Vyše dve tretiny Slovákov (69 %) vo veku 18 až 60 rokov v súčasnosti disponujú finančnou rezervou. Štvrtina ľudí má rezervu vo výške jedného mesačného platu. Pätina Slovákov (19 %) disponuje rezervou vo výške dvoch až troch mesačných platov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus, ktorý zrealizovala pre mBank.


Peniaze pre prípad potreby v sume štyroch až šiestich platov má odložená necelá desatina (9 %) opýtaných a 16 % ľudí má rezervu, ktorá presahuje šesť mesačných platov.

Naopak, žiadnu finančnú rezervu nemá takmer tretina opýtaných (31 %). Do problémov sa v prípade výpadku príjmu môžu dostať najmä ľudia s nižším vzdelaním. Z prieskumu vyplynulo, že peniaze pre prípad núdze nemá odložené 59 % opýtaných s ukončeným základným vzdelaním a 47 % so stredoškolským vzdelaním bez maturity.

Z medziročného porovnania vidno, že Slováci si v poslednom období začali viac uvedomovať význam finančnej rezervy. V porovnaní s rokom 2021 stúpol počet ľudí, ktorí majú vytvorený finančný vankúš, o šesť percentuálnych bodov.

„Pozitívnou správou je, že percentuálny podiel Slovákov, ktorí v súčasnosti disponujú usporenými finančnými prostriedkami, sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom mierne zvýšil. Vytváranie rezervy pre prípad núdze je veľmi dôležité a to nielen v aktuálnom období,“ vraví generálny riaditeľ mBank Slovensko Robert Chrištof.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: