Výpočet čistej mzdy – 2 500 eur

Časť mzdySuma
Hrubá mzda2 500 €
Zdravotné odvody zamestnanca100 €
Zdravotné odvody zamestnávateľa250 €
Sociálne odvody zamestnanca235 €
Sociálne odvody zamestnávateľa630 €
Cena práce3 380 €
Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka178,18 €
Daň z príjmu377,50 €
Čistá mzda1787,50 €
Výpočet: Finsider/výpočet čistej mzdy