z toho pre vybrané okresy Trenčianskeho kraja je vyčlenených viac ako 22 miliónov eur a pre vybrané okresy Košického kraja vyše 13 miliónov eur.

Získané financie majú pomôcť veľkým podnikom vybudovať novú prevádzku, rozšíriť výrobu produktov existujúcej prevádzky, zaviesť výrobu nových produktov alebo zásadne zmeniť výrobný proces. Na tento účel im bude poskytnutý grant na obstaranie strojov, prístrojov, zariadení, rovnako aj na nadobudnutie priemyselných práv, licencií, know-how a pod. Realizované projekty musia vytvoriť pracovné miesta a takisto byť v súlade so zásadou výrazne nenarušiť.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: