Aj v októbri ostal náš zahraničný obchod v prebytku, pričom aktívne saldo bolo na úrovni 548 mil. eur. Objem prebytku zahraničného obchodu v októbri tak opäť slušne prekročil naše očakávanie. Medziročný rast slovenského exportu dosiahol úroveň 2,9 % pri objeme 9,9 miliardy Eur. Dovoz medziročne poklesol o (-1,0 %). Za 12 plávajúcich mesiacov sa zahraničný obchodu podľa predbežných dát dostal do prebytku 1,97 miliardy eur (1,6% HDP).

Zahraničný obchod je naďalej ťahaný automobilovým priemyslom. Vývoz v kategórií strojov a prepravných zariadení rástol medziročne o 8,3 % čo jednak zmenená, že vidíme nepretržitý rast od začiatku roka, na druhej strane ide o najnižšie tempo medziročného rastu v tomto roku. Medziročne naďalej vidíme pozitívny efekt ústupu problémov v dodávateľských reťazcoch a pokračujúci dobeh zameškanej produkcie, ktorá bola v minulom roku pod väčším tlakom.

Najdôležitejším exportným trhom je trh Európskej únie, kde vidíme pokračujúce ochladenie ekonomiky, čo v ďalších mesiacoch bude náš zahraničný obchod ovplyvňovať a možno očakávať, že spomalenie uvidíme aj v automobilovom priemysle. V tejto chvíli však môžeme povedať, že náš kľúčový priemysel ostáva odolný.

Na strane importu pozitívnemu výsledku pomohli najmä nižšie dovozné ceny v kategórií minerálnych palív, mazív a príbuzných materiálov, kam patrí aj ropa, elektrická energia či zemný plyn. Hodnota dovozených energetických komodít sa medziročne znížila o takmer 31 %, najmä vďaka vysokej porovnávacej báze z minulého roka, resp. poklesu cien energetických komodít na svetových burzách. Pokračujúce dobré výsledky zahraničného obchodu naznačujú, že aj v poslednom štvrťroku by zahraničný obchod mohol prispieť výrazne pozitívne k celkovému výsledku rastu slovenskej ekonomiky. Podľa predbežných údajov saldo zahraničného obchodu za desať mesiacov bolo aktívne v objeme 4,2 mld. eur.

Napriek stále pretrvávajúcim pozitívnym číslam zahraničného obchodu za prvých desať mesiacov očakávame, že v nasledujúcich mesiacoch sa ešte prejaví oslabujúca sa globálna aktivita, ktorá bude mať dopad na aj našu exportnú výkonnosť. V pozornosti ostávajú naše hlavné exportné trhy na čele s vývojom nemeckej ekonomiky, ktorá naďalej zažíva oslabenú ekonomickú aktivitu. Kombinovaný index nákupných manažérov (PMI) v eurozóne, ale aj v dvoch najväčších ekonomikách Nemecka a Francúzska, ostal v novembri pod úrovňou indexu 50, pričom pod touto úrovňou skončili obe hlavné zložky – priemysel aj služby.

Úroveň predstihového indikátora indexu PMI pod 50 naznačuje možnosť recesie, resp. širšie ekonomické ochladenie v ďalších mesiacoch, ktoré by sa postupne ešte mohlo prejaviť aj v našej exportne zameranej ekonomike. Na druhej strane sú očakávania vývoja Nemeckej ekonomiky pre budúci rok v pozitívnom pásme. Dynamický reštart ekonomických rastov však neuvidíme.

Marián Kočiš, makroekonomický analytik Slovenskej sporiteľne