Stravné lístky a príspevok na stravné budú od januára opäť rásť. Vyplýva to z návrhu opatrenie ministerstva práce o sumách stravného, ktoré bude ešte do polovice novembra v pripomienkovom konaní. Pôjde už tretie zvyšovanie súm stravného za posledný rok. Dôvodom je rekordná inflácia, ktorá okrem iného zvýšila aj ceny jedla a nápojov. Stravné sa naposledy zvyšovalo od septembra a ešte predtým na začiatku mája tohto roka. Zmena výšky stravného už tradične ovplyvní aj minimálnu hodnotu stravných lístkov či príspevku na stravu.


Cieľom návrhu je zvýšiť sumy stravného pre jednotlivé časové pásma, ktoré na služobnej ceste strávi zamestnanec. Ministerstvo sa pri zvyšovaní bude pozerať na takzvaný mesačný index cien jedál a nealkoholických nápojov v slovenských reštauráciách za august tohto roka, kedy dosiahol hodnotu 105. Oproti mesiacu, kedy sa stravné naposledy zvyšovalo, tak index rástol o päť percentuálnych bodov. Tým bola podľa ministerstva zároveň splnená podmienka pre zvýšenie súm stravného pri pracovných cestách.

Stravné sa zvýši pri všetkých hodinových úrovniach pracovnej cesty. Konkrétne pri pracovnej ceste, ktorá trvá od päť do 12 hodín, sa zvýši suma zo súčasných 6,40 eura na 6,80 euru. Ďalej pri služobnej ceste nad 12 do 18 hodín sa bude suma stravného zvyšovať z pôvodných 9,60 eura 10,10 eura. Zamestnanec by tiež od januára budúceho roka mal pri pracovnej ceste nad 18 hodín dostáva 15,30 eura. V súčasnosti je suma nastavená na 14,50 eura.

Čas/stravné lístkyStravné od 1. 9. 2022Stravné od 1. 1. 2023
5 až 12 hodín6,40 €6,80 €
12 až 18 hodín9,60 €10,10 €
nad 18 hodín14,50 €15,30 €
Stravné lístky – minimálna hodnota4,80 €5,10 €
Maximálny príspevok na stravovanie3,52 €3,74 €
Minimálny príspevok na stravovanie55 % z ceny jedla55 % z ceny jedla
Stravné pre živnostníka3,52 €/deň3,74 €/deň
Zdroj: Slov-lex.sk (stravné lístky v roku 2023)

Stravné lístky budú mať vyššiu hodnotu

Keďže na sumy stravného sú napojené aj stravné lístky, od januára vzrastie aj ich minimálna hodnota. Pri výpočte ju tvorí 75 percent výšky stravného pri pracovnej ceste v trvaní päť až 12 hodín, minimálna výška pre stravné lístky tak stúpne zo súčasných 4,80 eura na 5,10 eura. Zákonník práce ale určuje len minimálnu hodnotu. To v praxi znamená, že firma môže svojim zamestnancom umožniť stravovaciu poukážku aj vo vyššej sume.

Zmeny sa ale dotýkajú aj tých zamestnancov, ktorí si namiesto stravného lístka vybrali príspevok na stravovanie. To im umožnila novela Zákonníka práce, ktorá platí od vlaňajšieho marca. Príspevok na stravovanie musí byť vždy vo výške najmenej 55 percent z ceny jedla a maximálne vo výške 55 percent zo sumy stravného za 5 až 12 hodín trvania pracovnej cesty. Najvyšší možný príspevok na stravovanie tak stúpne zo súčasných 3,52 eura na 3,74 eura.

Dôležité je to aj pre živnostníkov alebo menších podnikateľov, ktorí si môžu do daňových výdavkov zahrnúť za každý odpracovaný deň sumu na úrovni 55 percent z hodnoty päť až 12 hodín trvajúcej pracovnej cesty. Ich stravné tak, rovnako ako maximálny príspevok na stravu, stúpne zo súčasných 3,52 eura na 3,74 eura. Od začiatku tohto roka už na preukázanie stravného tiež nepotrebujú doklad za nákup jedla z e-kasy alebo faktúru.

Stravné lístky
Stravné lístky a príspevok na stravné budú od januára opäť rásť. (ilustračné foto: Freepik)

Firma ešte môže zamestnancom sumy stravného krátiť, ak je na služobnej ceste strava zadarmo. Za raňajky je to 25 percent, za obed 40 a za večeru 35 percent zo sumy stravného pri ceste nad 18 hodín. V praxi to bude od januára vyzerať tak, že za raňajky bude sa bude stravné krátiť o 3,83 eura, za obed o 6,12 eura a za večeru o 5,36 eura. Príležitostné občerstvenie ako káva či bageta napríklad zo strany hotela sa ako bezplatná strava nepočíta. Musí ísť o plnohodnotnú stravu.

Návrh ministerstva práce v praxi ale nezmení výšku stravného na služobnej ceste v zahraničí. V tomto prípade sa totiž počíta podľa základnej sadzby, ktorá je takmer pri každej krajine odlišná. Platí tiež, že sadzba sa mení podľa trvania služobky. Pri trvaní do šesť hodín je stravné na úrovni 25 percent zo základnej sadzby stravného, nad šesť až 12 hodín je stravné 50 percent a nad 12 hodín je v celkovej výške základnej sadzby stravného podľa krajiny.

Negatívne to ovplyvní hospodárenie podnikateľov

Zvýšenie stravného a vyššia hodnota pre stravné lístky bude mať podľa ministerstva práce negatívny a zároveň pozitívny dopad na podnikateľov či zamestnávateľov. Pomôcť by to malo napríklad reštauračným zariadeniam. „Dá sa predpokladať, že zvýšenie uvedených súm vyvolá zvýšenie dopytu po službách reštauračného stravovania, predovšetkým u subjektov, v ktorých je sprostredkované stravovanie na účely Zákonníka práce vo väzbe na zvýšenie minimálnej hodnoty stravovacej poukážky, čo prinesie zvýšenie tržieb reštauračných zariadení,“ tvrdí ministerstvo v analýze vplyvov.

Zmeny ale zároveň budú mať negatívny vplyv na hospodárenie podnikateľov. Z ekonomického pohľadu ide podľa ministerstva práce len o existujúce náklady podnikateľa, ktoré sa valorizujú kvôli inflácii, ale reálna hodnota ostáva nezmenená. „Inflácia je totiž bežnou súčasťou ekonomickej reality a podnikania, rastú ceny všetkých typov nákladov,“ tvrdí ministerstvo. Presnejšie dopady ale štát vyčísliť nevie, pretože všeobecné údaje o počte pracovných ciest a ich čase trvania nie sú dostupné. Zároveň sa veľmi líši trvanie pracovných ciest.

Ministerstvo ale podľa modelových príkladov vie vypočítať, o koľko vyššie budú pri niektorých zamestnávateľoch vyššie náklady na stravu. Napríklad zamestnávateľ, u ktorého sa realizuje sto pracovných ciest ročne v časovom pásme od päť do 12 hodín, bude mať zvýšené náklady o 40 eur. Taký, u ktorého sa realizuje napríklad 500 pracovných ciest ročne v časovom pásme nad 18 hodín, bude mať od januára zvýšené náklady o 400 eur.

Podobné ilustračné príklady ministerstvo vytvorilo aj pre stravné lístky. Napríklad zamestnávateľ, ktorý poskytuje stravné lístky, bude mať za 230 pracovných zmien ročne na jedného zamestnanca zvýšené náklady o 39,10 eura. V prípade, že má tento zamestnávateľ napríklad tisíc zamestnancov, jeho náklady sa zvýšia o 39 100 eur. Firme, ktorá ľuďom poskytuje maximálny príspevok na stravovanie bude mať za 230 pracovných zmien ročne na jedného zamestnanca zvýšené náklady o vyše 50 eur. Ak má tisíc zamestnancov, zvýšia sa mu náklady o 50 600 eur.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: