Dlhšia ochranná lehota tehotných žien, prísnejšie posudzovanie nároku na dávky pre dohodárov či skorší odchod na materskú. Tak by sa v skratke dali zhrnúť zmeny, ktoré začnú platiť od začiatku júna tohto roka. Novinky zaviedla novela zákona o sociálnom poistení, ktorá platí od apríla. Nemení len nemocenské poistenie, ale zavedie aj elektronickú péenku a podľa ministerstva práce zosúladí československé dôchodky.


Vláda má v dohľadnom čase v rámci materstva schváliť aj novelu zákonníka práce, ktorá má zase priniesť dva týždne plateného voľna pre otcov, aj keď matka poberá súčasne materské alebo rodičovský príspevok. „Dôjde tak k podpore rovnomernejšieho rozdelenia opatrovateľských povinností medzi ženami a mužmi. Tiež sa posilní vytvorenie puta medzi otcom a dieťaťom už v ranom veku detí,“ vysvetľuje ministerstvo práce.

Dlhšia ochranná doba a skôr na materskú

Zásadnejšie zmeny nastanú v takzvanej ochrannej lehote tehotných žien. Ide o obdobie, v ktorom už žena nemá prácu alebo neplatí odvody, ale zároveň otehotnela. Keď je v ochrannej lehote, štát sa na ňu pozerá ako na človeka, ktorý je nemocensky poistený a má nárok napríklad na materskú dávku. Doteraz platilo, že žena bola v ochrannej lehote osem mesiacov, len ak otehotnela ešte počas pracovného pomeru.

Vypočítajte si výšku materskej dávky na našej kalkulačke (kliknite na odkaz).

Po novom bude ochranná lehota nastavená tak, že ak žena otehotnie do 180 dní od straty práce alebo skončenia nemocenského poistenia, bude v osemmesačnej ochrannej lehote. Bude sa to počítať od začiatku 40. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu prvýkrát určeným lekárom. „Cieľom úpravy je garantovať istotu materského, alebo tehotenského pre ženu, ktorá stratila prácu,“ tvrdí rezort práce.

Ochranná lehota bude osem mesiacov aj v prípade žien, ktoré stratia prácu alebo im zanikne nemocenské poistenie v období 42 týždňov pred očakávaným dňom pôrodu. Zachovaná zostáva aj všeobecná ochranná lehota sedem dní po zániku nemocenského poistenia, prípadne aj menej, ak niekto napríklad platil odvody alebo bol zamestnaný len pár dní. Všetky ochranné lehoty zanikajú vznikom nového nemocenského poistenia.

Meniť sa bude aj lehota, kedy môžu ženy nastúpiť na materskú dovolenku. Tie, ktoré si budú uplatňovať nárok na materské z ochrannej lehoty si ho budú môcť uplatniť v rozmedzí šesť až osem týždňov pred očakávaným dňom pôrodu. Do konca mája platí, že z ochrannej lehoty môžu ísť na materskú šesť týždňov pred pôrodom.

Nemocenské poistenie bez odvodov

Novela sociálneho poistenia upravuje aj obdobia, od ktorých závisí nárok na nemocenské dávky. V súčasnosti platí, že človek by mal byť v posledných dvoch rokoch nemocensky poistený aspoň 270 dní. Po novom sa ale už ľuďom nebudú započítavať obdobia, v ktorých počas poistenia reálne neplatili odvody. Inak povedané, nemali vymeriavací základ. Pri posúdení nároku na dávku bude rozhodujúci reálny príjem.

Sociálna poisťovňa vysvetľuje, že ide o posudzovanie nároku na materské a tehotenské dávky pri všetkých poistencoch a na nemocenské a ošetrovné pri dobrovoľne nemocensky poistených osôb. Spravidla ide podľa poisťovne o situácie, kedy má zamestnanec uzatvorenú dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, ale prácu na základe tejto dohody nevykonáva. Je síce poistený, ale neplatí žiadne odvody.

Nemocenské poistenie
Od júna tohto roka sa bude meniť nemocenské poistenie. (Foto: Sociálna poisťovňa)

V praxi tak poisťovňa bude posudzovať len reálne platenie odvodov na nemocenské poistenie. Takzvané nulové vymeriavacie základy bude považovať za absenciu platenia odvodov a takéto obdobie nebude počítať do 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch. Výnimkou bude napríklad len dočasná péenka, poberanie ošetrovného, materská dovolenka a podobne.

Rezort práce prostredníctvom novely upravil aj podmienky pri vyplácané dávok. Po novom sa takzvané krátkodobé dávky ako sú napríklad nemocenské a úrazové dávky, dávky garančného poistenia a v nezamestnanosti, budú môcť vyplácať aj na bankový účet, ktorý nepatrí priamo poistencovi a jeho manželke či poistenkyni a jej manželovi. Každý žiadateľ si bude môcť určiť ľubovoľný účet a zapísať ho do žiadosti.

Upravili sa aj pravidlá zaplatenia poistného pre živnostníkov, ktorí si odvody odložili počas pandémie. Štát bude považovať ich povinné poistné na nemocenské poistenie za zaplatené včas a v správnej výške, ak ho podnikatelia zaplatia buď do konca tretieho mesiaca po skončení krízovej situácie, alebo do konca mesiaca posunutej splatnosti poistného v prípade, že druhá možnosť nastane neskôr.

Termíny splatnosti odvodov:

 • Odvody za jún 2020 sú splatné v termíne do 30. júna 2022.
 • Odvody z júl 2020 sú splatné v termíne do 30. septembra 2022.
 • Odvody za december 2020 sú splatné v termíne do 31. decembra 2022.
 • Odvody za január 2021 sú splatné v termíne do 31. marca 2023.
 • Odvody za február 2021 sú splatné v termíne do 30. júna 2023.
 • Odvody za marec 2021 sú splatné v termíne do 30. septembra 2023.
 • Odvody za apríl 2021 sú splatné v termíne do 31. decembra 2023.
 • Odvody za máj 2021 sú splatné v termíne do 31. marca 2024.
 • Odvody za október 2021 sú splatné v termíne do 30. júna 2024.
 • Odvody za november 2021 sú splatné v termíne do 30. septembra 2024.
 • Odvody za december 2021 sú splatné v termíne do 31. decembra 2024.
 • Odvody za január 2022 sú splatné v termíne do 31. marca 2025.
 • Odvody za február 2022 sú splatné v termíne do 30. júna 2025.

Elektronická péenka má znížiť byrokraciu

Od júna sa tiež spustí prevádzka elektronickej práceneschopnosti (PN). Ministerstvo práce si od novinky sľubuje zníženie administratívneho zaťaženia lekárov a pacientov. Malo by to fungovať tak, že Národné centrum zdravotníckych informácií automaticky zabezpečí prenos údajov o PN od ošetrujúceho lekára do informačného systému Sociálnej poisťovne. Ak pôjde o péenku zamestnanca, údaj nej by mal byť automaticky zaslaný aj zamestnávateľovi.

Od júna zákon umožní všeobecným lekárom v ambulanciách pre dospelých, deti a dorast, gynekológom a ústavným zariadeniam vystavovať elektronické péenky namiesto jej doterajšej papierovej podoby. Zároveň však bude platiť prechodné obdobie, počas ktorého sa môžu vydávať papierové aj elektronické verzie. Po 1. júni 2023 už títo lekári papierové tlačivá o práceneschopnosti vydávať nebudú.

 • Vypočítajte si výšku nemocenskej dávky počas PN na našej kalkulačke (kliknite na odkaz).

O dva roky by mali na tento systém nabehnúť nielen všeobecní lekári, ale i špecialisti. V praxi by to malo znamenať, že už nebude potrebné od špecialistu ísť po potvrdenie dočasnej pracovnej neschopnosti k všeobecnému lekárovi.

Elektronickú péenku už v máji testovali vybraný lekári ešte pred jej spustením do ostrej prevádzky. Jej zavedenie od júna tohto roka by sa malo podľa poisťovne týkať viac ako 2,2 milióna žiadateľov.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: