Výpočet čistej mzdy – 850 eur

Časť mzdySuma
Hrubá mzda850 €
Zdravotné odvody zamestnanca34 €
Zdravotné odvody zamestnávateľa85 €
Sociálne odvody zamestnanca79,90 €
Sociálne odvody zamestnávateľa214,19 €
Cena práce1 149,19 €
Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka381,60 €
Daň z príjmu67,35 €
Čistá mzda668,74 €
Výpočet: Finsider/výpočet čistej mzdy