Výpočet čistej mzdy – 3 000 eur

Časť mzdySuma
Hrubá mzda3 000 €
Zdravotné odvody zamestnanca120 €
Zdravotné odvody zamestnávateľa300 €
Sociálne odvody zamestnanca282 €
Sociálne odvody zamestnávateľa756 €
Cena práce4 056 €
Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka53,18 €
Daň z príjmu483,52 €
Čistá mzda2114,48 €
Výpočet: Finsider/výpočet čistej mzdy