Do vypršania riadneho termínu na priznanie vlaňajších zárobkov zostáva posledný týždeň. Okrem podania a zaplatenia dane netreba zabúdať aj na prílohy k daňovému priznaniu. Tie musia k nemu prikladať najmä daňovníci, ktorí si nárokujú na niektorý druh daňovej úľavy či bonusu, alebo aj takí, ktorí sa v minulom roku zamestnali aj v zahraničí.


Ak budú niektoré doklady chýbať, štát podané daňové priznanie jednoducho neuzná. V týchto prípadoch sa spravidla daňový úrad obráti priamo na daňovníka a upozorní ho na problém. Mal by mu tiež povedať, aké prílohy k daňovému priznaniu chýbajú či dokedy ich má dodatočne predložiť. Nedodržanie upozornenia už môže byť pokutované.

Prílohy k daňovému priznaniu podľa jeho typu

Povinné prílohy sa aj mierne odlišujú podľa toho, o aký typ daňového priznania ide. Ľudia, ktorí majú len príjem zo zamestnania, majú niekoľko možností. Zamestnanec spravidla nepodáva priznanie sám, ale prostredníctvom ročného zúčtovania to za neho urobí firma. Aj vtedy ale musí okrem žiadosti o zúčtovanie priniesť napríklad kópiu rodného listu, ak chce získať daňový bonus.

Druhou možnosťou je priznávať vlaňajšie príjmy zo zamestnania prostredníctvom daňového priznania. Na to slúži formulár daňového priznania typu A. Daniari pri ňom aj presne definujú, aké prílohy k nemu zamestnanec potrebuje. Základnou povinnosťou sú v každom prípade kópie potvrdení o príjmoch zo zamestnania na Slovensku či v zahraničí a o zaplatených povinných odvodoch.

Ďalšie prílohy potom závisia od toho, či si zamestnanec uplatňuje napríklad daňový bonus na dieťa či zaplatené úroky, chce darovať namiesto dvoch až tri percentá z dane, uplatňuje si nezdaniteľné minimum na manželku či tretí pilier, prípadne ešte pracuje popri poberaní dôchodku. Ku všetkých menovaným daňovým úľavám musia byť aj prílohy k daňovému priznaniu.

Ako sa dokladujú bonusy

Ľudia si často uplatňujú hlavne daňový bonus na deti. Vtedy je základnou prílohou kópiu rodného listu, výpis z rodného listu či rozhodnutie o osvojení dieťaťa. Tie sa ale prikladajú len v prípade, že si bonus niekto uplatňuje prvýkrát alebo sa pri nároku niečo zmenilo. Rodič, ktorého dieťa navštevuje školu v zahraničí, musí okrem toho priložiť aj potvrdenie o návšteve školy.

Prílohy k daňovému priznaniu
Okrem podania netreba zabúdať na prílohy k daňovému priznaniu. (Ilustračné foto: Unsplash)

Doklady sú potrebné aj pri daňovom bonuse na zaplatené úroky z hypotéky. Vtedy musí byť prílohou k priznaniu kópia potvrdenia od banky o zaplatených úrokoch. Niektoré banky treba o potvrdenie zvlášť žiadať, iné to robia každý rok automaticky. Tento bonus je v legislatíve zavedený a uplatňuje sa len od začiatku roka 2018.

Ľudia si môžu uplatniť aj nezdaniteľnú časť základu dane na príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie. Inými slovami si znížia daň o príspevky, ktoré si poslali do tretieho piliera. Maximálne o 180 eur ročne. Prílohy k daňovému priznaniu v tomto prípade nie sú povinné. Daňový úrad ale môže niekoho vyzvať, aby predložil napríklad potvrdenie.

Daniari chcú vidieť aj zárobky manžela

Ďalšou kategóriou sú nezdaniteľné časti základu dane na daňovníka či manželku. Doklad na uplatnenie prvého menovaného je potrebný len v prípade pracujúcich dôchodcov. Medzi prílohy k daňovému priznaniu v tomto prípade patrí potvrdenie o výške priznaného dôchodku. Táto suma sa mu potom z nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka odpočíta.

Pri uplatňovaní nezdaniteľného minima na manželku či manžela môžu byť prílohami sobášny list, potvrdenie o zdaniteľných príjmoch, vyplatených dávkach, zaradení do evidencie uchádzačov na úrade práce a podobne. Konkrétny doklad závisí od danej situácie. Nezdaniteľné minimum potom bude znížené napríklad o príjem manželky alebo manžela.

Medzi povinné doklady sa zaraďuje aj písomné potvrdenie o takzvanom výkone dobrovoľníckej činnosti. Ako prílohu to potrebujú daňovníci, ktorí by chceli namiesto dvoch darovať tri percentá dane z príjmu. Dobrovoľníctvo musí v týchto prípadoch trvať počas najmenej 40 hodín v príslušnom zdaňovacom období.

Niečo navyše pri tlačive typu B

Rovnaké prílohy k daňovému priznaniu platia v zásade aj pri daňovníkoch, ktorí podávajú daňové priznanie typu B. Môžu to byť podnikatelia, ale napríklad aj zamestnanci, ktorí mali okrem zárobku z práce aj príjem z prenájmu či výhry.

Predsa len sú ale v prípade tlačiva typu B niektoré prílohy navyše. Platí to len v špecifických prípadoch. Ide napríklad o príjmy, z ktorých bola zrazená zrážková daň a považuje sa to za preddavok.

Ďalej sa predkladá napríklad kópia zmluvy o združení, avšak len vtedy, ak ešte správcovi dane nebola predložená. Medzi doklady môže patriť napríklad aj kópia potvrdení o sume preddavku vybranej pri vyplatení alebo vrátení podielového listu obstaraného do 31. decembra 2003.