Referenčná suma 2022? Sociálna poisťovňa ju už stanovila, je dôležitá pre výplatu dôchodku z druhého piliera. Jej výška bude 508,90 eura. Referenčná suma je hodnota priemerného mesačného starobného dôchodku vyplácaného zo Sociálnej poisťovne. Tá je podmienkou výplaty starobného dôchodku zo starobného sporenia (II. pilier) programovým výberom.

Prečo je referenčná suma 2022 dôležitá?


Inak povedané, keď sporiteľ splní túto podmienku na programový výber, môže si určiť mesačnú sumu dôchodku, obdobie vyplácania alebo aj jednorazový výber celej nasporenej sumy peňazí v druhom dôchodkovom pilieri. Jedinou podmienkou programového výberu je, že súčet súm dôchodkových dávok, ktoré sú vyplácané sporiteľovi, bude vyšší ako referenčná suma. V tomto prípade 508,90 eura.

V praxi to znamená, že ak sporiteľovi v druhom pilieri budú v budúcom roku vyplácané dôchodky, napríklad starobný či invalidný dôchodok, pozostalostný vrátane výsluhového dôchodku, či dôchodok vyplácaný z cudziny v sume aspoň 508,90 eur, bude môcť požiadať dôchodkovú správcovskú spoločnosť o výplatu celej svojej nasporenej sumy z druhého piliera aj jednorazovo.

Referenčná suma 2022
Referenčná suma na rok 2022 bude 508,90 eura. (zdroj: Freepik)

Do druhého piliera pôjde viac peňazí

V roku 2022 by mali dôchodkové účty sporiteľov v druhom pilieri tiež rásť rýchlejšie. Do druhého piliera totiž bude smerovať väčšia časť odvodov ako v súčasnosti. V roku 2021 z odvodu na dôchodkové poistenie vo výške 18 percent smeruje do prvého piliera 12,75 percenta a zvyšných 5,25 percenta ide do druhého piliera. Od januára pôjde do prvého piliera 12,5 percenta a do druhého 5,5 percenta.

Novinkou v druhom pilieri je aj to, že sa v akciových fondoch od začiatku tohto roku zvýšilo zastúpenie akcií. Národná banka Slovenska v Správe o finančnej stabilite tvrdí, že od začiatku januára do konca septembra sa podiel akcií zvýšil zo 75 percent na 81 percent. Podobne rástol podiel akcií aj v prípade zmiešaných fondov.

Pod nárast akciovej zložky vo fondoch sa podpísal na jednej strane zvýšený nákup akcií a akciových fondov, ale aj rast na akciovom trhu. Keďže hodnota akcií v porovnaní s inými investičnými nástrojmi, do ktorých dôchodkoví správcovia investujú, rástla rýchlejšie, zvýšil sa aj celkový podiel akcií na majetku fondu.