Základná suma životného minima od 1. júla tohto roka do 30. júna 2023 vzrastie zo súčasných 218,06 eura na 234,42 eura mesačne. Vyplýva to z opatrenia ministerstva práce o úprave súm životného minima, ktoré rezort predložil do pripomienkového konania.


Na ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu, stúpne zo súčasných 152,12 eura na sumu 163,53 eura mesačne. Suma životného minima na zaopatrené neplnoleté dieťa a nezaopatrené dieťa stúpne z pôvodných 99,56 eura na sumu 107,03 eura mesačne.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: