Dnešné výsledky priemyselnej produkcie za november potvrdili zvýšenú volatilitu a pokračujúce hľadanie pevného oporného bodu pre odrazenie sa k trvalejšiemu a stabilnejšiemu rastu. Naša priemyselná produkcia v novembri klesla medziročne o 1,9 %, pričom celkový výsledok ovplyvnil najmä negatívny výsledok v kľúčovom odvetví – výrobe dopravných prostriedkov. Po troch mesiacoch rastu v rade tu vidíme medziročný pokles o 7,1 %.

Z ostatných váhovo dôležitejších odvetví ťahala našu priemyselnú produkciu smerom hore výroba kovov a kovových konštrukcií (+8,2 %). V medziročnom raste sa po sezónnom očistení najviac darilo výrobe elektrických zariadení (+11,4 %), ale váha tohto odvetvia je v porovnaní s výrobou aut štvrtinová.

Celkové výsledky tak zatiaľ nepotvrdili pozitívne očakávania slovenských priemyselníkov o budúcej produkcii. Hoci indikátor dôvery v priemysle rástol aj v decembri, zvýšenú rozkolísanosť možno naďalej očakávať aj v nasledujúcich mesiacoch. Kľúčovým ostáva vývoj u našich zahraničných partnerov najmä vrátane Nemecka a celkové ďalšie oživenie na strane dopytu doma a v zahraničí.

Pozitívnym impulzom môže byť aj fakt, že podľa posledných dát z októbra nové objednávky v priemysle pokračovali v medziročnom raste, resp. výrazne zvýšili jeho tempo. Objednávky rástli medziročne najviac vo výrobe motorových vozidiel, návesov a prívesov, výrobe základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov a vo výrobe a spracovaní kovov.

Trvalejšie a stabilnejšie oživenie slovenského priemyslu očakávame spolu s oživením u našich zahraničných obchodných partnerov v druhej polovici roka 2024. Naďalej však platí, že rizika ostávajú zvýšené najmä kvôli neistote v globálnom prostredí.

Marián Kočiš, makroekonomický analytik Slovenskej sporiteľne