Správny poplatok pri zápise nového držiteľa motorového vozidla by sa mohol znížiť o 70 percent v prípade, ak sa nemení evidenčné číslo, najviac však na 33 eur. Vyplýva to z návrhu novely o správnych poplatkoch, ktorý do parlamentu predložila skupina poslancov z hnutia OĽaNO.


Ako dôvod uviedli, že výška správneho poplatku pri zápise do evidencie vozidiel je závislá od výkonu motora, pričom v tejto výške sa zohľadňuje viacero faktorov spojených s užívaním takéhoto vozidla. Napríklad viac emisií, väčšia záťaž na vozovku a tým jej opotrebovanie a potreba opráv, s čím sú spojené náklady štátu na odstraňovaní ich dôsledkov.

Pri ďalšom predaji ojazdeného motorového vozidla novému majiteľovi a pri zápise nového držiteľa však už podľa poslancov výška poplatku podľa výkonu motora stráca svoj zmysel, keďže vyššie pomenované faktory už boli zohľadnené vo výške správneho poplatku pri prvom zápise vozidla.

V súčasnosti sa výsledná suma poplatku počíta podľa vzorca, v ktorom sa vynásobí sadzba poplatku podľa výkonu motora s koeficientom zostatkovej hodnoty vozidla. Najnižší poplatok za prepis auta je vždy 33 eur. Poplatok ale môže byť aj v stovkách eur.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: