Nebyť v práci a pritom mať zaplatené. Reč nie je len o dovolenke, ktorú ľuďom garantuje zákon. Ide o takzvané platené voľno, ktoré môžu zamestnanci využiť pri rôznych príležitostiach. Zároveň ale platí, že musia byť dodržané všetky zákonné podmienky a postupy. Z nenahláseného plateného voľna totiž môže zamestnávateľ spraviť neplatené, prípadne to brať ako absenciu.


Zákonník práce je po dodržaní podmienok zo strany zamestnanca nastavený tak, že firma je dokonca povinná mu v určitých prípadoch vo forme voľna vyhovieť.

Existuje nárok aj na takzvané neplatené voľno, ktoré v podstate zamestnancovi zaručuje, že do práce nemusí prísť, nepríde o ňu, ale za absenciu nedostane zaplatené. Aj v tomto prípade ale musia byť dodržané zákonom stanovené podmienky.


V prípadoch, kedy má zamestnanec nárok na platené voľno, dostane za daný deň zaplatené tak, ako keby v práci bol. Čiže podľa hodín a sumy za odpracovanú hodinu, ktorú má dohodnutú v pracovnej zmluve so zamestnávateľom.

Platené voľno zo zákona

Keď si na platené voľno nárokuje zamestnanec, vzniká takzvaná prekážka v práci na strane zamestnanca. Vtedy ju musí firme preukázať a oznámiť v dostatočnom predstihu. Inak hrozí, že mu zamestnávateľ z plateného voľna urobí neplatené.

V horšom prípade bude jeho neprítomnosť v práci považovať za absenciu. Vtedy si napríklad za daný deň musí zamestnanec platiť zdravotné odvody sám.

Čo môže byť platené voľno:

  • Keď zamestnanec musí navštíviť lekára počas pracovného dňa.
  • Preventívna prehliadka tehotnej zamestnankyne alebo narodenie dieťaťa.
  • Keď ide zamestnanec ku doktorovi s dieťaťom či rodinným príslušníkom.
  • Účasť na pohrebe rodinného príslušníka zamestnanca.
  • Keď sa zamestnanec žení alebo zamestnankyňa vydáva.
  • Dlhodobé zdravotné problémy zamestnanca a počasie.
  • Počas vojenských a branných povinností zamestnanca.
  • Keď zamestnanec išiel darovať krv alebo na rekondičný pobyt.

Návšteva doktora alebo zdravotné problémy

Najzákladnejším nárokom v rámci plateného voľna je návšteva lekára. Zamestnanec si ho môže zobrať v prípade vyšetrenia alebo ošetrenia v zdravotníckom zariadení. Legilsatíva to ale zamestnancovi dovolí maximálne sedemkrát v roku.

Ďalších sedem dní v roku môžu zamestnanci v rámci plateného voľna využiť na sprevádzanie rodinného príslušníka ku doktorovi. Ak ide o zdravotne postihnuté dieťa, ktoré musí zamestnanec odprevadiť do zariadenia sociálnej starostlivosti alebo špeciálnej školy, môže to urobiť desať dní v roku.

Firma by mala s plateným voľnom vyhovieť aj zdravotne postihnutým zamestnancom, ktorí majú problém dostať sa napríklad ráno do práce pre počasie. Legislatíva hovorí aspoň o jednom dni v roku.

Doktora môže počas pracovného času navštíviť aj tehotná zamestnankyňa, ak ide o preventívne lekárske vyšetrenie. V tomto prípade zákon počet dní nelimituje. Platené voľno ale dovoľuje len v prípade, že na preventívnu prehliadku žena nemôže ísť po či pred prácou. Voľno na nevyhnutný čas dostane aj zamestnanec pri narodení dieťaťa, ak potrebuje napríklad odviesť matku dieťaťa do alebo z nemocnice.

Všetky prípady by mali zamestnanci vedieť aj dokázať potvrdením od lekára či napríklad od zariadenia sociálnych služieb.

Kto a kedy má nárok na platené voľno v roku 2024 (tabuľka)

Dôvod plateného voľnaPočet dní/hodín
Vyšetrenie zamestnanca u lekára7 dní ročne
Sprevádzanie rodinného príslušníka u lekára7 dní ročne
Sprevádzanie ŤZP dieťaťa do špeciálneho zariadenia10 dní ročne
Preventívna prehliadka tehotnej zamestnankyneNa nevyhnutne potrebný čas
Odvoz matky dieťaťa zamestnanca do a z nemocniceNa nevyhnutne potrebný čas
Pohrebmax. 2 dni ročne
Svadba1 deň ročne
Znemožnená cesta do práce ŤZP zamestnancamax. 1 deň ročne
Rekondičný pobyt alebo darcovstvoNa nevyhnutne potrebný čas
Branná a vojenská povinnosťNa nevyhnutne potrebný čas
Zdroj: Slov-lex.sk

Svadba, pohreb a vojenčina

Zamestnávateľ musí poskytnúť platené voľno aj v prípade úmrtia v rodine. Zamestnancovi ho môže poskytnúť maximálne na dva dni v prípade, ak ide o úmrtie manžela, manželky alebo dieťaťa.

Legislatíva umožňuje poskytnúť aj jeden deň voľna v prípade úmrtia rodiča, súrodenca, švagrinej či švagra, svokry alebo svokra. Voľno je určené priamo na účasť na pohrebe, ale ak by ho zamestnanec aj organizoval, má nárok na ešte jeden deň voľna k tomu.

Jedno platené voľno môže zamestnanec využiť aj v prípade, ak sa žení alebo zamestnankyňa v prípade, že sa vydáva. Legislatíva ale neumožňuje zobrať si voľno s náhradou mzdy, ak sa chce zamestnanec len zúčastniť na svadbe niekoho iného. Musí ísť o jeho vlastnú svadbu.

Neprítomnosť v práci sa prepláca aj v prípade, že zamestnanec plní takzvanú brannú povinnosť, musí sa dostaviť na vojenský útvar alebo pravidelné vojenské cvičenie. Na platené voľno môže mať nárok aj v prípade takzvaného rekondičného pobytu, darovania krvi alebo iného biologického materiálu.

Firma môže ľuďom poskytnúť voľno aj nad rámec zákona. Pravidlá, rozsah a ďalšie podrobnosti môžu byť dohodnuté v kolektívnych zmluvách alebo v rámci odborov. Špecifické platené voľno môžu mať päťkrát ročne zdravotníci, ktorí musia v rámci povolania absolvovať vzdelávacie procesy počas pracovného času.