Indexáciu, teda pravidelnú úpravu hodnoty svojej poistenej nehnuteľnosti v závislosti od vývoja cien nehnuteľností samotných, cien stavebných materiálov a prác v stavebníctve, má v rámci poistných zmlúv dohodnutú polovica ľudí. Vyplýva to z interných štatistík ČSOB poisťovne. Keď je poistná suma nižšia ako hodnota nehnuteľnosti, hovorí sa o takzvanom podpoistení.


Indexácia, ktorá v praxi zvýši aj cenu poistného, dáva vlastníkom nehnuteľnosti či domácnosti garanciu, že v prípade poistnej udalosti dostanú poistné plnenie v reálnej výške. Teda takej, ktorá reflektuje trhové ceny bývania platné v čase vzniku poistnej udalosti, nie iba v čase uzatvárania poistnej zmluvy.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: