Druhý pilier si už u Slovákov začína postupne získavať dôveru. Avšak silnou súčasťou vášho dôchodkového zabezpečenia môže byť druhý pilier iba v prípade, že je naozaj správne nastavený.

Kráčať či utekať?

Predstavte si hodinu telesnej výchovy v škole. 25 žiakov sa zoradí na štartovaciu čiaru. Tí, ktorí dobehnú do cieľa, môžu po náročnom týždni v škole odísť skôr domov. ŠTART! Čakali by ste, že sa všetci rozbehli, však? No nie je tomu tak. Deväť žiakov sa rozhodne dobrovoľne skákať len na jednej nohe a jedenásť z nich ide len krokom namiesto behu. Iba päť žiakov začalo bežať. Nemožné? No ale presne takto sa Slováci, i keď možno nevedome, správajú k svojmu dôchodku.


V roku 2003 prešiel dôchodkový systém na Slovensku reformou a z vtedajšieho jednopilierového systému bol vytvorený systém postavený na troch pilieroch. Prvý pilier sa nazýva aj povinné dôchodkové sporenie, druhý – starobné dôchodkové sporenie a tretí – doplnkové dôchodkové sporenie. Ako napovedá aj názov, prvý pilier je povinný a prispieva do neho každý ekonomicky aktívny človek, a to vo forme odvodu z hrubej mzdy vo výške 18 % z vymeriavacieho základu. Tieto peniaze sa nám nikde neodkladajú, idú do Sociálnej poisťovne, ktorá z nich vypláca aktuálnych dôchodcov. Tretí pilier je doplnkový, a v praxi sa využíva najmä ako zamestnanecký benefit, keďže do neho môže dobrovoľne prispievať aj váš zamestnávateľ.

Slovenská realita druhého piliera

Náš krátky príbeh vytvára paralelu k slovenskej populácii. V súčasnosti je na Slovensku viac ako 2,5 milióna ekonomicky aktívnych (pracujúcich) ľudí. Podľa štatistík dôchodkových správcovských spoločností malo na konci roka 2020 zriadený druhý pilier len o niečo viac ako 1,6 milióna sporiteľov. Z toho takmer 70 % (čiže 1,1 milióna) sporiteľov malo všetok kapitál v dlhopisovom, teda najmenej výnosnom fonde.

Koľko zarábajú garantované dôchodkové fondy

Dôchodková spoločnosťPriemerný ročný výnos od vzniku (% p.a.)
365.life2,355
Allianz1,693
NN1,838
Uniqa1,560
VÚB Generali2,174
Zdroj: ADSS

Čo je horšie, stále zostáva viac ako 900-tisíc ľudí, ktorí nechávajú celých 18 percent odchádzať do Sociálnej poisťovne, a teda sa plne spoliehajú na štátny dôchodok. Mohli by sme sa opýtať, či sú štátne dôchodky dostatočne vysoké, ale opýtame sa inak. Chceli by ste mať vyšší dôchodok bez toho, aby vás to niečo stálo? Verím, že na túto otázku by každý odpovedal áno. Otázkou je, ako na to?

Druhý pilier ponúka viaceré fondy

Každá DSS môže ponúkať rôzne dôchodková fondy. V súčasnosti máte na výber spomedzi dlhopisových akciových, zmiešaných a indexových fondov. Z týchto fondov má iba dlhopisový fond garantovaný výnos. Ten sa pohybuje medzi dvomi až tromi percentami ročne a s najväčšou pravdepodobnosťou vám tento fond viac nezarobí.

Výnosy akciových fondov sa pohybujú okolo piatich až šiestich percent, no a zmiešané svoj kapitál rozkladajú medzi akcie i dlhopisy v rôznom pomere. Podľa pomeru rozloženia sa potom priemerný ročný výnos pohybuje medzi výnosmi dlhopisových a akciových fondov.

Na opačnom konci spektra je oproti dlhopisovému indexový fond. Jedná sa v podstate o akciový fond, ktorý je riadený pasívne, teda bez zásahu portfólio manažéra.

Vďaka pasívnemu riadeniu je odstránená chybovosť ľudského faktoru. Priemerný výnos v indexových fondoch sa bežne dokáže pohybovať nad hodnotou šiestich percent ročne. Tie najvýkonnejšie na Slovensku sa už dávno spamätali z prepadu kvôli pandémii Covid – 19 a opäť stúpajú. Ich priemerný ročný výnos od založenia je približne desať percent.

Koľko zarábajú negarantované dôchodkové fondy

Dôchodková spoločnosťFondPriemerný ročný výnos od vzniku (% p.a.)
365.lifeakciový2,553
365.lifeindexový9,165
Allianzakciový5,075
NNzmiešaný3,095
NNakciový3,74
NNindexový – Euro8,404
NNindexový – Global11,118
Uniqaakciový3,226
Uniqaindexový11,566
VÚB Generalizmiešaný3,51
VÚB Generaliakciový4,294
VÚB Generaliindexový11,094
Zdroj: ADSS

Investovanie v druhom pilieri

Ak máte druhý pilier, vaše peniaze sú investované v týchto fondoch. Keďže si môžete sami zvoliť, do akých fondov peniaze pôjdu, sami dokážete ovplyvniť, aký výnos dosiahnete. Je preto potrebné vhodne zvoliť správcovskú spoločnosť, ale tiež samotné fondy.

No pri výnosnejších fondoch je potrebné počítať s tým, že majú aj adekvátne vyššie výkyvy. Dočasné prepady, aj také veľké ako počas pandémie, vás trápiť nemusia, keďže peniaze v druhom pilieri máte uložené na naozaj dlhú dobu. Práve naopak, v čase poklesu na trhoch nakupujete lacnejšie, čo bude mať v budúcnosti pozitívny dopad na vašu investíciu a v konečnom dôsledku vaše peniaze zarobia viac.

Mnoho ľudí sa obáva toho, že peniaze nakoniec vyberú v období prepadu a zrealizujú tak stratu. V súčasnosti je zákonom stanovená fáza takzvaného skonzervatívňovania. Keď dosiahnete vek 52 rokov, každý rok sa vám 10 percent hodnoty vášho účtu automaticky presunie do garantovaného dlhopisového fondu. Práve vďaka tomu, že tento presun je rozložený na 10 rokov, sa vyhnete nebezpečenstvu zlého načasovania výberu.

Ako správne nastaviť druhý pilier
Druhý pilier ponúka zaujímavé zhodnotenie. Treba ho však správne nastaviť (Ilustračné foto: Freepik)

Ako by mal druhý pilier vyzerať

Najlepšie je to vidieť na konkrétnych číslach. Povedzme, že máte 26 rokov a vaša hrubá mzda je 1 300 eur. Na váš účet prichádza v čistom niečo málo cez 900 eur mesačne. Váš odvod do druhého piliera je teda 68,25 eura. Pri priemernom mesačnom výnose 8 percent by ste sa mohli za 38 rokov, čiže do súčasného dôchodkového veku, dostať na sumu viac ako 200 000 eur.

Ak by ste takýto kapitál rozumne uložili, mohli by ste poberať doživotnú rentu vyše 600 eur mesačne. Počas tak dlhého obdobia síce bude mať inflácia vplyv na reálnu hodnotu tejto sumy, avšak spolu s rastom cien bude rásť aj váš plat, a tým pádom aj váš odvod do druhého piliera, vďaka čomu by vám mala ostať pôvodná hodnota sumy 600 eur zachovaná.

Ktorú DSS si vybrať

Na trhu je viacero dôchodkových správcovských spoločností, ktoré ponúkajú starobné dôchodkové sporenie. Avšak nie všetky majú v ponuke aj indexový fond. So správnym výberom je teda určite vhodné, ba priam žiadúce, poradiť sa s odborníkom, ktorý vám pomôže s výberom a postará sa vám aj o vybavenie potrebných zmlúv.

Kto si chce založiť druhý pilier, nepotrebuje k tomu žiadne ďalšie dokumenty alebo potvrdenia. Dokonca v čase vzniku zmluvy druhého piliera nemusíte ešte ani pracovať. Stačí ak máte 18 rokov a chvíľu času, a keď sa zamestnáte, časť vašich odvodov bude automaticky posielaná na váš účet v DSS. Aj napriek možným zásahom štátu je to správnou voľbou pre každého, kto chce spraviť prvý krok smerom k finančnej nezávislosti.

Autor článku Matej Hodas je Senior Consultant v spoločnosti Tower Finance.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: