Čísla zahraničného obchodu v septembri sklamali. Celkové vývozy tlačil nadol slabší exportný výkon v kľúčovej kategórií strojov a prepravných zariadení, pravdepodobne ovplyvnený i výpadkami pri zavádzaní novej produkcie. Naopak, dovozy potiahli nahor najmä vyššie ceny ropy. Energetické dovozy sa však oproti letu zvýšili aj po očistení o cenové vplyvy (v reálnom vyjadrení).


Prebytok zahraničného obchodu sa tak v porovnaní s predchádzajúci mesiacmi zmiernil a bol najnižší od apríla tohto roka. Keďže v rovnakom čase minulého roka trápili európske krajiny, vrátane Slovenska, vysoké ceny energetických komodít (najmä plynu), ktoré nafukovali i nominálne dovozy, súčasná bilancia zahraničného obchodu je výrazne lepšia ako v rovnakom čase minulého roka, kedy naopak zaznamenávala rekordné deficity. 12-mesačný prebytok zahraničného obchodu tak pokračoval v rozširovaní aj v septembri, napriek varovným signálom na strane vývozov i znovuzrodenému tlaku z cien ropy.

Podľa údajov Štatistického úradu objem vývozov v septembri prevýšil objem dovozov o 334 mil. EUR. 12-mesačný prebytok zahraničného obchodu sa zvýraznil z 0,7% na 1,3% HDP a zaznamenal najvyššiu úroveň od konca roku 2021. Dôvody výrazného zlepšenia bilancie zahraničného obchodu počas tohto roka (tento trend sa naštartoval už v úvode roka) je potrebné hľadať v cenových vplyvoch na dovozoch (korekcia cien energií) i v reštarte kľúčového exportného odvetvia domáceho priemyslu, výroby áut.

Objem vývozov sa v septembri znížil o 1,1% (sezónne očistené). V medziročnom porovnaní sa rovnako prehupol do červených čísel, keď bol nižší o 0,6%, po tom, čo v auguste medziročne rástol o 2,1%. Pod slabšie septembrové čísla vývozov sa podpísala i jeho kľúčová kategória strojov a prepravných zariadení. V porovnaní s augustom sa tu objem vývozov znížil o viac ako 3%. Augustové čísla ale tento rok mierne nafukovali nerovnomerne rozložené dovolenky, ktoré sa viac ako zvyčajne koncentrovali do júla. V porovnaní s priemerom dvoch letných dovolenkových mesiacov bol objem vývozov strojov a áut nižší „len“ o 0,8%. Slabšie čísla potvrdzuje aj pohľad na medziročné porovnanie – dynamika medziročného rastu sa spomalila z 14% v priemere počas dvoch letných dovolenkových mesiacov na 9,3% v septembri.

Podobný vývoj, hoci s pomalšími dynamikami medzimesačného poklesu a stále v červených číslach v medziročnom porovnaní, sme videli aj u ostatných vývozov. Tie v septembri nadol opäť ťahali (okrem iného) i nižšie vývozy palív a mazív, a to i napriek čiastočnému zotaveniu ich ceny. Vývozy v tejto kategórií sa v porovnaní s priemerom leta znížili o 12% (sezónne očistené) a medziročne boli nižšie až o 40%. Prekvapivo vysoké vývozy palív na prelome jari a leta sa tak ukázali (v súlade s našimi očakávaniami) ako neudržateľné (i v dôsledku sankcií na export ropných produktov získaných z ruskej ropy). Nedá sa ale vylúčiť, že počas jesene ešte uvidíme dočasné zintenzívnenie vývozov ropných produktov do Česka ako dôsledok predzásobenia pred koncom výnimky (5. decembra) na vývoz ropných produktov získaných z ruskej ropy zo Slovenska do Česka.

Nominálny objem dovozov sa v septembri (na rozdiel od vývozov) zvýšil. Dovozy sa v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zvýšili o 3,0%, v porovnaní s priemerom dvoch letných dovolenkových mesiacov o 1,7% (sezónne očistené). V medziročnom porovnaní sa napriek tomu dynamika ich poklesu prehĺbila z -4,5% na -8,7%. Objem dovozov v septembri ovplyvnili vyššie ceny ropy, ktoré sa prejavili na masívnom náraste nominálnych dovozov palív a mazív – v porovnaní s augustom až o štvrtinu, v porovnaní s priemerom júla a augusta až o 29% (sezónne očistené). Napriek tomu, v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka bol nominálny dovoz palív a mazív nižší až o 42%. Dôvodom boli rekordne vysoké ceny plynu na prelome leta a jesene minulého roka, ktoré zdvíhajú porovnávaciu základňu. Vyššie ceny ropy, ale najskôr aj vyšší reálny objem dovozov palív a mazív v septembri, však prispeli aspoň k zmierneniu dynamiky medziročného poklesu ich dovozov, z 51% počas dvoch letných dovolenkových mesiacov na 42% v septembri. Dovozy ostatných tovarov v septembri prevažne klesali, vrátane kľúčovej kategórie strojov a prepravných zariadení. V tejto kategórií sa pritom miešajú investičné dovozy s dovozom komponentov pre automobilový a strojársky priemysel. Ani jedno pritom nie je dobrou správou pre slovenskú ekonomiku v ostávajúcich mesiacoch roka.

Výhľad

I v nasledujúcich mesiacoch by bilancia zahraničného obchodu mala ostať v prebytku. K zlepšeniu bilancie by mohla prispievať (medziročne) stále nižšia domáca spotreba a slabnúca súkromná investičná aktivita. Horšiaca sa nálada domáceho priemyslu však ale naznačuje, že (minimálne) dočasne by mohli opäť zoslabnúť aj domáce vývozy, ktoré tak budú spomaľovať ďalšie zlepšovanie bilancie zahraničného obchodu.

Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank