Výpočet čistej mzdy – 900 eur

Časť mzdySuma
Hrubá mzda900 €
Zdravotné odvody zamestnanca36 €
Zdravotné odvody zamestnávateľa90 €
Sociálne odvody zamestnanca84,60 €
Sociálne odvody zamestnávateľa226,80 €
Cena práce1 216,80 €
Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka381,60 €
Daň z príjmu75,58 €
Čistá mzda703,82 €
Výpočet: Finsider/výpočet čistej mzdy