Už žiadne nosenie potvrdení a tlačív, človek len navštívi lekára a pôjde domov. Tak by mal v skratke fungovať nový systém vybavovanie práceneschopnosti (PN). Zabezpečiť by ho mala takzvaná elektronická PN (ePN), ktorá bola do prevádzky spustená od 1. júna tohto roka. Namiesto päťdielneho tlačiva o péenke ľudia už nebudú potrebovať v podstate žiadne. Platí to ale len pre tých, ktorých ošetrujúci lekár sa do systému už pripojil.


Od júna zákon totiž len umožňuje všeobecným lekárom v ambulanciách pre dospelých, deti a dorast, gynekológom a ústavným zariadeniam vystavovať elektronickú péenku namiesto jej doterajšej papierovej podoby. Inými slovami, ľuďom môžu vystavovať ePN, ale zatiaľ to nie je povinné. Po 1. júni budúceho roka už títo lekári papierové tlačivá o práceneschopnosti vydávať nebudú.

O dva roky už bude elektronická PN všeobecne povinná, do systému pribudnú povinne aj lekári-špecialisti, vrátane lekárov poskytujúcich zubno-lekársku starostlivosť. Od roku januára 2024 by tak mali papierové žiadosti v prípade péenky úplne zaniknúť.

Ako bude fungovať elektronická PN

Pre tých, ktorým lekár bude vystavovať už len ePN to bude v praxi znamenať, že o nemocenskú dávku v Sociálnej poisťovni už nebudú musieť osobitne žiadať. „Elektronická PN významne zjednoduší poistencovi postup. Už nebude chorý chodiť od lekára po úradoch, nosiť papierovú PN zamestnávateľovi, či žiadať Sociálnu poisťovňu o dávku nemocenské. Jeho starosťou bude už len ísť domov a liečiť sa,“ tvrdí štátny tajomník ministerstva práce Juraj Káčer.

Po novom tak niekto len navštívi lekára, ktorý informáciu o jeho práceneschopnosti elektronicky odošle do Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI), odkiaľ sa potrebné údaje dostanú do Sociálnej poisťovne. Tá ich sprístupní ako občanovi, tak zamestnávateľovi. Zároveň už nebude potrebné v Sociálnej poisťovni podávať osobitnú žiadosť o nemocenskú dávku. Samotné vystavenie ePN lekárom bude automaticky považované za žiadosť o dávku.

Sociálna poisťovňa bez ďalšieho doručovania papierovej žiadosti nárok na péenku posúdi a vybaví. Človek, ktorému lekár bude vystavovať ePN tak už nebude mať žiadne povinnosti ani voči zamestnávateľovi ani voči poisťovni. Tí si medzi sebou vymenia všetky informácie o jeho péenke cez zdieľaný systém. Projekt si máji tohto roka v rámci testovania v praxi ešte pred oficiálnym spustením vyskúšali aj vybraní lekári. Mal by fungovať podobne ako v Česku.

Elektronická PN
Elektronická PN začala platiť od 1. júna tohto roka. (Ilustračné foto: Freepik)

Péenku si skontrolujú zamestnanec aj firma

Elektronická PN by mala byť sprístupnená zamestnávateľom prostredníctvom e-Služieb. V užívateľskom rozhraní pribudne firmám nová záložku s názvom ePN, kde sa budú sústreďovať všetky údaje o práceneschopnosti ich zamestnancov. Dostanú tam oznámenie vzniku, trvania a ukončenia péenky, dôvod vzniku a miesto, kde sa bude počas choroby zamestnanec liečiť.

Keď zamestnanec poruší liečebný režim, zamestnávateľ o tom bude informovaný cez eSlužby. Sám ale zase bude musieť poisťovni cez ePN oznamovať číslo účtu zamestnanca, údaj o poslednom dni, kedy bol v práci a obdobie, za ktoré má zamestnanec nárok na náhradu príjmu a či bola alebo nebola náhrada príjmu vyplatená.

Skontrolovať si informácie o práceneschopnosti si ale bude môcť aj zamestnanec. Platí to pre tých, ktorí majú prístup do eZdravia v NCZI alebo aktivovaný prístup do Elektronického účtu poistenca (EÚP) v e-Službách. V prípade eZdravia si informácie môžu skontrolovať cez aplikáciu. V eSlužbách si zase môžu okrem péenky skontrolovať aj informácie o stave vybavovania dávky.

„V systéme si budú môcť priamo nahlásiť zmenu pobytu počas práceneschopnosti či upraviť spôsob výplaty na iný bankový účet než ten, ktorý poskytne Sociálnej poisťovni zamestnávateľ. Rovnako budú môcť vziať späť žiadosť o dávku, ak si ju neželajú vyplácať, alebo doručiť hlásenie o úraze v prípade, že sú PN z dôvodu pracovného úrazu,“ vysvetľuje Sociálna poisťovňa.

Aká je je výška PN a dokedy sa vypláca

V rámci papierového tlačiva funguje vybavenie péenky momentálne tak, že dočasnú péenku musí lekár potvrdiť na oficiálnom tlačive. Nárok si potom môže každý, kto spĺňa podmienky, uplatniť v Sociálnej poisťovni podľa svojho bydliska. Zamestnanec žiada o nemocenskú dávku poisťovňu iba vtedy, ak práceneschopnosť trvala viac ako desať dní. Vypláca sa maximálne 52 týždňov od vzniku dočasnej PN.

Nemocenská dávka sa určuje pri zamestnancoch z hrubej mzdy, z ktorej za nich platí sociálne odvody zamestnávateľ. Pri SZČO a dobrovoľne poistených sa nemocenská dávka určuje z vymeriavacieho základu. Denný vymeriavací základ sa počíta tak, že si napríklad zamestnanec svoju hrubú mzdu vynásobí číslom 12 a výsledok vydelí číslom 365.

Nemocenské dávky 2022 (elektronická PN):

  • Od 1. do 3. dňa dočasnej PN je denná dávka 25 % DVZ.
  • Od 4. dňa dočasnej PN je denná dávka 55 % DVZ.
  • Maximálny denný vymeriavací základ v roku 2022 je 74,4987 €.
  • Maximálna výška nemocenskej je 40,9742 € na deň.
  • Maximálne nemocenské za 30 dní je 1 229,30 €.
  • Maximálne nemocenské za 31 dní je 1 270,30 €.

Výška dávky sa počíta aj podľa toho, ako dlho je niekto na péenke. Za prvé tri dni sa vypláca 25 percent denného vymeriavacieho základu. Od štvrtého dňa už má každý nárok na 55 percent. Maximálna výška nemocenskej dávky na deň je od januára tohto roka za prvé tri dni na úrovni 18,62 eura a od štvrtého dňa je to 40,97 eura.

V prípade dlhodobej práceneschopnosti dostane poistenec v tomto roku pri 30-dňovom kalendárnom mesiaci nemocenskú dávku maximálne vo výške 1 229,30 eura. V prípade péenky počas 31-dňového mesiaca bude maximálna dávka na úrovni 1 270,30 eura. Ak sa niekto dostal na péenku pre alkohol alebo omamné látky, dávka sa zníži na polovicu.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: