Výpočet čistej mzdy – 1 800 eur

Časť mzdySuma
Hrubá mzda1 800 €
Zdravotné odvody zamestnanca72 €
Zdravotné odvody zamestnávateľa180 €
Sociálne odvody zamestnanca169,20 €
Sociálne odvody zamestnávateľa453,60 €
Cena práce2 433,60 €
Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka381,60 €
Daň z príjmu223,67 €
Čistá mzda1 335,13 €
Výpočet: Finsider/výpočet čistej mzdy