Cena za prepis auta, pri ktorom sa nebude meniť jeho evidenčné číslo, môže byť výrazne nižšia. Skupina poslancov z hnutia OĽaNO navrhuje, aby sa poplatok znížil o 70 percent. Najmenej ale nový majiteľ zaplatí 33 eur. Vypláva to návrhu novely zákona o správnych poplatkoch, ktorý poslanci do parlamentu doručili v polovici januára tohto roka. Podľa nich sa poplatok za prepis bez zmeny evidenčného čísla platí viackrát zbytočne.


„Výška správneho poplatku pri zápise do evidencie vozidiel je závislá od výkonu motora, pričom v tejto výške sa zohľadňuje viacero faktorov spojených s užívaním takéhoto vozidla. Napríklad viac emisií, väčšia záťaž na vozovku a tým jej opotrebovanie a potreba opráv, s čím sú spojené náklady štátu na odstraňovaní dôsledkov týchto záťaží,“ vysvetľujú poslanci v dôvodovej správe. Keď niekto dané auto predá, poplatok musí zaplatiť aj nový majiteľ.

„Pri ďalšom predaji ojazdeného motorového vozidla novému majiteľovi a pri zápise nového držiteľa takéhoto vozidla však už výška správneho poplatku podľa výkonu motora stráca svoj zmysel, keďže vyššie pomenované faktory už boli zohľadnené vo výške správneho poplatku pri prvom zápise vozidla,“ dodali poslanci z OĽaNO.

Zníženie ceny by sa týkalo len prepisu vozidiel kategórie M1 a N1. V prvom prípade ide o autá najviac s ôsmimi sedadlami okrem sedadla pre vodiča. Kategória N1 sú zase vozidlá, ktoré slúžia na prepravu tovaru s hmotnosťou do 3,5 tony.

Cena za prepis v súčasnosti

Konkrétne sadzby za prepis auta určuje slovenská legislatíva. Ich súčasná úroveň je platná viac ako päť rokov. Cena za prepis auta sa počíta podľa vzorca. O niečo menej sa platí v prípade, ak majiteľ prihlasuje vozidlo v tom istom okrese, kde bolo prihlásené aj pred kúpou. Poplatok zahŕňa zápis držiteľa motorového vozidla do evidencie vozidiel aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane ich vydania.

Výsledná suma sa potom počíta podľa vzorca, v ktorom sa vynásobí sadzba poplatku podľa výkonu motora s koeficientom zostatkovej hodnoty vozidla. Najnižšia cena za prepis auta je vždy 33 eur. Výsledok sa ešte zaokrúhľuje na celé eurá nadol pod 50 centov, nahor, keď je vo výsledku viac ako 50 centov, alebo v prípade presných 50 centov sa nezaokrúhľuje vôbec.

Cena za prepis
Cena za prepis auta, pri ktorom sa nebude meniť jeho evidenčné číslo, môže byť výrazne nižšia. (Ilustračné foto: Depositphotos)

V praxi to môže vyzerať aj tak, že pri predaji 1,5-ročného vozidla, ktoré má výkon 85 kilowattov (kW) a nový majiteľ býva v tom istom okrese, bude cena za prepis 61 eur. Evidenčné číslo sa pritom nemení. Poplatok vychádza z tabuliek, podľa ktorých je cena za výkon motora 90 eur a koeficient podľa veku je 0,68. Výsledná suma je teda 61,20 eura. Po zaokrúhlení sa cena zníži o 20 centov.

Legislatíva v niektorých prípadoch dovoľuje poplatok za prepis vozidla znížiť. Deje sa to napríklad vtedy, ak ide o ekologickejší typ auta alebo má majiteľ zdravotné postihnutie, prípadne ide o mnohočlennú rodinu s deťmi. Od poplatku sú úplne oslobodení ľudia, ktorí vozidlo napríklad zdedili, prípadne vozidlo získali v rámci príspevku od štátu.

Poplatok je vyšší ako hodnota vozidla

Podľa poslancov môžu v praxi nastať situácie, že staršie vozidlá s vyšším výkonom budú takmer nepredajné, keďže ich trhová hodnota bude nižšia, ako poplatok za administratívny prepis na nového majiteľa. „Hrozí preto, že ich noví majitelia nebudú prepisovať na seba, ale ich budú prevádzkovať na pôvodného majiteľa, čím vzniká riziko právnych sporov pri uplatňovaní objektívnej zodpovednosti, povinného ručenia, využívaní diaľnic, parkovacích systémov a podobne,“ tvrdia poslanci v návrhu.

V súčasnosti je cena za prepis auta, ktoré je staré napríklad viac ako päť rokov a jeho výkon je viac ako 154 kW, celkovo 352 eur. Do ceny pritom nie je započítaná zmena evidenčného čísla. Ak by prešiel návrh poslancov o znížení poplatku o 70 percent, nový majiteľ by za prepis zaplatil niečo málo cez 105 eur.

„V prípade, ak sa nemení evidenčné číslo, odpadajú nielen náklady na vyhotovenie nových tabuliek, ale sa znižuje aj náročnosť procesu pre príslušné orgány. Je preto vhodné, aby pri takomto zápise nového držiteľa výška správneho poplatku zohľadňovala tieto skutočnosti. Predmetné zníženie bude približne zodpovedať administratívnym nákladom správneho orgánu vykonávajúceho zápis nového držiteľa,“ dodali poslanci.

Nižší poplatok by sa pritom zrejme týkal väčšiny motoristov. Od januára tohto roka sa totiž zaviedli celoslovenské evidenčné čísla. Po novom sú viazané na vozidlo, nie na majiteľov. Pri predaji auta aj do iného okresu sa tak tabuľka s číslom meniť nemusí. Majiteľ si ale bude môcť preniesť pôvodné evidenčné číslo z jedného auta na druhé.

Tak, ako doteraz, sa evidenčné čísla budú skladať z dvoch písmen, troch číslic a dvoch písmen. Štát ich začína vyrábať od kombinácie AA-001AA. Staré tabuľky, kde bola ešte skratka okresu, sa budú vydávať až do vyčerpania skladových zásob.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: