Prestavba vozidla je spravidla zmena pohonu či karosérie, ktoré nie sú označené identifikačným číslom výrobcu VIN. Žiadosť o prestavbu sa pritom podáva až dvakrát. Jedna sa podáva pred začiatkom práce a druhá po ich skončení.


Ak úrad prestavbu schváli, žiadateľ má rok na jej dokončenie. V rozhodnutí určí podmienky potrebné na schválenie prestavby jednotlivého vozidla. Uloží žiadateľovi vykonať skúšky vozidla po prestavbe jednotlivého vozidla.

Po ukončení prestavby je žiadateľ povinný podať žiadosť o schválenie prestavby na ten istý úrad, na ktorý odovzdal aj žiadosť o prestavbu.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: