Saldo zahraničného obchodu skončilo opäť v pluse na úrovni 334 miliónov eur. Po prvýkrát od decembra 2022 došlo k medziročnému poklesu exportu, medziročný prepad sa ešte viac prehĺbil v importoch. Za deväť mesiacov tohto roka tak skončil zahraničný obchod v prebytku vo výške 3,6 miliardy eur.

Exportná aktivita je výlučne ťahaná Strojmi a prepravnými zariadeniami, kam patrí aj automobilový priemysel (medziročne vzrástla aj kategória Komodity a predmety obchodu inde nezaradené, táto je však z pohľadu celkového objemu exportu nevýznamná). Stroje a prepravné zariadenia tvoria takmer dve tretiny vývozu, pričom viac než 70% ich exportu putuje do krajín európskej dvadsaťsedmičky. Slovenské automobilky tak odolávajú súčasnému spomaleniu dopytu výrazne lepšie než automobilky v iných krajinách, čo môže byť spojené s objednávkami z pandemického obdobia či typom automobilov, ktoré sa na Slovensku vyrábajú.

S výnimkou spomenutých dvoch kategórii tak došlo k medziročnému poklesu vo všetkých ostatných kategóriách produktov, čo je do veľkej miery spojené s výrazným spomalením ekonomickej aktivity u našich obchodných partnerov, ale aj poklesom cien. A keďže je vo všeobecnosti automobilový priemysel veľmi cyklický, predpokladáme, že istú mieru spomalenia pocítia aj slovenskí výrobcovia automobilov. Nateraz sa však zdá, že situácia je síce krehká, ale stabilizovaná – firmy vo výrobe dopravných prostriedkov v konjunkturálnom prieskume hodnotia súčasnú úroveň objednávok na export výrazne pozitívne, a to ako jediné priemyselné odvetvie.

Budúci výkon zahraničného obchodu je do veľkej miery závislý od ekonomického výkonu našich dôležitých obchodných partnerov. Predpoklady pre rast Nemecka a eurozóny v roku 2024 sa pohybujú na úrovni okolo jedného percenta aj vďaka oživeniu spotreby a rastu reálnych miezd. To môže predstavovať istý impulz, výrazné skokové oživenie však nateraz nie je vôbec na stole. Na druhej strane budú európski exportéri čoraz častejšie čeliť výzvam, ako si udržať konkurencieschopnosť na globálnom trhu pri súperení s úplne iným typom hráčov – ako napríklad Čína, a to aj v oblasti áut a elektromobility.

Matej Horňák, makroekonomický analytik Slovenskej sporiteľne