Príspevok pri narodení dieťaťa sa bude meniť, rodičia by mohli pri štvrtom pôrode jednorazovo dostať takmer 830 eur. Vyplýva to z návrhu novely zákona o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí, ktorú do parlamentu predložila skupina poslancov z hnutia OĽaNO. Materiál už medzičasom prešiel do druhého čítania.

„Diskusia o podpore pri narodení dieťaťa sa vedie už dlho. Návrh zákona prináša rozšírenie poskytovania príspevku aj na štvrté dieťaťa narodené tej istej matke v plnej výške oproti v súčasnosti redukovanej výšky,“ píšu poslanci v dôvodovej správe. Očakávajú, že návrh zákona bude mať negatívny vplyv na verejné financie.

Ministerstvo financií preto poslancov žiada, aby predložili konkrétne finančné dôsledky na štátny rozpočet na tri roky dopredu. Okrem toho musia vymyslieť, z akých zdrojov sa budú výdavky čerpať. Ak novela prejde celým legislatívnym procesom a podpíše ju aj prezidentka, účinnosť nadobudne v máji tohto roka.

Príspevok pri narodení dieťaťa

Príspevok pri narodení dieťaťa je sociálna dávka, ktorou štát prispieva na pokrytie výdavkov pre novorodenca. Nárok naň má matka, ktorá dieťa porodila. Môže ho dostať aj otec dieťaťa, ak matka zomrela, bolo po nej vyhlásené pátranie alebo súd dieťa zveril do starostlivosti otca. V súčasnosti môžu rodičia dostať päť rôznych príspevkov po narodení dieťaťa.

Štát im napríklad poskytuje pri prvom, druhom a treťom pôrode jednorazový príspevok na úrovni 829,86 eura. Príspevok po narodení štvrtého dieťaťa je v súčasnosti na úrovni 151,37 eura. Keď návrh poslancov prejde parlamentom, rodičia budú aj pri štvrtom dieťati dostávať rovnakú sumu ako pri prvých troch pôrodoch. Až v prípade piateho dieťaťa bude príspevok nižší.

Príspevok v súčasnosti dostane rodič aj v prípade, ak sa dieťa nedožije 28 dní života. V tomto prípade je príspevok na úrovni 151,37 eura a platí to pri prvom až treťom pôrode. Jednorazovo sa vypláca aj príspevok pri dvoch a viac súčasne narodených deťoch. Ten je vo výške 75,69 eura na každé dieťa.

Štát ale môže niekomu prispievať aj 110,36 eura raz ročne. Vypláca sa rodičovi na súčasne narodené tri alebo viac detí, prípadne rodičovi, ktorému sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodia dve a viac deti súčasne.

Príspevok pri narodení dieťaťa v súčasnosti:

Názov dávkyPríspevok pri narodení dieťaťa
Príspevok na 1. až 3. narodené dieťa829,86 €/jednorazovo
Príspevok na 1. až 3. narodené dieťa, ktoré sa nedožilo 28 dní151,37 €/jednorazovo
Príspevok na 4. a ďalšie narodené dieťa151,37 €/jednorazovo
Príspevok pri dvoch a viac súčasne narodených deťoch75,69 € na každé dieťa/jednorazovo
Príspevok na viac súčasne narodených detí110,36 €/raz ročne
Zdroj: Slov-lex (príspevok pri narodení dieťaťa)

Rodičia už nemusia o nič žiadať

Po narodení dieťaťa už ľudia nemusia vybavovať jeho rodný list alebo príspevok pri narodení dieťaťa. Celú administratívu by za nich mal vybaviť štát. Ide o súčasť antibyrokratickej reformy, v rámci ktorej štát občanom proaktívne ponúka služby pri riešení ich životných situácií. Prvá z nich bola práve narodenie dieťaťa, na ktorej sa podieľali ministerstvá investícií, práce, zdravotníctva a vnútra. Systém bol postupne zavádzaný od vlaňajšieho apríla.

Kým pred zmenou museli rodičia napríklad hlásiť meno dieťaťa priamo na matričnom úrade, prihlásiť dieťa do zdravotnej poisťovne, potom ísť k pediatrovi a gynekológovi a nakoniec ešte na úrad práce so žiadosťou o vyplatenie príspevku pri narodení dieťaťa, po novom môžu rodičia dohodu o mene vybaviť hneď priamo v pôrodnici, kde ju obaja spoločné podpíšu. Rodný list potom matrika odošle na adresu mamičky.

„Zdravotnícke zariadenia zasielajú elektronické hlásenia o narodení dieťatka priamo do informačného systému matrík. Popri zaslaní rodného listu na adresu matky zostáva zachované aj štandardné vybavenie rodného listu prevzatím priamo na príslušnom matričnom úrade,“ povedal vlani v lete minister vnútra Roman Mikulec.

Rovnako už nie je potrebné prihlasovať dieťa do zdravotnej poisťovne, lebo automaticky dostane na prvých 60 dní zdravotnú poisťovňu matky. A na jej účet príde aj príspevok pri narodení dieťaťa. Nemocnica totiž do systému nahodí informácie o mieste, dátume a čase narodenia. Dôležitou podmienkou ale je, aby rodičia mali trvalý pobyt na území Slovenska.