Vyššia pomoc v hmotnej núdzi, zmena dávok či zrušenie osobitného príspevku. To je zlomok zmien, ktoré v návrhu novely zákona o pomoci v hmotnej núdzi načrtol rezort ministra práce Milana Krajniaka (Sme rodina). Ministerstvo práce tvrdí, že chce podmienky upraviť tak, aby bola pomoc v hmotnej núdzi adresnejšia a efektívnejšia. Od novely si rezort sľubuje aj to, že systém bude po novom motivovať ľudí, ktorí sú na dávky odkázaní, v hľadaní práce.

„Zmeny obsiahnuté v návrhu zákona sú aj výsledkom dlhoročných skúseností úradov práce z aplikačnej praxe a zahŕňajú tiež niektoré odporúčania odbornej verejnosti vyplývajúce napríklad z revízie výdavkov na skupiny ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením. Ide o komplexný návrh, ktorým sa upravuje väčšina ustanovení zákona,“ tvrdia legislatívci Krajniakovho ministerstva v návrhu.

Prekopať pomoc v hmotnej núdzi si dala pritom za cieľ aj súčasná vláda vo svojom programovom vyhlásení. Ministerstvo práce malo novelu poznačenú aj v pláne legislatívnych úloh vlády na tento rok. M. Krajniak o zmenách už diskutoval aj s novou prezidentkou Konfederácie odborových zväzov (KOZ SR) Monikou Uhlerovou.

Pomoc v hmotnej núdzi po novom

Rezort chce po novom výšku dávky v hmotnej núdzi ukotviť pevne v zákone. V tomto roku sa tak už pri nich neuplatní valorizačný mechanizmus. Sú totiž napojené na výšku životného minima, ktoré síce rastie vždy v júli daného roka, príspevky a dávky v rámci hmotnej núdze sa ale podľa neho valorizujú až v januári. Rastú tak s polročným oneskorením. Po novom sa budú musieť tieto dávky zvyšovať vždy aktívnou zmenou zo strany rezortu.

Podľa návrhu by sa mala pomoc v hmotnej núdzi pre jednu plnoletú osobu alebo maloletého rodiča od januára budúceho roka zvýšiť zo súčasných 68,80 eura na 76,80 eura. Dávka pre ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú osobu alebo maloletého rodiča by mala dosiahnuť úroveň 38,40 eura. Dávka na spoločne posudzované nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa bude vo výške 43,70 eura. Najviac ale na päť detí.

Pomoc sa tak zvýši najmä u osamelého rodiča s malým dieťaťom. To v praxi znamená, že už nebudú samostatne definované dávky pre jednotlivca s jedným až štyrmi deťmi, pre jednotlivca s päť a viac deťmi, či pre dvojicu bez detí alebo dvojicu s jedným a viacerými deťmi.

Tieto dávky si jednoducho vypočítajú podľa troch nových dávok a tiež podľa toho, či ide o jednu a viac osôb a či má osoba v hmotnej núdzi aj jedno alebo viac detí. V rámci zmien chce rezort zrušiť aj samostatný príspevok na nezaopatrené dieťa, ktorý je v súčasnosti na úrovni necelých 20 eur. Odôvodnil to tým, že ho zmenou premietne do dávky v hmotnej núdzi.

Pomoc v hmotnej núdzi
Ministerstvo práce chce meniť pomoc v hmotnej núdzi. (ilustračné foto: Freepik)

Ochranný a aktivačný príspevok

Po novom sa tiež do jednej dávky zjednotí ochranný príspevok a aktivačný príspevok. V oboch prípadoch pôjde o sumu 75,70 eura. V súčasnosti je ochranný príspevok rozdelený na tri kategórie, aktivačný zase na dve. Po novom tiež ochranný príspevok nebude môcť dostať tehotná žena od začiatku štvrtého mesiaca tehotenstva. Dôvodom je podľa ministerstva zavedenie takzvanej tehotenskej dávky a tehotenského štipendia.

Zároveň sa ale tehotenské nebude považovať za príjem. „Tehotná žena od začiatku štvrtého mesiaca tehotenstva má možnosť splniť podmienky nároku na aktivačný príspevok a zvýšiť tak sumu pomoci v hmotnej núdzi, ktorá sa poskytuje jej domácnosti,“ vysvetľuje rezort. V súčasnosti môže poberať 38,70 eura, po zmene by to bolo už 75,70 eura mesačne.

Po novom sa tiež už nebude vyplácať aktivačný príspevok ľuďom, ktorí majú príjem zo závislej činnosti. Dôvodom je podľa návrhu fakt, že podpora zamestnaných členov domácnosti je riešená v rámci iných systémov zameraných na podporu a motiváciu pracovať a udržať si zamestnanie. Aktivačný príspevok na úrovni 75,50 eura tak získajú už len uchádzači o zamestnanie, ktorí sa naň aj aktívne pripravujú.

Aktivačný príspevok tiež po novom nezískajú denní študenti, ktorí poberajú rodičovský príspevok. „Z aplikačnej praxe vyplýva, že ide o nesystémový prvok. Uvedená skupina je už podporovaná v rámci systému štátnych sociálnych dávok prostredníctvom rodičovského príspevku,“ odôvodnil rezort práce.

Návrh zákona počíta aj so zvýšením príspevkov na bývanie. Pre jednotlivca bude na úrovni 63,90 eura, pre viacčlennú domácnosť zase v sume 101,90 eura mesačne. V zákone sa teda zvýšia tak, ako by od januára rástli aj podľa valorizačného mechanizmu. Nárok na príspevok sa bude prehodnocovať raz za rok.

Zmeny začnú platiť od januára

Najzásadnejšie zmeny sa podľa rezortu práce týkajú zrušenia osobitného príspevku, ktorý bude riešený samostatne v rámci politiky aktívnych opatrení na trhu práce. Ministerstvo okrem toho navrhuje aj rozšírenie okruhu osôb, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť zabezpečiť si príjem vlastnou prácou o osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré sú odkázané na pomoc inej osoby, či umožnenie poskytnutia jednorazovej dávky aj pre domácnosti, ktoré sú v hmotnej núdzi, ale pomoc v hmotnej núdzi sa im neposkytuje.

„Návrh zákona rieši aj niektoré z aplikačných problémov, ktoré sa vyskytli počas dlhoročnej aplikačnej praxe, zvyšuje mieru ochrany poskytovanej niektorým osobám a taktiež sa zameriava na zjednodušenie postupov a uľahčenie prístupu k pomoci v hmotnej núdzi pre niektoré osoby, ktoré napríklad z dôvodu vlastníctva starých motorových vozidiel, ktoré nevedia predať, nesplnili podmienky nároku na pomoc v hmotnej núdzi,“ dodalo ministerstvo.

Ministerstvo chce, aby zákon začal platiť od januára budúceho roka. Výnimkou je napríklad zrušenie valorizácie dávok pomoci v hmotnej núdzi, ktoré sa uplatní už v tomto roku. Osobitný príspevok zo systému pomoci v hmotnej núdzi vypadne od júla budúceho roka.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: