Cena za prihlásenie vozidla sa od júla tohto roka zmení. Rozhodla o tom novela zákona o správnych poplatkoch, ktorá v polovici marca prešla parlamentom. Pôvodným cieľom návrhu bolo znížiť cenu za prepis auta, pri ktorom sa nemení evidenčné číslo vozidla. Nakoniec sa zmenili len dve základné tabuľky, podľa ktorých sa samotný poplatok za prihlásenie vozidla počíta. Novela ho síce znížila pri autách s vyšším výkonom, ale zvýšila koeficient za staršie ročníky.


Poplatok sa zmenil pri prepise áut z kategórií vozidiel L, M1 a N1, okrem kategórie N1 s najviac tromi miestami na sedenie. Do kategórie L patria motocykle a malé motocykle, motorové trojkolky a tiež štvorkolky. Vozidlá M1 sú autá najviac s ôsmimi sedadlami okrem sedadla pre vodiča. Kategória N1 sú vozidlá projektované a konštruované na prepravu tovaru s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou do 3,5 tony.

V zákone sú zároveň dve tabuľky. Jedna z nich určuje výšku poplatku podľa výkonu motora, druhá zase takzvaný koeficient podľa veku vozidla. Čím silnejšie je auto, tým vyšší je aj poplatok. Koeficient, naopak, klesá s vekom vozidla. Cena za prepis sa potom počíta podľa vzorca, v ktorom sa vynásobí sadzba poplatku podľa výkonu motora s koeficientom. Až do júla platí, že prihlásenie staršieho auta je lacnejšie.

Cena za prihlásenie vozidla sa od júla zmení

V zákone sa od leta tabuľky zmenia. Doteraz bola sadzba za výkon motora v rozmedzí od menej ako 80 kilowattov (kW) do 254 a viac kW. Najnižší poplatok bol na úrovni 33 eur, za najsilnejšie vozidlá sa platilo 3 900 eur. Po novom sa poplatky za výkon výrazne znížia. Tabuľka sa bude končiť pri výkone 210 a viac kW s poplatkom na úrovni tisíc eur. Najnižšia sadzba sa v zákone meniť nebude. V starej tabuľke sa tiež poplatok zvyšoval každý desať kW, nová sa stupňuje o niečo razantnejšie.

Poplatky podľa výkonu motora od júla 2023 (v kW):

Výkon motora (nad)Výkon motora (do)Poplatok
menej ako 8080 vrátane33 €
8090 vrátane60 €
90100 vrátane90 €
100110 vrátane120 €
110125 vrátane200 €
125140 vrátane300 €
140155 vrátane500 €
155170 vrátane700 €
170210 vrátane900 €
210a viac1 000 €
Zdroj: NR SR

Cenu za prihlásenie vozidla výraznejšie zmení tabuľka s koeficientmi. Do leta sa bude poplatok určovať podľa zostatkovej hodnoty. Najviac sa v súčasnosti platí za prihlásenie nového vozidla. Tabuľka začína na koeficiente 1,0 pri prvej evidencii vozidla. Čím viac rokov uplynie od prvej evidencie auta, tým je koeficient menší. Tým pádom je aj samotný poplatok za prihlásenie vozidla nižší. Súčasná tabuľka sa končí pri 16 rokoch odo dňa prvej evidencie s koeficientom 0,06.

Po novom vystrieda zostatkovú hodnotu takzvaný ekologický koeficient vozidla. Tabuľka počíta s druhom paliva, emisnou triedou auta, alebo jeho vekom. Čím bude auto staršie, alebo bude mať nižšiu emisnú triedu, tým bude jeho prihlásenie drahšie.

prihlásenie vozidla
Cena za prihlásenie vozidla sa od júla tohto roka zmení (Ilustračné foto: Depositphtotos)

Paradoxne je ale najnižší koeficient 0,10 určený pre autá staršie ako 40 rokov od dátumu prvej evidencie bez ohľadu na to, aké palivo používa a akú má emisnú normu. Pre vozidlá na vodík alebo s kombináciou akéhokoľvek paliva a plug-In hybridu, bude platiť koeficient 0,20.

Pri všetkých ostatných autách sa bude koeficient určovať podľa emisnej normy alebo dátumu prvej evidencie. Pri najstarších a najmenej ekologických vozidlách bude na úrovni 1,00. Pri novších a ekologickejších je najnižší koeficient 0,40. Výnimkou sú elektromobily, za ktoré sa pri zápise platí 33 eur.

Prioritne bude o koeficiente rozhodovať emisná norma. Od dátum prvej evidencie sa bude koeficient odvíjať len v prípade, ak sa pri vozidle nebude dať určiť emisná norma.

Koeficient podľa veku a emisnej normy od júla 2023:

PalivoDruh vozidla vzhľadom na druh palivaEkologický koeficient vozidla
1. Akékoľvek palivoVozidlo staršie ako 40 rokov od dátumu prvej evidencie (bez rozdielu druhu paliva)0,10
2. Vodík alebo kombinácia akéhokoľvek paliva a plug-In hybriduVozidlo s druhom paliva: H2, kombinácia akékoľvek palivo+PHEV (Plug-In hybrid)0,20
3. Vozidlo s iným druhom paliva ako v riadku 1 a 2 (okrem elektromobilu)Emisná normaDátum prvej evidencie*
Emisná norma Euro 1/Ido 31.12.19961,00
Emisná norma Euro 2/Iod 1.1.1997 do 31.12.20010,80
Emisná norma Euro 3/IIIod 1.1.2002 do 31.12.20060,70
Emisná norma Euro 4/IVod 1.1.2007 do 31.12.20110,60
Emisná norma Euro 5/V/EEVod 1.1.2012 do 31.8.20160,50
Emisná norma Euro 6a,b,c/VIA,B,Cod 1.9.2016 do 31.8.20200,45
Emisná norma Euro 6d/VID a novšieod 1.9.20200,40
*Kritériá dátumu prvej evidencie sa použijú len, ak sa pre motorové vozidlo nedá určiť emisná norma Euro. (Zdroj: NR SR)

Viac peňazí za prepis staršieho auta

Až do júla to v praxi môže vyzerať napríklad tak, že pri zápise 1,5-ročného vozidla, ktoré má výkon 85 kW, bude cena za prepis 61 eur. Poplatok vychádza z tabuliek, podľa ktorých je cena za výkon motora 90 eur a koeficient podľa veku je 0,68. Výsledná suma je teda 61,20 eura. Po zaokrúhlení sa cena zníži o 20 centov. Po novom sa bude poplatok odvíjať hlavne od toho, akú emisnú normu spĺňa vozidlo. Keďže emisná norma Euro 6 bola schválená v roku 2014, pre vozdilo, ktoré má v súčasnosti 1,5 roka, bude platiť koeficient 0,40. Výsledný poplatok tak bude 24 eur.

Iné to bude pri starších vozidlách. Napríklad majiteľ auta staršieho ako 16 rokov a s výkonom 110 kW, za prihlásenie vozidla ešte do júla zaplatí 22 eur. Po novom sa už bude brať do úvahy jeho emisná norma. Pri šesťnásťročnom aute sa dá predpokladať, že spĺňa emisnú normu Euro 4. Vozidlá ju musia spĺňať od roku 2005 a prísnejšia norma prišla až v roku 2009. Majiteľ za prepis tohto auta od júla zaplatí až 120 eur. Prihlásenie vozidla tak pre neho zdražie o necelých sto eur.

Majitelia ale od začiatku tohto roka ušetria na poplatkoch za evidenčné čísla. Zaviedli sa takzvané celoslovenské evidenčné čísla, ktoré sú po novom viazané na vozidlo, nie na majiteľov. Pri predaji auta aj do iného okresu sa tak tabuľka s číslom meniť nemusí. Majiteľ si ale bude môcť preniesť pôvodné evidenčné číslo z jedného auta na druhé. Tak, ako doteraz, sa evidenčné čísla budú skladať z dvoch písmen, troch číslic a dvoch písmen. Štát ich začína vyrábať od kombinácie AA-001AA. Staré tabuľky, kde bola ešte skratka okresu, sa budú vydávať až do vyčerpania skladových zásob.

V pôvodnej verzii novely zákona o správnych poplatkoch sa pritom rátalo s úplne odlišnou úpravou a tabuľky sa meniť nemali. Cena za prepis auta, pri ktorom by sa nemenilo jeho evidenčné číslo, sa mala znížiť o 70 percent. Navrhovala to skupina poslancov z hnutia OĽaNO. Neskôr chceli cez pozmeňujúci návrh zaviesť pravidlo, že za prihlásenie vozidla, pri ktorom sa nemení evidenčné číslo a od prvého zápisu uplynulo najmenej 20 rokov, sa bude platiť maximálne 120 eur. Ani jeden z týchto návrhov ale parlamentom neprešiel.