Ministerstvo hospodárstva chce urobiť revíziu spotrebiteľského práva na Slovensku. Nový zákon o ochrane spotrebiteľa v piatok 14. apríla tohto roka na svojom mimoriadnom zasadnutí schválila aj vláda. Nový zákon podľa ministerstva reaguje na rozvoj digitálnych technológií a má zaistiť vyššiu ochranu spotrebiteľov v on-line prostredí.


Spotrebiteľom napríklad predlžuje lehotu na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu z doterajších 14 na 30 dní. Zvyšuje tiež ochranu pred umelým navyšovaním cien pred rôznymi zľavami a výpredajmi (napr. Black Friday) v záujme nalákať ich na zľavu, ktorá však reálne zľavou nie je.

Obchodníkov má zase odbremeniť od niektorých nadmerne zaťažujúcich povinnosti a stanoviť pôsobnosť jednotlivých orgánov dohľadu. Zákon zavádza taktiež upustenie od uloženia sankcie alebo zníženiu jej výmery v prípadoch, ak obchodníci dobrovoľne ukončia porušovanie právnych predpisov a uskutočnia nápravu v prospech poškodených spotrebiteľov.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: