Skutočnosť, že vládou schválený návrh dôchodkovej reformy počíta v prvej trinásťročnej fáze s prehlbovaním deficitu dôchodkového systému a až následne má dôjsť k pozitívnemu vplyvu, je veľmi riziková stránka novely. V analýze vplyvov a rizík dôchodkovej reformy to konštatuje Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ).


Kľúčovou zmenou, ktorá zlepšuje bilanciu dôchodkového systému, je podľa RRZ opätovné zavedenie automatu dôchodkového veku, čiže jeho naviazanie na strednú dĺžku života. Podľa analýzy je hlavne vďaka tomuto opatreniu celkový vplyv reformy na dlhodobom horizonte pozitívny. Preto rada upozorňuje na riziko, ak by sa malo toto opatrenie opätovne zvrátiť.

„Vzhľadom na to, že princíp automatu dôchodkového veku bude v legislatíve ukotvený len formou bežného zákona a existuje precedens o možnosti jeho zrušenia, je veľké riziko, že časom opäť dôjde k jeho oslabeniu z politických dôvodov. Takto došlo ku zrušeniu automatu dôchodkového veku zavedením stropu dôchodkového veku v roku 2019, krátko potom, ako začal účinkovať v roku 2017,“ tvrdí RRZ.

Pokiaľ princíp automatu dôchodkového veku nebude zakotvený ako ústavný princíp, existuje podľa rady výrazné riziko, že bude opätovne zvrátený a vládou prijatá zmena prvého piliera by potom znamenala pre dôchodkový systém zvýšenie neudržateľnosti dôchodkového systému.