Eurozóna je späť v zelených číslach

Ekonomika eurozóny sa v druhom štvrťroku vrátila do zelených čísel, keď medzikvartálny rast dosiahol 0,3%. Tento výsledok prišiel po krátkom období stagnácie na prelome rokov 2022 a 2023. Očakáva sa, že rast eurozóny bol ťahaný najmä spotrebou domácností, vďaka...

Nezamestnanosť môže ešte narásť

Celková miera nezamestnanosti dosiahla 6,2%, medzimesačne narástla o dve stotiny, čo v absolútnom vyjadrení prestavuje asi 500 nových nezamestnaných. Totožne sa vyvíjala aj disponibilná miera nezamestnanosti, stále sa držiaca blízko 5,1%. Júnový nárast počtu...

Dezinflácia na Slovensku pokračuje

Medziročný rast cien v júni pokračoval v spomaľovaní, miera inflácie dosiahla 10,8%, čo je o 1,1p.b. menej než v máji. Oproti predchádzajúcemu mesiacu ceny vzrástli o 0,2%. Najzaujímavejší pohľad poskytuje medzimesačný vývoj, ktorý sa posunul vo svojej štruktúre....

Priemysel ťahajú najmä automobilky

Priemysel sa v máji tohto roka vyvíjal o niečo lepšie než sme očakávali, na medzimesačnej báze vzrástol o 2,5%, oproti predchádzajúcemu roku však bol zaznamenaný pokles o 1,5%. Dobré čísla naznačoval už vývoj zahraničného obchodu zverejnený v piatok. Podľa očakávaní...

Je Nemecko stále v recesii?

Nemecká ekonomika sa v úvode tohto roka prepadla do ľahkej recesie, keď zaznamenala medzikvartálny pokles v 4Q22, ako aj 1Q23. Zasiahnutá je najmä spotreba domácností, rast naopak podporuje investičná aktivita. Ešte viac než dôvody poklesu nemeckej ekonomiky však do...