Od vlaňajšieho júla nastala pri riešení dopravných nehôd zásadná zmena. Bez ohľadu na to, aký je finančný rozsah nehody, sa škodová udalosť rieši bez polície. Zmenila to novela zákona o cestnej premávke, ktorú parlament schválil ešte v máji minulého roka. Po novom sa polícia volá iba k nehodám, pri ktorých sa vodiči na vinníkovi nevedia dohodnúť, niekto šoféroval opitý alebo nadrogovaný, na mieste sú ranení či usmrtení, poškodil sa verejný majetok, alebo z vozidiel vyteká kvapalina.

Ešte pred zmenou legislatívy museli vodiči privolať na miesto nehody dopravnú políciu aj v prípadoch, kedy vznikla škoda na majetku vyššia ako 3 990 eur. Limit sa ale nepozdával skupine koaličných poslancov. Podľa nich je definovanie presnej sumy, do ktorej výšky je ešte nehoda považovaná za škodovú udalosť, z hľadiska hospodárskeho a ekonomického vývoja od roku 2009 prekonaná. Privolanie polícia podľa nich bolo skôr prekážkou a celý proces riešenia brzdilo.

Škodová udalosť bez polície

Poisťovne pred zmenou zákona hovorili, že v prípade spornejších nehôd budú musieť škodu viac došetrovať, čo si bude vyžadovať viac práce aj peňazí. Podľa skúseností riaditeľa divízie neživotného poistenia z Finportalu Štefana Fajnora poisťovne zatiaľ neevidujú zvýšený počet problematického likvidovania škôd. „Čo je dopravná nehoda a čo škodová udalosť, je jasne zadefinované. V budúcnosti môžu vznikať problémy so správnym určením, kto danú škodu reálne zavinil a do akej miery. Taktiež s prípadným neskorším popretím viny, aj keď na zázname o nehode uznal seba ako vinníka,“ povedal Š. Fajnor.

Podľa niektorých poisťovní, ktoré oslovil Finsider, sa časť ich obáv naplnila. „Po zmene legislatívy, keď už nie je potrebné k škodovým udalostiam privolať políciu, nastala pre poisťovne zmena v tom, že potrebujú vynakladať viac úsilia a nákladov na objasnenie a šetrenie jednotlivých škôd, keďže už nedisponujú policajnými správami o nehode,“ potvrdila hovorkyňa Allianz – Slovenskej poisťovne Helena Kanderková. Podobne pocítila zmenu zákona aj poisťovňa Kooperativa. Kvôli tomu, že sa rieši škodová udalosť bez polície, chýba pri likvidácii napríklad fotodokumentácia z miesta nehody, dychová skúška či test na prítomnosť iných návykových látok.

Škodová udalosť bez polície
Bez ohľadu na to, aký je finančný rozsah nehody, sa rieši škodová udalosť bez polície. (Ilustračné foto: Polícia SR)

To, že sa rieši škodová udalosť bez polície, trochu inak vidia poisťovne Generali či Uniqa. Podľa ich vyjadrenia sa po novele v praxi až tak veľa nezmenilo v prípadoch, v ktorých sa vodiči vedia dohodnúť na vinníkovi nehody. „Z našich skúseností vyplýva, že v prípade poistných udalostí, pri ktorých sa účastníci dopravnej nehody dokážu jednoznačne zhodnúť na vinníkovi, nie je prítomnosť polície na mieste potrebná. Poisťovni stačí vyplnený a účastníkmi nehody podpísaný záznam o nehode, z ktorého je jasné, ako sa stala nehoda a kto je vinník. Úplné a presne vyplnené tlačivo vie pomôcť k rýchlej likvidácii škody,“ vysvetlila hovorkyňa Generali Katarína Ondra.

Hovorkyňa poisťovne Uniqa Beáta Lipšicová povedala, že po zrušení povinnosti privolať políciu k škodovým udalostiam sa pri vybavovaní poistných udalostí nevyskytli žiadne významné problémy. „Predtým polícia chodila len k vážnejším nehodám a rozdiel po prijatí novej legislatívy nie je pre poisťovňu taký zásadný,“ uviedla B. Lipšicová. Čo sa týka možného zneužitia situácie na podvody, podľa jej slov motoristi, ktorí mali v úmysle spáchať poistný podvod v minulosti, určite nevolali políciu a nebudú ju volať ani teraz. „Režim vyšetrovania týchto sporných udalostí zostáva z našej strany de facto nezmenený,“ dodala B. Lipšicová.

Keď sa ľudia nevedia dohodnúť

Bez ohľadu na to, že sa môže riešiť škodová udalosť bez polície, poisťovne odporúčajú, aby vodiči v niektorých prípadoch hliadku predsa len zavolali. „Môžu nastať situácie, keď absencia policajného vyšetrovania komplikuje životy účastníkov nehody, môžu nastať situácie, keď dotknuté osoby nesprávne, neúplne alebo vôbec nevyplnia spoločný záznam o nehode a komplikuje to ich dôkaznú situáciu pri uplatňovaní nároku na náhradu škody z povinného zmluvného poistenia,“ vysvetlila hovorkyňa poisťovne Uniqa.

Poisťovne preto odporúčajú, aby sa vodiči obrátili v prípade akejkoľvek nezrovnalosti na políciu. Hovorkyňa poisťovne Kooperativa Silvia Nosková Illášová povedala, že ide napríklad o nejasný dej nehody či nejasnú zodpovednosť alebo spoluzodpovednosť účastníkov. „Zároveň odporúčame, aby si účastníci nehody vyhotovili vlastnú fotodokumentáciu priamo z miesta nehody a nezabudli pri tom ani na fotografiu podpísanej správy o nehode,“ radí hovorkyňa Kooperativy.

Polícia tiež na mieste dokáže jednoznačne určí vinníka, ako aj rozsah vzniknutej škody. „Ak v sporných prípadoch nie je na miesto nehody privolaná polícia, ktorá by spísala policajnú správu, musí nárok na náhradu škody poisťovni preukázať sám poškodený, napríklad prostredníctvom videozáznamu z autokamery. V sporných prípadoch je tak bez policajnej správy došetrenie a aj následné vyplatenie škody zdĺhavejšie,“ uzavrela K. Ondra.