Dávka v hmotnej núdzi nie je určená na aktiváciu nezamestnaných. Upozornila na to Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky. Odborári tak reagujú na návrh ministerstva práce, podľa ktorého sa budú krátiť a odoberať dávky v hmotnej núdzi v prípade, ak nezamestnaný odmietne relevantnú pracovnú ponuku.


„Sociálne vylúčenie a chudoba sťažujú a znemožňujú nájsť a udržať si prácu. Chudoba generuje ďalšie negatívne sociálne javy a predstavuje aj vážnu ekonomickú záťaž pre spoločnosť. Prioritou dávky v hmotnej núdzi nie je a nemá byť aktivácia nezamestnaných, ale zabezpečenie záchrannej sociálnej siete. Preto by sa dávka nemala podmieňovať prijatím, či neprijatím práce,“ upozorňujú odborári.

Pri navrhovaní zmien v dávkach v hmotnej núdzi je podľa odborárov prioritne nevyhnutné zabezpečiť napĺňanie jej účelu. Stav hmotnej núdze predstavuje situáciu, keď príjem členov domácnosti nedosahuje sumy životného minima a členovia domácnosti si nevedia alebo nemôžu prácou, výkonom vlastníckeho práva alebo iného práva k majetku a uplatnením nárokov zabezpečiť príjem alebo zvýšiť príjem.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: