Minimálny dôchodok od júla tohto roka porastie, nárok naň získa aj viac penzistov. Podľa výpočtu portálu Finsider by minimálne dôchodky mali vzrásť o desiatky eur mesačne. A vďaka tomu sa penzia zvýši aj tisíckam ľudí, ktorí na minimálny dôchodok dnes nemajú nárok.


O tom, že sa budú minimálne dôchodky zvyšovať, rozhodli dve zmeny v zákonoch, ktoré prešli parlamentom ešte vo februári tohto roka. Prvou z nich je zmena valorizačného mechanizmu, podľa ktorého sa počíta výška životného minima. Po novom sa má zvyšovať o niečo razantnejšie ako v minulosti. Druhou zmenou bolo rozmrazenie minimálnych penzií, ktoré nerástli viac ako dva roky. Pozmeňujúci návrh v parlamente zariadil, že sa minimálny dôchodok opäť naviazal na životné minimum. Jeho výška sa tak zmení v júli zároveň so sumou životného minima.

Po novom sa suma životného minima bude zvyšovať o medziročný rast cien nízkopríjmových domácností za posledných dvanásť mesiacov. Pri tohtoročnom zvyšovaní sa berie do úvahy obdobie od apríla minulého roku do apríla tohto roku. Definitívna výška inflácie nízkopríjmových domácností bude známa v polovici mája. Až potom sa bude dať presne vypočítať, aké bude nové životné minimum a o koľko porastú minimálne dôchodky.

V marci dosiahla medziročná inflácia nízkopríjmových domácností úroveň 15,7 percenta. Číslo za apríl sa v porovnaní s tým marcovým bude líšiť len nepatrne. Ak by sme vychádzali z marcových čísel, znamenalo by to, že životné minimum by v júli stúplo zo súčasných 234,42 eura na 271,22 eura mesačne. Keďže minimálny dôchodok, ktorý patrí za 30 odpracovaných rokov, sa počíta ako 136 percent sumy životného minima, jeho výška by mala stúpnuť z pôvodných 334,30 eura na 368,90 eura mesačne, teda o vyše 30 eur.

Zmenu pocítia aj ľudia, ktorí doteraz nárok na štátom garantovanú minimálnu penziu nemali. Ak ich súčasný dôchodok je nižší ako nové minimum, Sociálna poisťovňa by im mala začať posielať viac peňazí.

Minimálny dôchodok nie je len jeden

Stále platí, že dôchodcovia majú nárok na najnižšiu penziu len v prípade, ak aspoň 30 rokov platili dôchodkové poistenie. Do tohto obdobia sa započítavajú všetky roky dôchodkového poistenia, ktoré získali pred rokom 1993. Od roku 1993 sa počítajú len tie roky, v ktorých si odvody platili aspoň zo sumy, ktorá zodpovedala 24,1 percenta priemernej mzdy v danom roku.

Ľuďom, ktorí túto podmienku spĺňajú, štát začne vyplácať minimálny dôchodok, ak je ich riadna starobná penzia nižšia ako určené minimum. Výška minimálneho dôchodku je zároveň odstupňovaná podľa odpracovaných rokov. S každým odpracovaným rokom sa vďaka tomu zvyšuje.

Ako sa počíta minimálny dôchodok

  • Za 30 odpracovaných dokov suma minimálne dôchodku dosahuje 136 percent životného minima,
  • ak má niekto viac odpracovaných rokov a odpracoval 31 až 39 rokov, za každý rok navyše sa základná suma minimálneho dôchodku zvyšuje o dve percentná životného minima,
  • za 40. až 49. rok sa zvyšuje o tri percentná životného minima,
  • za 50. až 59. rok sa zvýši o päť percent životného minima,
  • ak niekto získal viac ako 60 rokov dôchodkového poistenia, jeho minimálny dôchodok sa každý takýto rok zvýši o sedem percent životného minima.

Od júla si tak prilepšia aj penzisti, ktorí majú za sebou dlhšie obdobie dôchodkového poistenia, ale ich riadna penzia bola nižšia ako je stanovené minimum. Aj pri viacerých odpracovaných rokoch môžu v zoznamoch Sociálnej poisťovne pribudnúť noví poberatelia. Ak napríklad niekto odpracoval 40 rokov a jeho penzia bola o niečo málo vyššia ako 378,50 eura, po novom by mu mala Sociálna poisťovňa začať vyplácať 425,90 eura mesačne. Taký by mal byť totiž od júla minimálny dôchodok po 40 rokoch dôchodkového poistenia. Po 45 rokoch stúpne minimálna penzia zo sumy 410 eur na 466,50 eura a napríklad pri 50 rokoch z úrovne 441,50 eura na 512,70 eura mesačne.

Sociálna poisťovňa upozornila, že o nových sumách minimálneho dôchodku bude penzistov včas informovať. O prepočet dôchodku ju netreba žiadať, urobí tak automaticky a starobní či invalidní dôchodcovia, ktorých sa zmena týka, dostanú z poisťovne rozhodnutia o zvýšení koncom júna a v júli tohto roka. Dôchodky vo zvýšenej sume im poisťovňa potom vyplatí v júli tohto roka. Peniaze dostanú podľa svojho výplatného termínu dôchodku.

Ako by mal rásť minimálny dôchodok v júli 2023:

Počet odpracovaných rokovMinimálny dôchodok v súčasnostiMinimálny dôchodok od 1. júla 2023*
30334,30 €368,90 €
31338,50 €374,30 €
32342,70 €379,80 €
33347,00 €385,20 €
34351,20 €390,60 €
35355,40 €396,00 €
36359,60 €401,50 €
37363,80 €406,90 €
38368,00 €412,30 €
39372,20 €417,70 €
40378,50 €425,90 €
41384,80 €434,00 €
42391,10 €442,10 €
43397,40 €450,30 €
44403,70 €458,40 €
45410,00 €466,50 €
46416,30 €474,70 €
47422,60 €482,80 €
48428,90 €491,00 €
49435,20 €499,10 €
50441,50 €512,70 €
Výpočet: Finsider
*Uvedené sumy platia za predpokladu, že medziročný rast cien nízkopríjmových domácností za apríl dosiahne úroveň 15,7 %.

Zmrazeným penziám (ne)pomohla ani valorizácia

Minimálne penzie sa na Slovensku vyplácajú už osem rokov. V roku 2020 ich súčasná vláda zmrazila na úrovni, akú vtedy dosahovali. Dôvodom boli hlavne predchádzajúce úpravy výpočtu, kvôli ktorým by minimálny dôchodok o niekoľko rokov mohol predbehnúť zásluhovú penziu. V dôchodkovom systéme by sa tak vytvorili nespravodlivé podmienky. Minimálne dôchodky zostali na rovnakej úrovni viac ako dva roky. Ich výška bola priamo určená v zákone a keďže podľa staronových pravidiel rastú podľa životného minima, neuplatňovala sa pri nich ani valorizácia.

Napriek tomu niektorým poberateľom minimálneho dôchodku tohtoročná valorizácia riadnych starobných dôchodkov čiastočne pomohla. Zvyšovanie bežných dôchodkov je naviazané na takzvanú dôchodcovskú infláciu za prvých šesť mesiacov roka. O percento, ktoré zverejňuje Štatistický úrad SR, sa potom zvyšujú aj jednotlivé dôchodkové dávky. Rovnaký princíp platí aj pri ľuďoch s minimálnym dôchodkom. Rozdiel je v tom, že neprebieha valorizácia minimálneho dôchodku, ale riadnej zásluhovej penzie. Keď po valorizácii suma predbehne výšku minimálnej penzie, dôchodok sa zvýši a penzista už nepoberá štátom garantovanú sumu. Po tohtoročnom zvyšovaní takto ubudlo zhruba 77-tisíc poberateľov minimálnej penzie.

Neprilepšil si každý. Penzistom s príliš nízkymi dávkami valorizácia nepomohla. Napríklad ak niekto 30 rokov pracoval, ale jeho zásluhová penzia by bola len 280 eur, štát mu vypláca minimálny dôchodok v sume 334,30 eura. Keď sa v januári zvyšovali penzie, pôvodná suma penzie z príkladu stúpla len na približne 313 eur a neprekročila minimálnu penziu. Tento dôchodca si od januára neprilepšil a stále poberá 334,30 eura mesačne. Ak by sa nakoniec životné minimum zvýšilo o 15,7 percenta, od júla by tento penzista mal poberať 368,90 eura mesačne.

Ďalší rast leží v parlamente

Minimálny dôchodok sa ešte v tomto roku môže zvýšiť dvakrát. V parlamente je totiž návrh novely zákona o pomoci v hmotnej núdzi. Poslanci hnutia Sme rodina Zuzana Šebová, Miloš Svrček a Monika Péter v ňom navrhujú zmenu samotného výpočtu, ktorý by sa vo výške dôchodkov prejavil v októbri tohto roka. Podľa nich by sa mala zvýšiť základná suma minimálneho dôchodku z doterajších 136 percent na 145 percent sumy životného minima.

Okrem toho chcú, aby sa za ďalšie odpracované roky suma minimálneho dôchodku zvyšovala viac ako v súčasnosti „Navrhované zvýšenie je určené tak, aby poberateľ minimálneho dôchodku po zvýšení súm pomoci v hmotnej núdzi v zásade nebol odkázaný na pomoc v hmotnej núdzi,“ píšu poslanci v návrhu.

Návrh novely bol predložený do parlamentu len v polovici apríla tohto roka. V utorok 2. mája ho poslanci posunuli do druhého čítania. Ak by návrh prešiel celým legislatívnym procesom, nový výpočet minimálnej penzie začne platiť v októbri tohto roka. Jej základná suma by sa potom zvýšila na vyše 393 eur mesačne.