Maximálne 14 dní a najneskôr do šiestich týždňov od narodenia dieťaťa. Tak by mala podľa aktuálneho návrhu rezortu ministra práce Milana Krajniaka (Sme rodina) vyzerať otcovská dovolenka na Slovensku. Ešte vlani na jeseň sa pritom počítalo s tým, že otcovia dostanú voľno na maximálne tri týždne.


Návrh sa však nepozdával ministerstvu financií, preto vláda ešte na konci septembra minulého roka rokovanie o tomto bode prerušila. Skrátenie otcovského voľna z troch na dva týždne je tak zrejme kompromisným krokom rezortov práce a financií. Vládu pritom tlačí aj čas.

Otcovská dovolenka totiž nie je slovenský výmysel, ale nadväzuje na eurosmernicu o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov a osôb s opatrovateľskými povinnosťami. Opatrenie by mal štát stihnúť spustiť od augusta tohto roka.

Jeho súčasná podoba už leží na úrade vlády. „Ministerstvo práce opätovne doručilo upravený návrh zákona na úrad vlády 9. marca 2022. V súčasnosti čakáme na jeho zaradenie na rokovanie vlády. V prípade, že vláda návrh zákona schváli, bude predložený ako vládny návrh zákona na rokovanie parlamentu,“ napísal tlačový odbor rezortu práce Finsideru.

Otcovská dovolenka odhryzne z materskej

Podľa návrhu by mal otcovi dieťaťa počas otcovskej dovolenky vzniknúť nárok na takzvanú materskú iného poistenca. V tomto prípade ide o otca. Bude to teda dávka zo sociálneho poistenia, ktorú bude môcť čerpať maximálne 14 kalendárnych dní. Otcovskú dovolenku si ale musí vyčerpať v období šiestich týždňov od narodenia dieťaťa.

Tento nárok mu vznikne bez ohľadu na to, či matka dieťaťa poberá materské či rodičovský príspevok. Materskú si tak otcovia po novom budú môcť rozdeliť na dve obdobia. Štandardné obdobie čerpania je pre nich na úrovni 28 týždňov. Tie si budú môcť rozdeliť napríklad na dva týždne a 26 týždňov pri starostlivosti o jedno dieťa.

To, že otcovská dovolenka odhryzne z obdobia čerpania materskej rezort práce odôvodňuje tým, že materská pre otcov je na Slovensku v porovnaní s inými krajinami Európskej únie nastavená nadštandardne. Ministerstvo preto navrhuje, aby sa „obdobie výplaty materského otcovi po narodení dieťaťa započítavalo do úhrnného obdobia nárokov na materské pri tom istom dieťati“.

Otcovská dovolenka
Otcovská dovolenka bude trvať maximálne 14 dní. (Ilustračné foto: Freepik)

Musia byť splnené podmienky

Keďže sa počas otcovskej dovolenky budú črpať materské dávky z nemocenského poistenia, otec musí spĺňať aj podmienky nároku. Najzákladnejšou z nich je, že v posledných dvoch rokoch platil nemocenské poistenie minimálne 270 dní. Inak povedané, bol vtedy zamestnaný, podnikal a platil si odvody, prípadne mal dobrovoľné sociálne poistenie. Otec by tiež zároveň nemal poberať rodičovský bonus.

Tesne po narodení dieťaťa si potom bude môcť požiadať o materskú dávku. „Cieľom je podpora rovnomernejšieho rozdelenia opatrovateľských povinností medzi ženami a mužmi a vytvorenie puta medzi otcom a dieťaťom už v ranom veku detí, čo najskôr po narodení,“ píše rezort M. Krajniaka.

Výška materskej dávky počas otcovského voľna bude závisieť od toho, koľko otec zarába alebo z akého vymeriavacieho základu platí odvody. Dávka sa počíta ako 75 percent vymeriavacieho základu. Maximálna dávka je však v tomto roku na úrovni 55,87 eura na deň.

Otcovi sa potom vyčerpaná otcovská dovolenka započíta do celkového obdobia 28 týždňov, počas ktorého má pri starostlivosti o jedno dieťa nárok na materské aj v súčasnosti. Pri osamelých otcoch je to však najviac 31 týždňov a v prípade starostlivosti o dvojičky zase 37 týždňov.

Nové tehotenské opatrenia

Súčasná vláda už od svojho nástupu schválila aj iné tehotenské opatrenia. Od apríla minulého roka sa napríklad začala poskytovať takzvaná tehotenská dávka. Nárok na novú dávku majú ženy od začiatku 13. týždňa tehotenstva, respektíve 27. týždeň pred očakávaným dňom pôrodu. Musia ale byť nemocenský poistené aspoň 270 dní v posledných dvoch rokoch pred začiatkom 13. týždňa tehotenstva.

Sociálna poisťovňa tehotenské vypláca až do skončenia tehotenstva. Pritom nezáleží, či tehotenstvo skončí pôrodom, umelým prerušením tehotenstva alebo spontánnym potratom. Výška dávky závisí v podstate od toho, koľko žena zarába, alebo z akého vymeriavacieho základu platí odvody.

V jednoduchosti ide o 15 percent z priemerného mesačného zárobku zamestnankyne alebo vymeriavacieho základu živnostníčky.

Tehotná žena ale môže dostať v tomto roku minimálne 223,50 eura pri 30-dňovom mesiaci alebo 231 eur za mesiac, ktorý má 31 dní. Najviac bude môcť dostať 335,30 eura pri 30-dňovom mesiaci alebo 346,50 eura pri 31-dňovom mesiaci.

Od januára budúceho roka sa tiež predlžuje ochranná lehota pre tehotné ženy. Kým doteraz bola platná podmienka, že žena musela otehotnieť ešte počas pracovného pomeru, po novom bude mať možnosť otehotnieť do šiestich mesiacov od zániku pracovného pomeru.

„Nová úprava je nastavená tak, aby žene, ktorá otehotnie v období 180 dní po zániku nemocenského poistenia, začala plynúť osemmesačná ochranná lehota, a to od začiatku 40. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu prvýkrát určeným lekárom,“ dodal rezort práce.

(Inzercia)