Portál Finsider pripravil zoznam dôležitých čísel pre bežných ľudí, ale aj podnikateľov. Medzi dôležité čísla v roku 2023 patrí napríklad minimálna mzda, životné minimum, dávky, príspevky či sadzby dane.

1. Minimálna mzda

700 eur mesačne – V polovici júla 2022 sa na rokovaní firiem a odborárov zrodila historická dohoda. Prvýkrát sa obe strany zhodli na budúcoročnom raste minimálnej mzdy. Od januára stúpne zo súčasných 646 eur na 700 eur mesačne. Čistá minimálna mzda od januára stúpne o približne 43 eur. Zamestnancom s najnižšími zárobkami tak príde na účet takmer 569 eur mesačne.

4,023 eura – Hodinová minimálna mzda bude od januára na úrovni 4,023 eura. Od tejto sumy sa potom bude odvíjať aj výška niektorých príplatkov. Od júna 2023 dosiahne príplatok za nepravidelnú prácu v sobotu 50 percent minimálnej hodinovej mzdy, pri pravidelnej práci zase 45 percent. Za nepravidelnú prácu v nedeľu bude príplatok sto percent hodinovej minimálky, pri pravidelnej práci v nedeľu zase 90 percent. Za sťažený výkon práce bude príplatok 20 percent. Na hodinovú minimálnu mzdu je potom naviazaný aj príplatok za neaktívnu pracovnú pohotovosť na pracovisku (20 %).

Príplatok za:Suma/výpočet (nepravidelná práca)Znížená suma (pravidelná práca)
sobotu2,01 eura1,81 eura
nedeľu4,02 eura3,62 eura
nočnú (nerizikové povolanie)1,61 eura1,41 eura
nočnú (rizikové povolanie)2,01 euranemôže sa znížiť
sviatok (zamestnanec)100 % priemernej mzdy zamestnancanemôže sa znížiť
sviatok (dohodár)4,023 euranemôže sa znížiť
Príplatok za nadčas (nerizikové povolanie)25 % priemernej mzdy zamestnancanemôže sa znížiť
Príplatok za nadčas (rizikové povolanie)35 % priemernej mzdy zamestnancanemôže sa znížiť
Príplatok za sťažený výkon práce0,80 euranemôže sa znížiť
Príplatok za neaktívnu pracovnú pohotovosť mimo pracoviska0,80 euranemôže sa znížiť
Príplatok za neaktívnu pracovnú pohotovosť na pracoviskuVýške pomernej časti základnej zložky mzdy, najmenej vo výške 4,023 euranemôže sa znížiť
*Príplatky za prácu od 1. júna 2023 podľa hodinovej minimálnej mzdy (dôležité čísla v roku 2023).

6 stupňov – Na Slovensku je okrem základnej minimálnej mzdy zavedených ďalších päť stupňov náročnosti práce, ktoré majú svoju vlastnú minimálnu mzdu. Napríklad na druhom stupni sú okrem iného aj jednoduché remeselné práce, na šiestom stupni zase napríklad riadiace a manažérske pozície. Týmto zamestnancom tak tiež stúpnu ich najnižšie zárobky. Každý stupeň rastie o rovnakú sumu, o akú sa zvyšuje základná minimálna mzda. V tomto prípade sa teda každá suma na jednotlivom stupni zvýši o 54 eur.

Stupne náročnosti práce

StupeňMinimálna mzda v roku 2022Minimálna mzda v roku 2023
1.646 eur700 eur
2.762 eur816 eur
3.878 eur932 eur
4.994 eur1 048 eur
5.1110 eur1 164 eur
6.1226 eur1 280 eur
Výpočet Finsideru (dôležité čísla 2023)

2. Exekučné zrážky

234,42 eura – Vďaka rastu životného minima sa totiž znižujú takzvané exekučné zrážky. Základná suma životného minima stúpla z pôvodných 218,06 eura na 234,42 eura mesačne. Podľa zákona ide o minimálnu mesačnú sumu, ktorá je potrebná na výdavky jednej osoby v hmotnej núdzi. Preto je zároveň v rôznych percentuálnych podobách chránená aj pred exekútormi. Platí to napríklad aj pre exekučné zrážky zo mzdy či dôchodku.

140 percent – Nepostihnuteľná čiastka pri takzvaných neprednostných pohľadávkach v rámci exekúcie, ktoré tvoria napríklad splátky úverov, je od januára tohto roka vo výške 140 percent životného minima. Ešte pred júlovou zmenou platilo, že keď sa v týchto prípadoch uplatnili exekučné zrážky, každému dlžníkovi muselo ostať minimálne 305,28 eura mesačne. Po novom chránená suma stúpla na úroveň 328,18 eura.

100 percent – Ak ale ide o prednostnú pohľadávku v rámci exekúcie, nepostihnuteľná suma tvorí sto percent sumy životného minima. Aj keď sa uplatnia exekučné zrážky, dlžníkovi musí od júla pri prednostných pohľadávkach zostať minimálne 234,42 eura mesačne. Sumy sa teda v tomto prípade zmenili rovnako ako samotné životné minimum. Prednostné pohľadávky sú napríklad výživné, náhrady škody po ublížením na zdraví, dane, dlhy na odvodoch a podobne.

3. Životné minimum

234,42 eura – Životné minimum od júla 2022 stúplo o 7,5 percenta. Počíta to Štatistický úrad SR, ktorý vychádza z medziročného rastu príjmov slovenských domácností na osobu za prvý štvrťrok. Jeho suma bude platiť od 1. júla tohto roka až do 30. júna 2023. Životné minimum je určujúce nielen pre nastavenie dávok v hmotnej núdzi, ale aj pre úpravy desiatok sociálnych a zdravotných dávok či peňažných príspevkov naviazaných na životné minimum. Niektoré sa zvýšia spolu s ním od júla, iné zase až od januára budúceho roka.

Sumy životného minima (od 1.7. 2022 do 30. júna 2023)

Osoba1.7.2022 – 30.6.20231.7.2021 – 30.6.2022
Jedna plnoletá fyzická osoba234,42 €218,06 €
Ďalšia spoločne posudzovaná plnoletá fyzická osoba163,53 €152,12 €
Nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa107,03 €99,56 €
Zdroj: ŠÚ SR (životné minimum od júla 2022)

4. Rodičovský príspevok

412 eur – Rodičovský príspevok v januári 2023 stúpne a prvýkrát prekoná historickú hranicu. Suma, ktorú poberajú rodičia bez práce, stúpne zo súčasných 280 eura na 301 eur mesačne. Ľudia, ktorí boli aj na materskej dovolenke, si zase prilepšia zo súčasných 383,80 eura na 412,60 eura mesačne. Vždy sa poberá len jeden príspevok, aj keby sa rodič staral o viac malých detí. Ľudia nedostanú viac peňazí ani vtedy, ak o jeden príspevok požiada manžel na jedno dieťa a manželka na druhé dieťa do troch rokov veku. Štát schváli len jeden rodičovský príspevok a len jednej osobe z domácnosti.

Rodičovský príspevok v roku 2022 a 2023

Rodičovský príspevokRok 2022Rok 2023
Rodič s materskou383,80 €412,60 €
Rodič bez materskej280 €301 €
Dvojičky (rodič bez materskej)350 €376,30 €
Dvojičky (rodič s materskou)479,75 €515,80 €
Trojičky (rodič bez materskej)420 €451,50 €
Trojičky (rodič s materskou)575,70 €618,90 €
Štvorčatá (rodič bez materskej)490 €526,80 €
Štvorčatá (rodič s materskou)671,65 €722,10 €
Porušenie školskej dochádzky (rodič bez materskej)140 €150,50 €
Porušenie školskej dochádzky (rodič s materskou)191,90 €206,30 €
Výpočet Finsideru (dôležité čísla v roku 2023)

5. Prídavok na dieťa

60 eur – Prídavky na dieťa od januára budúceho roka nakoniec stúpnu na 60 eur mesačne za každé dieťa. Príplatok k prídavku zostane na súčasnej úrovni 30 eur mesačne. Zároveň sa ale ruší automatický rast prídavku a príplatku k prídavku podľa sumy životného minima. Od budúceho roka o ich raste bude rozhodovať vláda prostredníctvom nariadenia. V praxi sa tak zvyšovať nemusia.

110 eur – Ešte pred letom tohto roka bol schválený zákon o financovaní voľného času dieťaťa. Rodičia mali podľa neho mať v tomto roku poslednú možnosť získať príspevok na školské pomôcky pre prvákov. Aj toto opatrenie nakoniec zvrátila novela zákona o prídavku na dieťa. Príspevok pre prvákov tak zostane zachovaný a v budúcom roku bude na úrovni 110 eur. Rodičia by tak mali na jeseň budúceho roka na prváka jednorazovo získať 170 eur.

Prídavky na dieťa v roku 2023

Prídavky na dieťa a jednorazový príspevokSuma
Prídavok na dieťa od 1. januára 202360 €/mesačne
Príplatok k prídavku na dieťa od 1. januára 202330 €/mesačne
Príspevok na školské potreby v roku 2023110 € (jednorazovo v októbri)
Príspevok pre prvákov a prídavok v roku 2023170 € (jednorazovo v októbri)
Zdroj: Slov-lex, NR SR (dôležité čísla v roku 2023)

6. Nezdaniteľná časť základu dane

4 922,82 eura – Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka v roku 2023 je na úrovni 4 922,82 eura ročne a 410,24 eura mesačne. Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka predstavuje sumu, ktorú štát od daňovej povinnosti v podstate oslobodzuje. Od základu dane alebo hrubej mzdy sa tak v procese výpočtu dane odpočítava. Celú sumu si môžu uplatňovať ľudia, ktorí v tomto roku zarobia 21 754,18 eura a menej. Ak zarobia viac, nezdaniteľná časť sa s čoraz vyšším príjmom znižuje až k nule.

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka 2023

Príjem daňovníkaNezdaniteľná časť
menej ako 21 754,18 €4 922,82 €
viac ako 21 754,18 €10 361,36 € – ¼ základu dane*
*Keď je výsledkom nula, nezdaniteľná časť je 0 €.

4 500,86 eura – Nezdaniteľné minimum na manželku v roku 2023 je na úrovni 4 500,86 eura ročne. Samotná nezdaniteľná časť sa uplatňuje vždy až v daňovom priznaní za daný rok. Musí ísť o manželku či manžela, ktorí s daňovníkom žijú v spoločnej domácnosti a počas zdaňovacieho obdobia boli napríklad na rodičovskej dovolenke, poberali opatrovateľský príspevok, boli na úrade práce alebo majú zdravotné postihnutie. V praxi si potom daňovník zníži svoj základ dane o stanovenú nezdaniteľnú časť.

Nezdaniteľné minimum na manželku (manžela) v roku 2023

Príjem daňovníkaPríjem manžela/kyNezdaniteľná časť
nižší alebo rovný sume 38 553,01 €0 €4 500,86 €
nižší alebo rovný sume 38 553,01 €menej ako 4 500,86 €4 500,86 € – príjem manželka/ky
nižší alebo rovný sume 38 553,01 €viac ako 4 500,86 €0 €
vyšší ako 38 553,01 €0 €14 862,23 € a ¼ základu dane daňovníka*
vyšší ako 38 553,01 €viac ako 0 €14 862,23 € – (1/4 základu dane – vlastný príjem manželky)*
*Keď je výsledkom nula, nezdaniteľná časť je 0 €

180 eur – Daňovníci si môžu uplatniť nezdaniteľnú časť aj na príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier), ktoré si sami zaplatili. Nezdaniteľná časť môže byť v preukázateľne zaplatenej výške v úhrne najviac 180 eur za rok.

7. Daňové bonusy

140 eur – Daňové zvýhodnenie na deti do 18 rokov veku bude nakoniec od januára na úrovni 140 eur mesačne a nad 18 rokov veku vo výške 50 eur. Pri splnení podmienok si ho môžu uplatňovať za jednotlivé mesiace od januára budúceho roka až do decembra 2024. Vo všetkých prípadoch ide o maximálne možné sumy nároku a reálna výška bonusu sa bude počítať podľa toho, aký má rodič príjem a koľko má detí.

Najnižší bonus je na úrovni 20 percent z čiastkového základu dane rodiča pri jednom dieťati. S každým ďalším dieťaťom má stúpať o sedem percent. Pri dvoch deťoch to bude 27 percent, pri troch 34 percent, pri štyroch 41 percent, za päť detí to bude 48 percent a maximálna sadzba bude 55 percent, ak má rodič šesť a viac detí. Keď nebude na maximálny bonus stačiť príjem jedného rodiča, pripočítajú sa aj zárobky toho druhého.

400 eur – Daňový bonus sa uplatňuje aj pri úveroch na bývanie. Zaplatené úroky musia byť vypočítané z výšky poskytnutého úveru najviac z úrovne 50-tisíc eur na byt alebo rodinný dom. Daňový bonus na zaplatené úroky je vo výške 50 percent z úrokov zaplatených v predchádzajúcom roku. Najviac si takto možno odpočítať z dane 400 eur za rok.

8. Daňové priznanie

2 289,63 eur – Ak niekto v roku 2022 zarobil viac ako 2 289,63 eura, musí podať daňové priznanie. Priznanie musí podať aj daňovník, ktorý vykázal daňovú stratu bez ohľadu na príjem, ktorý dosiahol.

500 eur – Niektoré príjmy sú do výšky 500 eur oslobodené od dane. Ide napríklad o príjem z prenájmu nehnuteľností, z príležitostných činností či napríklad z príležitostného prenájmu hnuteľných vecí. Do základu dane sa z týchto príjmov zahrňujú iba príjmy nad 500 eur.

5 eur – Daňovník nemusí platiť daň z príjmu za rok 2022, ak nepresiahne sumu päť eur. Rovnaká hranica platí pre správcu dane v prípade daňového preplatku.

17 eur – Daň sa nevyrubí a neplatí (§ 46), ak za rok 2022 nepresiahne 17 eur alebo ak celkové zdaniteľné príjmy daňovníka za rok 2022 nepresiahnu 2 289,63 eur.

31. marec – Daňové priznanie za rok 2022 je potrebné podať najneskôr do 31. marca 2023. V prípade predĺženia termínu podania platia termíny 30. jún alebo 2. október 2023.

350 eur – Od dane sú oslobodené prijaté ceny alebo výhry v hodnote neprevyšujúcej 350 eur za cenu alebo výhru. Zdaňuje sa len suma prevyšujúca túto hranicu.

Dôležité čísla v roku 2023
Medzi dôležité čísla v roku 2023 patrí napríklad minimálna mzda, dávky či sadzby dane. (ilustračné foto: Depositphotos)

9. Daň z príjmu

15 percent – Sadzba dane z príjmov pre daňovníka, ktorý za rok 2022 dosiahol zdaniteľné príjmy (výnosy) z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti neprevyšujúce vo výške maximálne 49 790 eur.

19 percent – Sadzba dane z príjmov, ktorá sa uplatňuje do sumy 38 553,01 eura.

25 percent – Sadzba dane z príjmov, ktorá sa uplatňuje zo sumy na úrovňou 38 553,01 eura.

21 percent – Sadzba dane pre právnické osoby, ktorých zdaniteľné príjmy (výnosy) za rok 2022 prevýšili sumu 49 790 eur.

60 percent – Podnikatelia si môžu v daňovom priznaní uplatniť paušálny výdavky vo výške 60 percent z celkovej výšky príjmov, maximálna hranica výdavkov je 20-tisíc eur.

10. Stravné

15,30 eura – Tuzemské stravné pri pracovnej ceste, ktorá trvá od päť do 12 hodín, je od januára na úrovni 6,80 eura. Pri služobnej ceste od 12 do 18 hodín je suma stravného 10,10 eura. Zamestnanec tiež od januára budúceho roka bude pri pracovnej ceste nad 18 hodín dostávať sumu 15,30 eura.

5,10 eura – Minimálna výška pre stravné lístky bude od januára 5,10 eura. Minimálnu hodnotu stravných lístkov tvorí 75 percent výšky stravného pri pracovnej ceste v trvaní päť až 12 hodín.

3,74 eura – Príspevok na stravovanie musí byť vždy vo výške najmenej 55 percent z ceny jedla a maximálne vo výške 55 percent zo sumy stravného za päť až 12 hodín trvania pracovnej cesty. Najvyšší možný príspevok tak v januári stúpne na 3,74 eura.

0,227 eura – Základná náhrada za používanie motorových vozidiel pri pracovných cestách pre jednostopové vozidlá a trojkolky je 0,063 eura za kilometer a pre osobné cestné motorové vozidlá 0,227 eura za prejdený kilometer.

Čas/stravné lístkyStravné od 1. 9. 2022Stravné od 1. 1. 2023
5 až 12 hodín6,40 €6,80 €
12 až 18 hodín9,60 €10,10 €
nad 18 hodín14,50 €15,30 €
Stravné lístky – minimálna hodnota4,80 €5,10 €
Maximálny príspevok na stravovanie3,52 €3,74 €
Minimálny príspevok na stravovanie55 % z ceny jedla55 % z ceny jedla
Stravné pre živnostníka3,52 €/deň3,74 €/deň
Zdroj: Slov-lex.sk (dôležité čísla v roku 2023)

11. Sociálne a zdravotné poistenie

8 477 eur – Maximálny vymeriavací základ pri sociálnom poistení sa od januára 2023 zvyšuje na 8 477 eur.

605,50 eur – Minimálny vymeriavací základ sa pri sociálnom poistení sa od januára 2023 zvyšuje na 605,50 eura.

Sadzby poistného zamestnanca:

 • Nemocenské poistenie: 1,4 %
 • Starobné dôchodkové poistenie: 4 %
 • Invalidné poistenie: 3 %
 • Poistenie v nezamestnanosti: 1 %
 • OSP obecného policajta: 3 %
 • Zdravotné odvody: 4 %
 • Zdravotné odvody pre osoby so zdravotným postihnutím: 2 %

Sadzby poistného zamestnávateľa:

 • Nemocenské poistenie: 1,4 %
 • Starobné poistenie: 14 %
 • Invalidné poistenie 3 %
 • Poistenie v nezamestnanosti: 1 %
 • Garančné poistenie: 0,25 %
 • Úrazové poistenie: 0,8 %
 • Rezervný fond: 4,75 %
 • Zdravotné odvody: 10 %
 • Zdravotné odvody pre osoby so zdravotným postihnutím: 5 %

Sadzby poistného živnostníka:

 • Nemocenské poistenie: 4,4 %
 • Dôchodkové starobné poistenie: 18 %
 • Dôchodkové invalidné poistenie: 6 %
 • Rezervný fond: 4,75 %
 • Zdravotné odvody: 14 %
 • Zdravotné odvody pre osoby so zdravotným postihnutím: 7 %

12. Nemocenské dávky

79,6274 eura – Od januára maximálny vymeriavací základ stúpne zo súčasných 74,4987 eura na 79,6274 eura. Práve od neho sa potom odvodzujú aj maximálne sumy niektorých dávok, ktoré ľudia poberajú.

1234,30 eura – V januári budúceho roka sa maximálna dávka v nezamestnanosti nemení a jej výška bude až do konca júna budúceho roka rovnaká ako v súčasnosti. Denný vymeriavací základ v druhom polroku roku 2022 a v prvom polroku 2023 je najviac vo výške 79,6274 eura. Maximálna suma dávky v mesiaci, ktorý má 31 dní, je teda 1234,30 eura a v mesiaci, ktorý má 30 dní, je 1194,50 eura.

1 286,13 eura – Ak bude niekto od januára budúceho roka na péenke, maximálna výška jeho nemocenského na deň bude od štvrtého dňa 43,80 eura. Za prvé tri dni dostane najviac 19,91 eura na deň. Ak bude niekto chorý 30 dní, dostane maximálne 1 242,33 eura. V prípade péenky počas 31-dňového mesiaca bude maximálna dávka na úrovni 1 286,13 eura.

1 851,40 eura – Od januára stúpnu aj maximálne dávky na materskej dovolenke. Keďže rodič dostáva 75 percent svojho vymeriavacieho základu, maximálna dávka na deň bude na úrovni 59,72 eura. Za 30-dňový mesiac tak môže otec či matka získať maximálne 1 791,70 eura a pri 31-dňovom mesiaci 1 851,40 eura.

370,30 eura – Od januára stúpne aj tehotenská dávka, ktorá bude v minimálnej dennej výške 7,96 eura a v maximálnej výške 11,94 eura. Tehotná žena tak môže dostať minimálne 238,90 eura pri 30-dňovom mesiaci alebo 246,90 eura za mesiac, ktorý má 31 dní. Najviac bude môcť dostať 358,40 eura pri 30-dňovom mesiaci alebo 370,30 eura pri 31-dňovom mesiaci. Reálna výška tehotenského predstavuje 15 percent vymeriavacieho základu.

1 357,70 eura – Maximálne denné ošetrovné bude od 1. januára budúceho roka na úrovni 43,80 eura. Ide o klasickú dávku krátkodobého ošetrovného, ktorá sa vypláca maximálne 14 dní. Za tie Sociálna poisťovňa vyplatí maximálne 613,20 eura. Dlhodobé ošetrovné, ktoré sa vypláca počas 90 dní, bude mesačne v rovnakých maximálnych sumách ako nemocenské. Za 30-dňový mesiac teda môže rodič dostať 1 313,90 eura. V prípade 31-dňového mesiaca bude dávka na úrovni 1 357,70 eura.

13. Aktuálna dôchodková hodnota

16,4764 eura – Aktuálna dôchodková hodnota v roku 2023 dosiahne úroveň 16,4764 eura. Aktuálna dôchodková hodnota totiž bude rásť o 95 percent medziročného rastu priemernej mzdy v treťom štvrťroku. Dôchodková hodnota je jednou z veličín, ktorá rozhoduje o výške dôchodku. Samotný dôchodok sa totiž počíta ako násobok počtu odpracovaných rokov, priemerného osobného mzdového bodu a dôchodkovej hodnoty.

Pri odchode do penzie sa ňou preto budúci dôchodcovia a riadia. Napríklad ak by v tomto roku odchádzal do starobného dôchodku človek, ktorý celý život poberal priemernú mzdu a odpracoval by 40 rokov, aj s tohtoročnou valorizáciou by mu vyšiel dôchodok 613,20 eura. Ak by išiel do penzie až v roku 2023, jeho dôchodok by sa už počítal s novou aktuálnou dôchodkovou hodnotou a spolu s valorizáciou by dosiahol úroveň 736,90 eura.

14. Referenčná suma

521,30 eura – Sociálna poisťovňa už stanovila referenčnú sumu pre výplatu dôchodku z druhého dôchodkového piliera na rok 2023. Jej výška bude 521,30 eura. Ide o podmienku výplaty starobného dôchodku zo starobného sporenia (II. pilier) programovým výberom. V praxi to znamená, že ak sporiteľovi v druhom pilieri budú v budúcom roku vyplácané dôchodky, napríklad starobný či invalidný dôchodok, pozostalostný vrátane výsluhového dôchodku, či dôchodok vyplácaný z cudziny v sume aspoň 521,30 eura, bude môcť požiadať dôchodkovú správcovskú spoločnosť o výplatu celej svojej nasporenej sumy z druhého piliera aj jednorazovo.

15. Rodičovský bonus

1,5 percenta – Od januára budúceho roka začne fungovať aj takzvaný rodičovský bonus. Vďaka nemu budú môcť deti prispievať na dôchodok svojich rodičov z časti zaplatených odvodov. Pracujúce dieťa bude „prispievať“ zo svojej hrubej mzdy alebo vymeriavacieho základu 1,5 percenta jednému rodičovi a 1,5 percenta druhému rodičovi. Samotnú výšku odvodov pracujúcich detí rodičovský bonus nezvýši a nebude mať ani vplyv na výšku ich budúceho dôchodku. Ak dieťa napríklad v hrubom zarába tisíc eur mesačne, každému z rodičov sa dôchodok mesačne zvýši o 15 eur a ročne si každý z nich k dôchodku prilepší o 180 eur.

16. Minimálne odvody živnostníkov

285,49 eura – V rámci sociálneho a zdravotného poistenia v budúcom roku každý mesiac živnostníci zaplatia minimálne 285,49 eura. Sociálne odvody tak stúpnu na 200,72 eura mesačne a minimálne odvody na zdravotné poistenie na 84,77 eura mesačne.

17. Príspevky do II. piliera

5,5 percenta – V rokoch 2023 až 2024 bude výška príspevku do druhého piliera 5,5 percenta hrubej mzdy, v rokoch 2025 až 2026 bude 5,75 percenta a v roku 2027 cieľových 6 percent.

18. Dôchodkový vek

1960 – V roku 2023 môžu odísť do dôchodku bezdetní muži či ženy narodení v roku 1960. Hneď v januári na to budú mať nárok práve ľudia z tohto ročníka, ktorí sa narodili v rovnakom mesiaci. Postupne počas budúceho roka potom môžu o odchod do penzie žiadať podľa dátumu ich narodenia. Dôchodkový vek v roku 2023 môže dosiahnuť aj mladší človek za predpokladu, že vychoval dieťa. Do penzie pôjde podľa mesiaca narodenia.

Tabuľka odchodu do dôchodku

Rok narodeniaDôchodkový vek mužovDôchodkový vek žien bez detíDôchodkový vek žien (1 dieťa)Dôchodkový vek žien (2 deti)Dôchodkový vek žien (3 alebo 4 deti)Dôchodkový vek žien (5 a viac detí)
1943 a menej60r57r56r55r54r53r
194460r 9m57r56r55r54r53r
194561r 6m57r56r55r54r53r
194662r57r56r55r54r53r
194762r57r 9m56r55r54r53r
194862r58r 6m56r 9m55r54r53r
194962r59r 3m57r 6m55r 9m54r53r
195062r60r58r 3m56r 6m54r 9m53r
195162r60r 9m59r57r 3m55r 6m53r 9m
195262r61r 6m59r 9m58r56r 3m54r 6m
195362r62r60r 6m58r 9m57r55r 3m
195462r62r61r 3m59r 6m57r 9m56r
195562r 76d62r 76d62r 76d60r 3m58r 6m56r 9m
195662r 139d62r 139d62r 139d61r59r 3m57r 6m
195762r 6m62r 6m62r61r 6m60r58r 3m
195862r 8m62r 8m62r 2m61r 8m60r 9m59r
195962r 10m62r 10m62r 4m61r 10m61r 4m59r 9m
196063r63r62r 6m62r61r 6m60r 6m
196163r 2m63r 2m62r 8m62r 2m61r 8m61r 3m
196263r 4m63r 4m62r 10m62r 4m61r 10m61r 7m
196363r 6m63r 6m63r62r 6m62r61r 11m
196463r 8m63r 8m63r 2m62r 8m62r 2m62r 2m
196563r 10m63r 10m63r 4m62r 10m62r 4m62r 4m
1966 a viac64r64r63r 6m63r62r 6m62r 6m
Zdroj: Sociálna poisťovňa/dôležité čísla v roku 2023

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: