V júli náš zahraničný obchod ostal v prebytku, pričom aktívne saldo bolo na úrovni 366 mil. Samotný objem prebytku zahraničného obchodu v júni nenaplnil naše očakávanie. Medziročný rast slovenského exportu dosiahol úroveň 4,6 % pri objeme 8,1 miliardy Eur, čo je najmenší objem od začiatku roka. Dovoz medziročne poklesol už štvrtý mesiac v rade (-2,4 %). Za 12 plávajúcich mesiacov sa zahraničný obchodu podľa predbežných dát dostal do mierneho celkového prebytku 37 miliónov eur.

Zahraničný obchod je ťahaný automobilovým priemyslom, čo súvisí s ústupom problémov v dodávateľských reťazcoch a pokračujúcim dobehom produkcie, ktorá bola v minulom roku pod väčším tlakom. Stroje a dopravné zariadenia tvorili v júli viac ako 60% celkového exportu. Na strane dovozu pomáhalo naďalej pozitívnemu výsledku zníženie hodnoty dovezených energetických komodít.

Pokračujúca úroveň prebytok zahraničného obchodu v júli ukazuje, že aj v treťom štvrťroku by zahraničný obchod mohol prispieť pozitívne k celkovému výsledku slovenského HDP. Podľa predbežných údajov saldo zahraničného obchodu v prvých siedmych mesiacoch bolo aktívne v objeme 2,6 mld. eur.

Napriek veľmi pozitívnym číslam zahraničného obchodu za celý prvý polrok očakávame, že v nasledujúcich mesiacoch tohto roka uvidíme oslabujúcu sa globálnu aktivitu, ktorá bude mať dopad na našu exportnú výkonnosť. V pozornosti ostávajú naše hlavné exportné trhy na čele s vývojom nemeckej ekonomiky, ktorá už tretí kvartál za sebou zažíva oslabenú ekonomickú aktivitu. Trhové očakávania sa prikláňali skôr k slabému rastu avšak ekonomická aktivita pravdepodobne ostane pod tlakom, čo naznačujú aj prieskumy medzi nákupnými manažérmi. Vidíme, že kombinovaný index nákupných manažérov (PMI) v eurozóne klesol v auguste na úroveň 47 bodov (PMI v priemysle eurozóna: 43,7) a PMI v Nemecku na klesol na úroveň 44,7 bodu (PMI v priemysel Nemecko: 39,1). Hodnota indexu pod 50 indikuje výrazné zníženie priemyselnej aktivity v nasledujúcich mesiacoch, čo bude mať postupne dopad aj na našu exportne zameranú ekonomiku.

Marián Kočiš, makroekonomický analytik Slovenskej sporiteľne