Minimálny dôchodok od júla tohto roka vzrastie. Sociálna poisťovňa o tom informovala v tlačovej správe s tým, že sumy minimálneho dôchodku sa rozmrazia a a opätovne sa naviažu na životné minimum. Poisťovňa ich ich prepočíta automaticky, poberatelia dôchodkov teda nemusia o zvýšenie osobitne žiadať. Minimálne dôchodky vo zvýšenej sume potom poisťovňa vyplatí dôchodcom v auguste spolu s doplatkom za júl.


Základná suma minimálneho dôchodku za 30 rokov dôchodkového poistenia je 136 perccent sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.

Suma minimálneho dôchodku sa ďalej zvyšuje o:

  • 2 % za 31. až 39. rok,
  • 3 % za 40. až 49. rok,
  • 5 % za 50. až 59. rok,
  • 7 % za 60. a každý ďalší získaný rok dôchodkového poistenia.

Základná suma minimálneho dôchodku za 30 rokov dôchodkového poistenia je v súčasnosti 334,30 eur mesačne. Po rozmrazení súm minimálneho dôchodku od júla bude suma minimálneho dôchodku za 30 rokov vo výške 365,70 eur mesačne. Pretože sumy minimálneho dôchodku sa zvýšia, rozšíri sa okruh poberateľov dôchodku, ktorým vznikne nárok na minimálny dôchodok. Nárok na minimálny dôchodok tak vznikne aj niektorým dôchodcom, ktorí v súčasnosti minimálny dôchodok nepoberajú.

Príklad:

  • Pán Karol poberá minimálny dôchodok v sume 391,10 eura mesačne za 42 rokov dôchodkového poistenia na účely minimálneho dôchodku.
  • Suma jeho starobného dôchodku bez zvýšenia na minimálny dôchodok je 374,40 eura mesačne. Po mimoriadnom zvýšení o 10,6 percenta od júla bude suma jeho starobného dôchodku 414,10 eura mesačne.
  • Nová suma minimálneho dôchodku za 42 rokov je od 1. júla 2023 438,30 eura mesačne. Sociálna poisťovňa zvýši dôchodok na sumu minimálneho dôchodku.
  • Pán Karol tak bude naďalej poberať minimálny dôchodok, ale v novej, vyššej sume 438,30 eura mesačne.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: