Od januára tohto roka sa zjednodušil celý postup na prepis vozidla z pôvodného na nového majiteľa. Zjednodušenie tohto procesu sa dotklo aj poistenia. Kým predtým bolo možné zrušiť pôvodnú zmluvu na povinné zmluvné poistenie (PZP) až po prepise na nového majiteľa, podľa nových pravidiel sa pôvodná poistka automaticky zruší zápisom nového majiteľa vozidla. Zmena držby auta sa už na rozdiel od minulosti deje len v jednom kroku. Platí tiež, že značky s evidenčným číslom auta spolu s technickým preukazom zostávajú s autom.

Riaditeľ divízie neživotného poistenia z Finportalu Štefan Fajnor vysvetľuje, že polícia už nevydáva pôvodnému majiteľovi odhlásený technický preukaz, ktorý doteraz slúžil ako doklad pre poisťovne, aby zrušili pôvodnú zmluvu z dôvodu zmeny držiteľa vozidla. „Momentálne poisťovne pri obdŕžaní žiadosti od klienta o zrušenie poistnej zmluvy z dôvodu predaja overujú zmenu držiteľa cez Slovenskú kanceláriu poisťovateľov (SKP). Keď sa dnes prepíše vozidlo na polícii, v SKP budú mať túto informáciu zhruba za dva dni,“ tvrdí Š. Fajnor.

Prepis vozidla nemusí byť jednoduchší

Ak sa poisťovni nepodarí overiť zmenu držiteľa cez SKP, vyžiada si to nakoniec aj tak od klienta. Ten by mal podľa Š. Fajnora predložiť relevantný doklad o zmene držiteľa. Na to môže v praxi slúžiť napríklad nový technický preukaz s novým držiteľom, alebo potvrdenie z polície o odhlásení vozidla. V tomto prípade si polícia môže účtovať poplatok dve eurá. Za normálnych okolností sa PZP stáva automaticky neplatné zápisom nového majiteľa na dopravnom inšpektoráte.

Niektoré povinnosti sa nezmenili. Ako pripomína finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik, majiteľ nového vozidla je povinný preukázať sa pri zmene držiteľa na dopravnom inšpektoráte platným PZP so svojim menom na kupované auto. „Táto povinnosť sa oproti minulosti nijako nezmenila, akurát pôvodne mal majiteľ na prihlásenie 30 dní od momentu odhlásenia, a tým pádom mohol PZP uzavrieť do mesiaca po kúpe, kým dnes potrebuje poistenie preukázať hneď pri kúpe,“ upozorňuje M. Búlik.

Pri prepise vozidla je stále potrebné zaslať do poisťovne žiadosť o zrušenie poistnej zmluvy, uviesť dôvod storna zmluvy a číslo účtu na zaslanie prípadného preplatku poistného. Aj poisťovne, ktoré oslovil portál Finsider hovoria, že overenie zápisu je štandardne dva dni v omeškaní. „V druhej polovici tohto roka je plánované zjednodušenie tohto procesu, nakoľko SKP by mala zasielať poisťovniam automatickú informáciu o odhlásení vozidla a poisťovňa automaticky ukončí poistnú zmluvu a prípadne vráti nespotrebovanú časť poistného,“ vraví hovorkyňa poisťovne Kooperativa Silvia Nosková Illášová.

Prepis vozidla
Od januára tohto roka sa zjednodušil celý postup na prepis vozidla z pôvodného na nového majiteľa. (Ilustračné foto: Peter Csernák)

M. Bulík pripomína, že poisťovňa pred januárom zrušila pôvodné PZP pri predaji vozidla až vtedy, keď bolo auto prepísané na nového majiteľa. „Tým sa zabezpečovala kontinuita poistenia vozidla, ktoré nebolo vyradené z evidencie. Pre predávajúceho sa situácia mohla skomplikovať tým, že nový majiteľ mal 30 dní na prihlásenie vozidla na dopravnom inšpektoráte vo svojom meste, a dovtedy jazdil s povinnou poistkou pôvodného majiteľa. Pretože aj keď predávajúci poslal do poisťovne kópiu technického preukazu s poznámkou o odhlásení vozidla, poistenie nezaniklo až do okamihu, kým si auto prihlásil nový majiteľ,“ vysvetľuje M. Búlik.

Ďalšie novinky na cestách

Jednoduchší prepis vozidla nie je jediná novinka. Po novom už nie je potrebné vozidlo odhlasovať a prihlasovať na polícii či dopravnom inšpektoráte v meste svojho trvalého bydliska, ale dá sa to urobiť na hociktorom dopravnom inšpektoráte v rámci Slovenska. Od januára tohto roka sa tiež zaviedli celoslovenské evidenčné čísla. Sú viazané na vozidlo, nie na majiteľov. Pri predaji auta aj do iného okresu sa tak tabuľka s číslom meniť nemusí.

Majiteľ si bude môcť preniesť pôvodné evidenčné číslo z jedného auta na druhé. Tak, ako doteraz, sa evidenčné čísla budú skladať z dvoch písmen, troch číslic a dvoch písmen. Štát ich začína vyrábať od kombinácie AA-001AA. Staré tabuľky, kde bola ešte skratka okresu, sa budú vydávať až do vyčerpania skladových zásob.

V parlamente navyše leží návrh na zníženie poplatku za prepis vozidla. Skupina poslancov z hnutia OĽaNO navrhuje, aby sa poplatok za prepis vozidla, pri ktorom sa nebude meniť jeho evidenčné číslo, znížil o 70 percent. Najmenej nový majiteľ zaplatí 33 eur. Podľa navrhovateľov sa poplatok za prepis bez zmeny evidenčného čísla platí viackrát zbytočne.

Výška poplatku za prepis vozidla totiž závisí od výkonu motora a jeho veku. Keď niekto auto opäť predáva, poplatok musí zaplatiť aj nový majiteľ. „Pri ďalšom predaji ojazdeného motorového vozidla novému majiteľovi a pri zápise nového držiteľa takéhoto vozidla však už výška správneho poplatku podľa výkonu motora stráca svoj zmysel, keďže vyššie pomenované faktory už boli zohľadnené vo výške správneho poplatku pri prvom zápise vozidla,“ dodali poslanci z OĽaNO.

Nižší poplatok za prepis vozidla by sa týkal len kategórie M1 a N1. V prvom prípade ide o autá najviac s ôsmimi sedadlami okrem sedadla pre vodiča. Kategória N1 sú zase vozidlá, ktoré slúžia na prepravu tovaru s hmotnosťou do 3,5 tony.