Ešte v polovici júna tohto roka zasahovali hasiči pri požiari v jednom z bytov na Kyjevskej ulici. Podľa polície malo dôjsť k požiaru počas napájania elektrokolobežky v priestoroch jedného z bytov a následne aj k zadymeniu celej osemposchodovej budovy. Majiteľovi bytu vznikla škoda, ktorá sa predbežne odhaduje na viac ako 200-tisíc eur. Presná príčina požiaru zatiaľ nebola určená. Ak ho zavinil majiteľ elektrokolobežky, náklady na škody u susedov budú poisťovne žiadať od neho. Keďže povinné poistenie elektrokolobežky ešte nebolo zavedené, zachrániť ho môže len majetková poistka.

Škody po požiari boli zatiaľ nahlásené len v jednej poisťovni. „V súvislosti s požiarom na Kyjevskej ulici sme prijali tri hlásenia o škodách z majetkového poistenia bytu a jedno hlásenie z poistenia bytového domu. Všetky štyri škody aktuálne riešime, momentálne čakáme na správu od hasičov a na doručenie dokladov o uskutočnených opravách. Presná príčina vzniku požiaru zatiaľ nebola určená, preto škody zatiaľ neboli uzatvorené. V každom prípade pracujeme z možnými príčinami a následnými scenármi,“ povedala Finsideru hovorkyňa Allianz – Slovenskej poisťovne Helena Kanderková.

Riaditeľ divízie pre neživotné poistenie z Finportalu Štefan Fajnor vysvetľuje, že v danom prípade pravdepodobne nastalo viacero škôd. Jednak mohli byť poškodené byty a spoločné priestory, ktoré kryje poistenie nehnuteľnosti, a na druhej strane mohol oheň či dym poškodiť aj vybavenie bytov, čo kryje poistenie domácnosti. „Každá z týchto škôd sa môže riešiť z iného druhu poistenia, ale vo všeobecnosti sa rieši buď z poistenia bytového domu, alebo individuálneho poistenia nehnuteľnosti, domácnosti a zodpovednosti,“ hovorí Š. Fajnor. Poisťovne podobné prípady riešia individuálne.

Poistné plnenie môžu žiadať všetci

Poistné plnenie si tak v tomto prípade môžu nárokovať všetci, ktorým požiarom vznikla škoda. Či už ide o byt, zariadenie domácnosti, spoločné priestory alebo napríklad na blízko stojacich vozidlách. „Potom si vzniknutú škodu môžu ľudia uplatňovať zo svojho majetkového poistenia, čiže z poistenia bytového domu, nehnuteľnosti a domácnosti,“ vysvetľuje Š. Fajnor. Rozhodujúce bude, kto je vinníkom škodovej udalosti.

Ak má uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu, ktoré je spravidla súčasťou poistenia nehnuteľnosti či domácnosti, vzniknuté škody poisťovňa kryje z tohto produktu. Môže to byť napríklad majiteľ bytu. H. Kanderková ale vraví, že podľa informácií z obhliadky škoda vznikla z požiaru kolobežky nájomníka bytu. Keďže nie je vlastníkom bytu, škodu by mohlo kryť jeho poistenie domácnosti alebo zodpovednosti nájomcu. Majiteľ bytu by za škodu v tomto prípade nezodpovedal.

Poistenie elektrokolobežky
Povinné poistenie elektrokolobežky ešte nebolo zavedené (Ilustračné foto: Depositphotos)

Š. Fajnor spresňuje, že ak by škodu zavinil majiteľ elektrokolobežky, ktorý by bol zároveň aj majiteľom bytu, vie si škodu uplatniť zo svojho poistenia domácnosti či nehnuteľnosti. „Všetci ostatní si môžu škodu žiadať od neho a z jeho poistenia zodpovednosti, či už z občianskej, alebo z dôvodu držby bytu v závislosti od príčiny vzniku škody,“ hovorí Š. Fajnor. Ľudia si môžu škody uplatňovať aj zo svojej poistky. Ich poisťovňa si potom bude nárokovať vyplatené náklady od vinníka.

„Ak by sa ale dokázalo, že požiar vznikol z dôvodu výrobnej chyby na kolobežke, poškodení a v tomto prípade aj majiteľ elektrokolobežky, by si mohli žiadať náhradu vzniknutej škody od výrobcu, importéra alebo predajcu kolobežky,“ dodáva Š. Fajnor z Finportalu.

Povinné poistenie elektrokolobežky je na ceste

Do slovenskej legislatívy zatiaľ nebolo zavedené povinné poistenie elektrokolobežky. Zmeniť to chce ministerstvo financií, ktoré už do pripomienkovania predložilo návrh novely zákona o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Štát sa tak ide prispôsobiť eurosmernici, podľa ktorej bude poistenie elektrokolobežky zavedené v každom členskom štáte Európskej únie (EÚ).

Povinná poistka na elektrokolobežky sa bude týkať všetkých elektrických kolobežiek a tiež segwayov s konštrukčnou rýchlosťou presahujúcou 25 kilometrov za hodinu. Povinnosť sa týka aj majiteľov kolobežky, ktorá dosiahne rýchlosť viac ako 14 kilometrov za hodinu a zároveň váži viac ako 25 kilogramov. Maximálna konštrukčná rýchlosť je rýchlosť, ktorú výrobca stanoví ako najvyššiu. Poistenie elektrokolobežky bude povinné od januára budúceho roka.

Keď potom nastane škoda, ktorú spôsobí elektrokolobežka, náklady by mala kryť práve povinná poistka. To platí len v prípade, keď napríklad dôjde k skratu a následnému požiaru priamo na kolobežke. Ak elektrokolobežka spôsobí napríklad požiar bytu, ktorého vlastník zároveň nie je aj majiteľ kolobežky, vzniknuté škody budú kryté z povinného poistenia na elektrokolobežke.

H. Kanderková dodáva, že ak napríklad nastane skrat na nabíjačke, ktorá nie je súčasťou kolobežky, tak vzniknuté škody poistenie elektrokolobežky kryť nebude. Rovnako nepokryje ani prípadne škody po požiari bytu, ktorého vlastník je zároveň majiteľ kolobežky. Povinné poistenie totiž neslúži na vlastné škody.