Sociálna poisťovňa už stanovila referenčnú sumu pre výplatu dôchodku z druhého dôchodkového piliera na rok 2023. Jej výška bude 521,30 eura. Referenčná suma je hodnota priemerného mesačného starobného dôchodku vyplácaného zo Sociálnej poisťovne. Tá je podmienkou výplaty starobného dôchodku zo starobného sporenia (II. pilier) programovým výberom.


Inak povedané, keď sporiteľ splní túto podmienku na programový výber, môže si určiť mesačnú sumu dôchodku, obdobie vyplácania alebo aj jednorazový výber celej nasporenej sumy peňazí v druhom dôchodkovom pilieri. Jedinou podmienkou programového výberu je, že súčet súm dôchodkových dávok, ktoré sú vyplácané sporiteľovi, bude vyšší ako referenčná suma. V tomto prípade 521,30 eura.

V praxi to znamená, že ak sporiteľovi v druhom pilieri budú v budúcom roku vyplácané dôchodky, napríklad starobný či invalidný dôchodok, pozostalostný vrátane výsluhového dôchodku, či dôchodok vyplácaný z cudziny v sume aspoň 521,30 eura, bude môcť požiadať dôchodkovú správcovskú spoločnosť o výplatu celej svojej nasporenej sumy z druhého piliera aj jednorazovo.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: