Sociálna poisťovňa ukončila v mimoriadnom skoršom termíne výplatu trinástych dôchodkov. Dostalo ich 1 432 060 poberateľov všetkých druhov dôchodkových dávok. Informoval o tom hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr. Penzisti dostávali trinásty dôchodok v obvyklých výplatných termínoch od 2. do 24. júla tohto roka na účet v banke, v hotovosti prostredníctvom pošty alebo hromadným príkazom do zariadení sociálnych služieb.


Seniori dostávali trináste dôchodky vyplatené automaticky, nemuseli o dávku osobitne žiadať. Maximálna suma bola rovnaká ako vlani vo výške 300 eur a dostali ju poberatelia najnižších dôchodkov v sume 234,42 eur a menej. Najvyššie trináste dôchodky v sume 300 eur takto zo Sociálnej poisťovňa dostalo 129 953 dôchodcov.

Poberateľom dôchodku v rozpätí od 234,43 eura do 928,86 eura sa suma trinásteho dôchodku podľa zákona postupne znižovala až do minimálnej sumy 50 eur. V tejto kategórii sa vyplatilo 1 217 044 dávok. Najnižší trinásty dôchodok v sume 50 eur dostali tí seniori, ktorí poberajú najvyššie dôchodky od 928,87 eura a viac. V tejto kategórii bolo 57 729 poberateľov dôchodkových dávok.

Najčastejšie poisťovňa seniorom trináste dôchodky vyplatila na ich bankové účty, bolo ich viac ako milión. Poštou a do zariadení sociálnych služieb dávku dostalo 370 169 dôchodcov. Okrem toho do zahraničia smerovalo ďalších 27 334 skoršie vyplatených trinástych dôchodkov. Celkovo sa na výplatu trinásteho dôchodkov vynaložilo takmer 294 miliónov eur.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: