Vyššie výplaty, príspevky či dávky. Niektoré veličiny sa každý rok menia automaticky, iné sa menia zásahom vládnej moci. Inak to nebude ani od 1. januára 2022.

Redakcia portálu Finsider tie najdôležitejšie zmeny a novinky pre dôchodcov, zamestnancov a rodičov pre budúci rok prehľadne zhrnula v jednotlivých bodoch.

V článku nájdete:

Ako sa zmení minimálna mzda v roku 2022

Minimálna mzda od januára budúceho roka stúpne z pôvodných 623 eur na 646 eur mesačne v hrubom. Rásť bude podľa automatického vzorca v legislatíve, ktorý ju počíta ako 57 percent priemernej mesačnej mzdy v krajine spred dvoch rokov. Hodinová minimálna mzda sa zvýši zo sumy 3,58 eura na 3,713 eura za hodinu.


Zamestnanec s najnižšou výplatou tak bez uplatňovania daňových bonusov či nezdaniteľnej časti na manželku mesačne v čistom zarobí 525,65 eura. Oznámenie o sume mesačnej minimálnej mzdy na rok 2022 je zverejnené v zbierke zákonov od 1. novembra 2021.

Zmena príplatkov a stupňov práce v roku 2022

Príplatky za prácu zostávajú od januára rovnaké ako v roku 2021. Po novom sa určujú každý rok v pevne stanovenej výške v zákone. Neovplyvňuje to príplatok za prácu počas sviatku, ktorý sa počíta ako sto percent priemerného zárobku za hodinu a pri práci na dohodu, ktorý sa počíta ako sto percent hodinovej minimálnej mzdy.

DeňPevná suma (nepravidelná práca)Znížená suma* (pravidelná práca)
sobota1,79 eura1,61 eura
nedeľa3,58 eura3,22 eura
nočná (nerizikové povolanie)1,43 eura1,25 eura
nočná (rizikové povolanie)1,79 euranemôže sa znížiť
sviatok (zamestnanec)100 % priemernej hodinovej mzdynemôže sa znížiť
sivatok (dohodár)3,58 euranemôže sa znížiť
Zdroj: Slov-lex (*príplatok môže byť znížený, ak ide o pravidelnú prácu cez víkend a v noci)

Spolu so základnou minimálnou mzdou sa zvyšuje aj ďalších päť stupňov náročnosti práce, ktoré určujú minimálnu mzdu pre daný druh práce. Každý stupeň sa zvyšuje paušálne o rovnakú sumu, o akú sa zvyšuje základná minimálna mzda v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Inak povedané, každý stupeň sa od januára 2022 zvyšuje o 23 eur.

StupeňMinimálna mzda v roku 2021Minimálna mzda v roku 2022
1.623 eur646 eur
2.739 eur762 eur
3.855 eur878 eur
4.971 eur994 eur
5.1087 eur1110 eur
6.1203 eur1226 eur
Zdroj: Slov-lex

Výpočet čistej mesačnej mzdy od januára 2022

Pre zamestnancov sa výpočet čistej mesačnej mzdy v podstate nemení. Menia sa len niektoré čísla, ktoré sú pre výpočet dôležité. Kým sociálne a zdravotné odvody, či výška dane zostávajú nezmenené, od januára sa mení nezdaniteľná časť na daňovníka a tiež na manželku, či suma daňového bonusu na dieťa.

Vyššiu mzdu tak bude mať v podstate každý zamestnanec. Viac si však prilepšia ľudia, ktorí si vo výplate uplatňujú daňovú zľavu na deti. Napríklad pri hrubej mzde vo výške 900 eur mesačne si zamestnanec bez zľavy na dieťa od januára prilepší o niečo málo cez jedno euro mesačne. Výraznejšiu zmenu pocítia napríklad rodičia detí od šesť do 15 rokov veku.

Časť mzdy20222021
Hrubá mzda900 €900 €
Zdravotné odvody zamestnanca36 €36 €
Zdravotné odvody zamestnávateľa90 €90 €
Sociálne odvody zamestnanca84,60 €84,60 €
Sociálne odvody zamestnávateľa226,80 €226,80 €
Cena práce1 216,80 €1 216,80 €
Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka381,60 €375,95 €
Daňový bonus na dieťa od 6 do 15 rokov43,60 €23,22* €
Čistá mzda747,42 €725,96
Zdroj: Výpočet redakcie Finsider (*do 1. júla 2021)

Výška minimálneho dôchodku v roku 2022

Výška minimálneho dôchodku sa od januára budúceho roka nemení a bude rovnaká ako v roku 2021. To v praxi znamená, že dôchodcovia budú mať pri aspoň 30 odpracovaných rokoch nárok na najnižšiu penziu vo výške 334,30 eura. Napríklad pri 40 rokoch dôchodkového poistenia je suma na úrovni 378,50 eura, pri 45 rokoch zase 410 eur.

Sumy zostali zmrazené ešte od roku 2020, kedy sa suma minimálneho dôchodku naviazala na priemernú mzdu. Suma sa bude opäť zvyšovať až potom, ako 136 percent sumy životného minima bude viac ako 334,30 eura.

Obdbie dôchodkového poistenia (roky)Minimálny dôchodok 2022 (€)
30334,30
31338,50
32342,70
33347,00
34351,20
35355,40
36359,60
37363,80
38368,00
39372,20
40378,50
41384,80
42391,10
43397,40
44403,70
45410,00
46416,30
47422,60
48428,90
49435,20
50441,50
Zdroj: Sociálna poisťovňa

Valorizácia dôchodkov a dôchodková hodnota v roku 2022

Penzie sa od januára zvýšia už len o takzvanú dôchodcovskú infláciu. Ešte na začiatku roka 2021 sa mohli zvýšiť aj o pevnú sumu, ak bola pre daný dôchodok výhodnejšia. Od roku 2022 sa však valorizácia dôchodkov týmto spôsobom skončila.

Od januára sa tak všetky penzie budú valorizovať o 1,3 percenta. Tento parameter predstavuje rast spotrebiteľských cien domácností dôchodcov za prvých šesť mesiacov roka 2021. Napríklad dôchodok vo výške 467 eur sa od januára zvýši o 6,07 eura.

To, ako sa zvýši váš dôchodok od januára 2022 si môžete vypočítať na našej kalkulačke. Stačí zadať výšku vášho aktuálneho dôchodku.

Od januára sa zvýši aj takzvaná dôchodková hodnota. Stúpne z pôvodných 14,2107 eura na 15,1300 eura. Ide o jednu zo základných veličín na výpočet dôchodkovej dávky v danom roku. Môže byť aj dôvodom žiadať o dôchodok až v budúcom roku.

Napríklad človek, ktorý by šiel v roku 2021 do penzie, celý život poberal priemernú mzdu a odpracoval 40 rokov, by mal dôchodok v sume 583,30 eura. Pri rovnakých parametroch by to v roku 2022 bola suma 613,20 eura.

2022
Dôchodcov, zamestnancov a rodičov čakajú v roku 2022 zmeny. (Ilustračné foto: Andrea Piacquadio/Pexels)

Čo sa zmení pri dôchodkovom sporení v roku 2022

Od januára sa zvýši príspevok, ktorý putuje zo sociálnych odvodov do druhého dôchodkového piliera. Od januára budúceho roka pôjde z celkových 18 percent do prvého piliera 12,5 percenta a do druhého 5,5 percenta. V roku 2021 ide do prvého piliera 12,75 percenta a do druhého 5,25 percenta. Na sporenie tak pôjde o 0,25 percenta viac. Pre sporiteľa to v praxi znamená, že väčšia časť jeho peňazí na dôchodok sa bude môcť zhodnocovať v jednotlivých fondoch.

V roku 2022 sa zvýši aj takzvaná referenčná suma. Jej výška bude 508,90 eura. Referenčná suma je hodnota priemerného mesačného starobného dôchodku vyplácaného zo Sociálnej poisťovne, ktorá je zároveň podmienkou výplaty starobného dôchodku z druhého piliera programovým výberom. Ak sporiteľ splní túto podmienku, môže si určiť mesačnú sumu dôchodku, obdobie vyplácania alebo aj jednorazový výber celej nasporenej sumy peňazí v druhom dôchodkovom pilieri.

Daňový bonus na dieťa v roku 2022

Od začiatku budúceho roka sa menia aj čísla pri uplatňovaní takzvaného daňového bonusu na dieťa. Ešte v júli 2021 sa rozdelil na tri kategórie. Každá suma sa pritom od januára zvýši. Bonus na deti do šesť rokov veku bude na úroveň 47,14 eura mesačne, na deti od šesť do 15 rokov bude v sume 43,60 eura a na deti staršie ako 15 rokov zase dosiahne 23,57 eura mesačne. Pri ročnom uplatňovaní bonusu pôjde o sumy 565,68 eura, 523,20 eura a 282,84 eura.

Daňový bonus podľa vekurok 2021rok 2022
dieťa do 6 rokov46,44 €/mesačne47,14 €/mesačne
dieťa od 6 rokov do 15 rokov39,47 €/mesačne43,60 €/mesačne
dieťa nad 15 rokov23,22 €/mesačne23,57 €/mesačne
Zdroj: Slov-lex

Aké mesačné príspevky môžu čerpať rodičia v roku 2022

Každý rok sa tiež spravidla zvyšujú dávky a príspevky pre rodičov, ktoré poberajú každý mesiac. Ide napríklad o rodinné prídavky, rodičovský príspevok, materské a tehotenské dávky či príspevok na starostlivosť o dieťa.

Prídavok na dieťa od januára budúceho roka stúpne zo sumy 25,50 eura na 25,88 eura mesačne. Na dávku má nárok každý jeden rodič až do 25. roku veku dieťaťa. Príplatok k prídavku sa od januára zvýši zo súčasných 11,96 eura na 12,14 eura mesačne. Môžu ho poberať ľudia, ktorí si nemôžu uplatniť daňový bonus na dieťa.

Príspevokrok 2021rok 2022
Prídavok na dieťa25,50 €/mesačne25,88 €/mesačne
Príplatok k prídavku na dieťa11,96 €/mesačne12,14 €/mesačne
Spolu37,46 €/mesačne38,02 €/mesačne
Zdroj: Slov-lex

Rodičovský príspevok pre rodiča bez predchádzajúceho poberania materskej, stúpne od januára zo sumy 275,90 eura na 280 eur mesačne. Rodičom, ktorí boli aj na materskej dovolenke, zase stúpne suma príspevku z úrovne 378,10 eura na 383,80 eura mesačne. Suma príspevku sa ešte zvyšuje vždy o 25 percent na každé dieťa, ktoré sa narodilo súčasne. Viac tak dostávajú ľudia na dvojičky či trojičky.

Rodičovský príspevokRok 2021Rok 2022
Rodič s materskou378,10 €/mesačne383,80 €/mesačne
Rodič bez materskej275,90 €/mesačne280 €/mesačne
Dvojičky (rodič bez materskej)344,88 €/mesačne350 €/mesačne
Dvojičky (rodič s materskou)472,63 €/mesačne479,75 €/mesačne
Trojičky (rodič bez materskej)413,86 €/mesačne420 €/mesačne
Trojičky (rodič s materskou)567,16 €/mesačne575,70 €/mesačne
Štvorčatá (rodič bez materskej)482,84 €/mesačne490 €/mesačne
Štvorčatá (rodič s materskou)661,69 €/mesačne671,65 €/mesačne
Porušenie školskej dochádzky (rodič bez materskej)137,95 €/mesačne140 €/mesačne
Porušenie školskej dochádzky (rodič s materskou)189,05 €/mesačne191,90 €/mesačne
Výpočet: Redakcie Finsider

Od januára budúceho roka sa zvyšuje aj maximálny denný vymeriavací základ, ktorý je dôležitý pre výpočet materskej dávky. Maximálny denný vymeriavací základ bude na úrovni 74,4987 eura. Rodič na materskej bude môcť dostať maximálne 1 676,30 eura za 30-dňový kalendárny mesiac a 1 732,10 eura za mesiac, ktorý má celkovo 31 dní. Výška materskej dávky je 75 percent denného vymeriavacieho základu rodiča.

Materská dávkarok 2021rok 2022
Maximálny vymeriavací základ71,8028 €/mesačne74,4987 €/mesačne
Maximálna dávka za 31 dní1 669,50 €/mesačne1 732,10 €/mesačne
Maximálna dávka za 30 dní1 615,60 €/mesačne1 676,30 €/mesačne
Zdroj: Slov-lex

Výška tehotenskej dávky je 15 percent z vymeriavacieho základu. Tehotná žena môže dostať maximálne 10,7704 eura na deň a minimálne 7,1803 eura denne. Výška príspevku sa v januári nemení, keďže ide o vymeriavací základ, ktorý závisí od príjmu budúcej matky.

DefiníciaSuma
Výška tehotenskej dávky15 % z denného vymeriavacieho základu
Minimálna tehotenská dávka223,50 €/mesačne
Maximálna tehotenská dávka346,50 €/mesačne
Tehotenské štipendium200 €/mesačne
Zdroj: Slov-lex

Ako alternatívu rodičovského príspevku štát rodičom poskytuje takzvaný príspevok na starostlivosť o dieťa. Jeho výška sa od januára budúceho roka v podstate nemení.

Príspevok na dieťa:Suma
v starostlivosti zariadenia alebo osoby na živnosť280 €/mesačne
v starostlivosti štátnej materskej školy80 €/mesačne
v starostlivosti inej osoby (stará mama)41,10 €/mesačne
Zdroj: Sociálna poisťovňa

Aké jednorazové dávky môžu čerpať rodičia v roku 2022

Okrem mesačných príspevkov majú rodičia nárok aj jednorazové dávky od štátu. Od januára sa bude zvyšovať napríklad jednorazový príspevok na školské potreby, ktorý poberajú rodičia žiakov prvého ročníka základných škôl. Stúpne zo sumy 104,76 eura na 106,33 eura. Rodičia prvákov ho dostávajú v októbri daného roka spolu s prídavkami na dieťa.

Príspevokrok 2021rok 2022
Prídavok na dieťa25,50 €/mesačne25,88 €/mesačne
Príspevok na školské potreby (jednorazovo)104,76 €106,33 €
Rodič prváka základnej školy (jednorazovo)130,26 €132,21 €
Zdroj: Slov-lex

Medzi rodičovské dávky, na ktoré má nárok každý rodič jednorazovo patrí aj príspevok pri narodení dieťaťa. Ide o štátnu sociálnu dávku, ktorou štát prispieva na pokrytie výdavkov pre novorodenca. Štát zároveň raz ročne vypláca špeciálny príspevok na viac súčasne narodených detí. Tieto príspevky sa od januára nemenia.

Názov dávkySuma
Príspevok na 1. až 3. narodené dieťa829,86 €/jednorazovo
Príspevok na 1. až 3. narodené dieťa, ktoré sa nedožilo 28 dní151,37 €/jednorazovo
Príspevok na 4. a ďalšie narodené dieťa151,37 €/jednorazovo
Príspevok pri dvoch a viac súčasne narodených deťoch75,69 € na každé dieťa/jednorazovo
Príspevok na viac súčasne narodených detí110,36 €/raz ročne
Zdroj: Slov-lex

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: