Zamestnanec si svoju odmenu dohaduje v zmluve spravidla v podobe hrubej mzdy. Na účet mu ale príde oveľa menej peňazí. Spôsob, ako sa vypočíta čistá mzda v tomto roku, do veľkej miery ovplyvnila zmena daňového bonusu. Zmenilo sa aj nezdaniteľné minimum pre daňovníka. Tieto novinky by sa mali v praxi premietnuť do vyššej čistej mzdy v porovnaní s vlaňajškom. Časť z výplaty si zoberie zdravotná poisťovňa, Sociálna poisťovňa a daňový úrad.


Z hrubej mzdy, ktorú zamestnávateľ vypláca zamestnancovi, odchádzajú ako prvé zdravotné a sociálne odvody. Odvádza ich účtovník alebo mzdové oddelenie vo firmách. Odvody v podstate platí zamestnanec zo svojej hrubej mzdy. Firma ich tiež počíta podľa hrubej mzdy pracovníka, ale reálne ich musí platiť z vlastného. Zamestnanec platí mesačne aj takzvaný preddavok na daň, ktorá sa strháva z hrubej mzdy očistenej o odvody a daňové zľavy.

Ako sa vypočíta čistá mzda 2022 verzus 2023 (príklad):

Ilustračný príklad počíta s tým, že zamestnanec zarobí mesačne 900 eur v hrubom. Zároveň si mesačne uplatňuje daňový bonus na jedno dieťa, ktoré má päť rokov, a nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka. Zamestnanec nemá zníženú sadzbu na zdravotné poistenie.

Časť mzdyod 1. júla 2022Ako sa vypočíta čistá mzda v roku 2023
Hrubá mzda900 €900 €
Zdravotné odvody zamestnanca36 €36 €
Zdravotné odvody zamestnávateľa90 €90 €
Sociálne odvody zamestnanca84,60 €84,60 €
Sociálne odvody zamestnávateľa226,80 €226,80 €
Cena práce1 216,80 €1 216,80 €
Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka381,60 €410,24 €
Daňový bonus na dieťa do 6 rokov70 €140 €
Daň z príjmu5,58 €0 € (preplatok preddavku 69,86 €)
Čistá mzda773,82 €847,26 €
Výpočet: Finsider (ako sa vypočíta čistá mzda)

Odvody do Sociálnej poisťovne

Do Sociálnej poisťovne spolu z hrubej mzdy odchádza dokopy 34,6 percenta. Zamestnanec z toho platí zo svojej mzdy 9,4 percenta. Peniaze idú na nemocenské a dôchodkové poistenie, poistenie v nezamestnanosti a kurzarbeit. Zamestnávateľ odvádza ďalších 25,20 percenta z hrubej mzdy. Okrem rovnakých poistení, ktoré platí aj zamestnanec, firma posiela peniaze aj na garančné a úrazové poistenie či do rezervného fondu.

V rámci sociálneho poistenia existuje aj takzvaný maximálny vymeriavací základ. Inak povedané, odvody sa v tomto roku platia len z príjmu na úrovni 8 477 eur a menej. Vyšší zárobok je od sociálnych odvodov oslobodený. Výnimkou je len úrazové poistenie, ktoré platí firma. Do tohto fondu sa platia odvody zo skutočnej hrubej mzdy bez ohľadu na jej výšku. Maximálny vymeriavací základ sa naň nevzťahuje.

Odvody do zdravotnej poisťovne

Povinné odvody sa platia aj do zdravotnej poisťovne zamestnanca. Kým v tomto prípade neplatí maximálny vymeriavací základ, ten minimálny bol nedávno zavedený. Do konca minulého roku firma za seba aj zamestnanca odvádzala spolu 14 percent z hrubej mzdy, po novom sa ale odvody zamestnanca počítajú aspoň zo sumy životného minima, ktoré je na úrovni 234,42 eura. Do zdravotnej poisťovne tak v každom prípade musí ísť minimálne 32,80 eura mesačne.

Znevýhodňuje to najmä brigádnikov či ľudí, ktorí zarobia menej ako 234 eur. Keď niekto zarába viac ako životné minimum, platí reálne vypočítané zdravotné odvody. Zamestnávateľ platí za svojho pracovníka desať percent z hrubej mzdy. Zamestnanec odvádza zase štyri percentá. Výnimkou sú len pracovníci so zdravotným postihnutím, ktorí platia polovičnú sadzbu (2 %).

Ako sa vypočíta čistá mzda
To, ako sa vypočíta čistá mzda v tomto roku do veľkej miery zasiahla zmena daňového bonusu. (ilustračné foto: Depositphotos)

Nezdaniteľné minimum v roku 2023

Keď je hrubá mzda očistená o sociálne a zdravotné odvody, je na rade zdaňovanie. Zamestnanci zo svojho platu, ktorý je už očistený o odvody a nezdaniteľné minimum, odvádzajú daň na úrovni 19 percent.

O tom, ako sa vypočíta čistá mzda, rozhoduje aj takzvaná nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka, ktorú štát ľuďom umožňuje si uplatniť mesačne alebo raz ročne. To v praxi znamená, že časť príjmu je od dane oslobodená. Od januára tohto roka je nezdaniteľná suma na úrovni 410,24 eura mesačne a 4 922,82 eura ročne. Celú sumu si môžu uplatňovať ľudia, ktorí v tomto roku zarobia 21 754,18 eura a menej. Ak zarobia viac, nezdaniteľná časť sa s čoraz vyšším príjmom znižuje až k nule.

Daňový bonus na dieťa v roku 2023

Zamestnanci s deťmi si môžu v mesačnej výplate uplatniť aj daňový bonus na dieťa. Táto veličina v zásade zvyšuje čistú mzdu, pretože znižuje samotný preddavok na daň. Daňový bonus tiež znižuje daňovú povinnosť podnikateľom pri podávaní daňového priznania. Vlani v júli a koncom roka ale pri ňom nastali zásadné zmeny.

Od januára sa daňový bonus na deti do 18 rokov zvýšil na 140 eur mesačne a bonus na deti nad 18 rokov je na úrovni 50 eur. Pri splnení podmienok si ho môžu rodičia uplatňovať za jednotlivé mesiace od januára tohto roka až do konca decembra budúceho roka. Od júla minulého roka mali rodičia nárok na maximálne 70 eur mesačne pri deťoch do 15 rokov a najviac na 40 eur mesačne pri deťoch nad 15 rokov veku. V praxi sa reálna výška bonusu počíta podľa toho, aký má rodič príjem a koľko má detí.

Najnižší bonus je na úrovni 20 percent z čiastkového základu dane rodiča pri jednom dieťati. S každým ďalším dieťaťom má stúpať o sedem percent. Pri dvoch deťoch to bude 27 percent, pri troch 34 percent, pri štyroch 41 percent, za päť detí to bude 48 percent a maximálna sadzba bude 55 percent, ak má rodič šesť a viac detí. Čiastkový základ dane je v podstate hrubá mzda bez odvodov zamestnanca. Každý mesiac firma vypočíta bonus podľa mzdy, od ktorej sa odpočíta zdravotné a sociálne poistenie.

Daň z príjmu a ako sa vypočíta čistá mzda

Zamestnanec platí mesačne aj takzvaný preddavok na daň na úrovni 19 percent. Firma túto sadzbu strháva z hrubej mzdy, od ktorej odpočíta, zdravotné a sociálne odvody a nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka. Pracujúci takto platí len preddavok na daň, pretože počas ročného zúčtovania si môže uplatňovať ďalšie daňové zľavy. Za odpracovaný rok mu môže vzniknúť daňový preplatok alebo nedoplatok.