Od začiatku mája môžu občania podávať žiadosti o inflačnú pomoc na úradoch práce. Informovalo o tom Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR). V poradí už tretí balík inflačnej pomoci je určený domácnostiam v náročnej sociálnej situácii, ktoré nedostali inflačnú pomoc v rámci predošlých balíkov v minulom roku. O inflačnú pomoc v podobe jednorazovej dávky vo výške sto eur je potrebné požiadať na úrade práce v mieste bydliska. Prvé dávky sa k ľuďom dostanú v júni tohto roka.


Nárok na stoeurový príspevok budú mať ľudia, ktorých mesačný príjem je najviac vo výške 1,81 násobku životného minima. V súčasnosti ide o sumu niečo málo cez 424 eur. Podmienkou bude, že príjem do tejto sumy poberajú posledných šesť mesiacov. Okrem toho musí platiť, že týmto ľuďom nebola poskytnutá dotácia na podporu humanitárnej pomoci a vlani nedostali žiadnu z doterajších foriem inflačnej pomoci. O pomoc môžu žiadať aj penzisti, ak spĺňajú predošlé podmienky a nedostali napríklad 13. dôchodok. Dotácia sa poskytuje na jednu domácnosť jednému jej členovi a to aj v prípade, ak podmienky spĺňa viac členov domácnosti.

Ako sa počíta príjem domácnosti:

Výška životného minima pre domácnosti sa stanovuje podľa počtu osôb v domácnosti. Osoba predkladá žiadosť za celú domácnosť úradu práce, v ktorého územnom obvode má domácnosť trvalý alebo prechodný pobyt. O dotáciu budú môcť ľudia požiadať od mája do konca júla tohto roka.

  • jednotlivec – 424,30 eura
  • dve plnoleté osoby – 720,29 eura
  • jeden rodič s jedným dieťaťom – 618,02 eura
  • dvaja rodičia s jedným dieťaťom – 914,01 eura
  • jeden rodič s dvomi deťmi – 811,75 eura
  • dvaja rodičia s dvomi deťmi – 1 107,74 eura

Niektoré rodiny so školopovinnými deťmi môžu dostať jednorazovú dotáciu na obedy vo výške 160 eur. Na tento príspevok bude mať nárok vyše 500 školopovinných detí. Podmienkou je, že sa nemôžu zúčastňovať na vyučovaní na základnej škole či v predprimárnom vzdelávaní a poskytuje sa im sociálna služba v zariadení podmienenom odkázanosťou. Rodiny môžu žiadosť o dotáciu poslať do 15. septembra tohto roka.

Celkovo by malo pomoc od štátu získať zhruba 50-tisíc ľudí a vynaloží na to vyše 5,48 milióna eur.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: