Čistý zisk Slovenskej sporiteľne medziročne narástol o viac ako sto miliónov eur na 177,2 milióna. Finančný riaditeľ a člen Predstavenstva Slovenskej sporiteľne Pavel Cetkovský vraví, že pozerať sa na výsledky optikou medziročného nárastu zisku je veľmi skreslené. „Reálnejší obraz dostaneme, keď porovnáme dlhšie obdobie, respektíve vyhodnotíme roky 2020 a 2021 spoločne. Potom sa ukazuje, že bankový sektor sa vracia so ziskovosťou na štandardné čísla,“ tvrdí.

Na to, aby sa banka dokázala vrátiť k predkrízovým výsledkom, potrebuje robiť viac biznisu. Sporiteľňa dokázala navýšiť úvery o 5 percent a vklady o 9 percent. Darilo sa jej aj pri investovaní a sprostredkovaní poistenia.

Významný vplyv na výsledky mali aj opravné položky. „Vlani, s nástupom pandémie, sme nevedeli, aký vplyv bude mať na ekonomiku, ziskovosť firiem a nezamestnanosť. Preto sme pristúpili k tvorbe opravných položiek veľmi obozretne. Dnes je jasnejšie, že vplyv pandémie nebol natoľko negatívny ako sme si mysleli a vďaka veľmi dobrej situácii opravné položky postupne rozpúšťame,“ povedal P. Cetkovský.

Všetky banky na Slovensku v prvých deviatich dokázali medziročne navýšiť svoj zisk o 82 percent na 569 miliónov eur.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: