Povinné zmluvné poistenie (PZP) budú mať po novom aj elektrické kolobežky. Vyplýva to z návrhu novely zákona o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, ktorý do pripomienkovania predložilo ministerstvo financií. Štát sa tak ide prispôsobiť eurosmernici, podľa ktorej bude PZP na elektrokolobežky zavedené v každom členskom štáte Európskej únie (EÚ). Dôvodom je pribúdajúci počet nehôd a škôd, ktoré spôsobujú jazdou ich majitelia. Za posledných päť rokov počet nehôd desaťnásobne vzrástol.

Medzi najčastejšie škody nahlásené z jazdy na elektrickej kolobežke patria nárazy do zaparkovaných vozidiel na ulici. Výnimkou nie sú ani prípady nárazov s chodcami a úrazy. V prípade, že nehodu elektrokolobežky s chodcom na chodníku zavinil jej používateľ, za škodu, ktorá chodcovi vznikla, zodpovedá on. Rovnako tak v prípade, ak dôjde k zrážke s vozidlom a vinníkom nehody je vodič elektrickej kolobežky. Nové nariadenie má zabezpečiť, aby poisťovne tieto škody preplácali. Eurosmernica bola prijatá ešte v roku 2021, europarlament ju schválil vlani.

„Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel je osobitne dôležité pre všetkých občanov Európy. Či už sú poistníkmi, poistenými alebo poškodenými v dôsledku dopravnej nehody. Je takisto dôležité pre samotné poisťovne, keďže tvorí výrazný segment na trhu s neživotným poistením v EÚ. Uvedené poistenie má významný vplyv aj na voľný pohyb osôb, tovaru a vozidiel, a teda aj na vnútorný trh. Preto je kľúčovým cieľom činnosti EÚ v oblasti finančných služieb posilnenie a konsolidácia vnútorného trhu poistenia motorových vozidiel,“ tvrdí ministerstvo v návrhu.

PZP na elektrokolobežky

Ministerstvo hovorí, že za posledných 14 rokov sa na trh dostalo mnoho nových typov motorových vozidiel. Z nich sú niektoré poháňané výlučne elektrickým motorom a niektoré pomocným zariadením. „Takéto vozidlá je potrebné zohľadniť pri vymedzení významu pojmu motorové vozidlo definovaného v eurosmernici. Uvedené vymedzenie by malo vychádzať zo všeobecných charakteristík takýchto vozidiel, najmä z ich najvyššej konštrukčnej rýchlosti a prevádzkovej hmotnosti,“ vysvetľuje ministerstvo v návrhu.

PZP na elektrokolobežky sa bude týkať všetkých elektrických kolobežiek a tiež segwayov s konštrukčnou rýchlosťou presahujúcou 25 kilometrov za hodinu. Povinnosť sa týka aj majiteľov kolobežky, ktorá dosiahne rýchlosť viac ako 14 kilometrov za hodinu a zároveň váži viac ako 25 kilogramov. Maximálna konštrukčná rýchlosť je rýchlosť, ktorú výrobca stanoví ako najvyššiu.

PZP na elektrokolobežky
PZP na elektrokolobežky bude zavedené v každom členskom štáte Európskej únie (Ilustračné foto: PB Photo)

Podľa eurosmernice dostali výnimku z tejto povinnosti len rýchle elektrobicykle, ale v niektorých štátoch táto povinnosť platiť bude. Má ísť napríklad o Nemecko a Francúzsko. Aj ľudia zo Slovenska, ktorí sa tam vyberú s elektrickým bicyklom, si ho budú musieť poistiť. V návrhu ministerstva financií sa hovorí, že povinnú poistku bude musieť mať „samostatné nekoľajové vozidlo s vlastným mechanickým pohonom“. Povinnosť sa bude týkať aj prípojného vozidla.

Výnimka sa podľa návrhu bude vzťahovať na invalidné vozíky, ktoré sú určené na používanie osobami s telesným postihnutím. Keďže sa nepovažujú za motorové vozidlá, nevzťahuje sa na ne ani povinnosť mať uzavreté poistenie zodpovednosti.

Evidenčné čísla zrejme nedostanú

Odborníci a poisťovne sa zhodujú v tom, že zatiaľ najväčším problémom je evidovanie elektrokolobežky. Nie sú centrálne evidované a nemajú žiadne evidenčné číslo. Návrh ministerstva financií takisto nehovorí nič o tom, že by sa to malo zmeniť. PZP na elektrokolobežky preto zrejme budú musieť uzatvárať ich majitelia alebo prevádzkovatelia. Identifikačnú úlohu môže spĺňať napríklad výrobné číslo, ktoré majú aj elektrické kolobežky.

PZP na elektrokolobežky tiež zrejme nebudú predávať všetky poisťovne na trhu. Keď sa na to Finsider poisťovní pýtal ešte v januári tohto roka, zaradenie tohto produktu potvrdila len poisťovňa Uniqa. „Hneď ako bude definovaná právna úprava o poistení elektrokolobežiek, naše poistenie rozšírime a budeme informovať o detailoch,“ povedala vtedy hovorkyňa poisťovne Beata Lipšicová. Ostatné oslovené poisťovne boli zdržanlivejšie.

Ľudia by mali podľa súčasných pravidiel jazdiť na elektrokolobežkách na chodníku iba rýchlosťou chôdze, aby na ňom neohrozovali peších. Na ceste zase musia dodržiavať všetky pravidlá cestnej premávky, rešpektovať značenie či svetelnú signalizáciu. Môžu tiež využívať aj cyklotrasu, ale rovnako platí, že nesmú ohrozovať cyklistov.

Škody, ktoré spôsobí majiteľ elektrickej kolobežky v súčasnosti, môže kryť poistenie domácnosti. V rámci poistenia zodpovednosti príslušníkov domácnosti má majiteľ v takom prípade poistené aj škody na zdraví či majetku, ktoré spôsobí svojou jazdou.